Küçük Abdal Otman Baba | şairler Yazarlar

Küçük Abdal Otman Baba | şairler YazarlarKüçük Abdal Otman Baba | şairler YazarlarKüçük Abdal Otman Baba | şairler Yazarlar
Küçük Abdal Otman Baba | şairler Yazarlar Küçük Abdal Otman Baba | şairler Yazarlar
Küçük Abdal Otman Baba | şairler YazarlarKüçük Abdal Otman Baba | şairler YazarlarKüçük Abdal Otman Baba | şairler Yazarlar
Küçük Abdal Otman Baba | şairler YazarlarKüçük Abdal Otman Baba | şairler YazarlarKüçük Abdal Otman Baba | şairler Yazarlar
Küçük Abdal Otman Baba | şairler YazarlarKüçük Abdal Otman Baba | şairler Yazarlar
Küçük Abdal Otman Baba | şairler YazarlarKüçük Abdal Otman Baba | şairler YazarlarKüçük Abdal Otman Baba | şairler Yazarlar
Küçük Abdal Otman Baba | şairler YazarlarKüçük Abdal Otman Baba | şairler YazarlarKüçük Abdal Otman Baba | şairler Yazarlar
Küçük Abdal Otman Baba | şairler Yazarlar Küçük Abdal Otman Baba | şairler Yazarlar
Küçük Abdal Otman Baba | şairler YazarlarKüçük Abdal Otman Baba | şairler YazarlarKüçük Abdal Otman Baba | şairler Yazarlar
 
Küçük Abdal Otman Baba
Kategori : şairler Yazarlar

KÜÇÜK ABDAL veya OTMAN BABA

(Nesir yazarı)
Onbeşinci yüzyılda yaşamış ve eseri zamanımıza ulaşmış yazarlardan biri de Küçük Abdal'dır. Küçük Abdal'ın doğum ve ölüm tarihlerini bilmiyoruz. Yalnız, 1483'te yazılan "Velâyetname-i Otman Baba" adlı menakıbnamesinden, onun Otman Baba'nın müridi ve halefi olduğunu anlıyoruz. Yine bu menakıbnâme'den, Orta Asya'dan gelmiş bir Türk velîsi olan Otman Baba'yı tanıyoruz.

Otman Baba, 1378 yılında Türkistan'da doğmuş, 1402'de Timur'la birlikte Anadolu'ya gelmiş ve 1478'de Bulgaristan'da ölmüştür. Muhtemelen Timur'un yakınlarından ya da sarayından idi.. Asıl adı Hüsâm Şah'tır. Bir kalenden şeyhidir. Kendisinin ve müridlerinin sakal ve bıyıkları yoktu. Traş edilmişti. Anadolu'da bir süre kaldıktan sonra Balkanlar'a geçmiştir. Bulgaristan'da bir tekkesi olduğu ve bunun önemli Bektaşî tekkelerinden biri sayıldığı da biliniyor. Fakat Otman Baba'nın Bektaşîler hakkındaki düşünceleri onlarla çelişki halinde bulunduğunu göstermektedir.

Küçük Abdal'ın menakıbnâmesinde (Velâyetname-i Otman Baba'da), şeyhin kerametlerinden söz edilir, nasıl bir insan olduğu anlatılır. Velâyetname-i Şâhî olarak da tanınan bu eserin elde bulunan tek nüshası, Ankara'da, Cebeci İl Halk Kütüphanesi'ndedir.

Velâyetname-i Otman Baba'da anlatılan olaylar Anadolu ve Balkan şehirlerinde geçer, Hastalıkları iyileştirmek, gaibden ve gelecekten haber vermek, ruhun bedeni geçici olarak terketmesi, tabiat kuvvetlerine hâkim olmak, tenasüh (Ruhun bir cisimden başka bir cisme, bir canlıdan başka bir canlıya geçmesi, ruh sıçraması), hulul (Allah'ın insan bedenine girmesi) gibi konular ele alınır. Şeyhin kerametlerinden uzun uzun söz edilir.

Velayetname-i Otman Baha'dan:
"... Rivayet ederler kim ol vakit kim Timurleng, Maşrık tarafından Rûm kasdına revân olup geldükde, ol server-i kutb-ı âlem bile gelmiş idi ve kendünün nutku dahi öyle idi; kemâli mürüvvetinden kim "Ol Şarklı koca benem" dir idi. Çün Rûm'a kadem basdı, mecmû-ı Rûm'un evliyaları haberdar oldı kim Maşrık tarafından bir er geldi, begaayet heybetlü ve selâbetlü..."

---
Küçük Abdal Otman Baba yazısı toplam 4085 defa okundu
Küçük Abdal Otman Baba | şairler Yazarlar Sayfayı Yazdır    Küçük Abdal Otman Baba | şairler Yazarlar Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Küçük Abdal Otman Baba | şairler Yazarlar
Küçük Abdal Otman Baba | şairler YazarlarKüçük Abdal Otman Baba | şairler YazarlarKüçük Abdal Otman Baba | şairler Yazarlar