Aşık Paşazade | Bilim Adamları

Aşık Paşazade | Bilim AdamlarıAşık Paşazade | Bilim AdamlarıAşık Paşazade | Bilim Adamları
Aşık Paşazade | Bilim Adamları Aşık Paşazade | Bilim Adamları
Aşık Paşazade | Bilim AdamlarıAşık Paşazade | Bilim AdamlarıAşık Paşazade | Bilim Adamları
Aşık Paşazade | Bilim AdamlarıAşık Paşazade | Bilim AdamlarıAşık Paşazade | Bilim Adamları
Aşık Paşazade | Bilim AdamlarıAşık Paşazade | Bilim Adamları
Aşık Paşazade | Bilim AdamlarıAşık Paşazade | Bilim AdamlarıAşık Paşazade | Bilim Adamları
Aşık Paşazade | Bilim AdamlarıAşık Paşazade | Bilim AdamlarıAşık Paşazade | Bilim Adamları
Aşık Paşazade | Bilim Adamları Aşık Paşazade | Bilim Adamları
Aşık Paşazade | Bilim AdamlarıAşık Paşazade | Bilim AdamlarıAşık Paşazade | Bilim Adamları
 
Aşık Paşazade
Kategori : Bilim Adamları

ÂŞIK PAŞAZADE (1393-1481)

(Tarihçi)
Âşık Paşazade, 1393 yılında Amasya'ya bağlı Ulvan köyünde doğdu ve 23 Mart 1481 de öldü.Kendisini "Derviş Ahmed AşıM" diye tanıtır...
Âşık Paşazade'nin yazdığı tarihin adı "Tevârih-i Âl-i Osman" dır Kısaca"Aşık Paşazade Tarihi" ya da "Aşık Paşa Tarihi" olarak anılır. Anlattığı olayların bir kısmını bizzat görmüş, görerek yazmıştır. Başlangıçtan Yıldırım Bayezid'e kadar olan olayları Orhan Gazi'nin imamı Ishak Fakih'in oğlu Yahşi Fakih'ten, Yıldırım Bayezid'in Macarlar'la yaptığı savaşı bu savaşta bulunan Timurtaşoğİu Umur Bey'den, 1402 Ankara Savaşı'nt da bu savaşta bulunan bir görgü tanığını dinleyerek yazdı.
Kitabın aslı 1478'de Fatih'in Işkodra'yı zaptedişi ile bitmektedir. Bundan 1502'ye kadar olan bölümün başkaları tarafından ilâve edildiği anlaşılıyor.

1437'de hacca giden Aşık Paşazade, dönüşünde Üsküp'e geçerek Rumeli Beylerbeyi Ishak Bey'in himayesine girdi. Ishak Bey'in oğulları ile akınlara katıldı. Kosova savaşında da bulunan Âşık Paşazade, burada bir düşman öldürerek II. Murad'dan ödül aldı. Âşık Paşazade Tarihi'nin yurt içinde ve yurt dışında 14 nüshası bulunmaktadır. Eser, Cumhuriyet devrinde çeşitli zamanlarda basılmıştır. Son defa Nihal Atsız tarafından sadeleştirilmiş ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın "1000 Temel Eser" dizisinin 23. kitabı olarak yayınlanmıştır.

Âşık Paşazade'nin üslûbuna bir örnek sunmak için, kitabın başlarından bir bölümünü aktarıyoruz:
"Osman Gazi'nin dedesi Süleyman Şah'dur. Rum'a gelmesine sebep budur kim Âl-i Osman zamanında leşker-i Arab gallb idi.. Rûm'un Üzerine ve Acem dahi mağlub idi. Acem, göçer Türk'i kendüye sened idindi. Arab'a gallb oldılar ve ol sebepden kâfir Müslüman'a itaat itmez oldı. Beğleri ittifak itdller kim bu göçer ivil Türk'i kendülerün üzerlerinden ırağ ideler. Süleyman Şâh Gazi'ye elli bin göçer Türkmen ve Tatar ivin koşdılar. Geldi, Erzurum'dan ve Erzincan'dan yöridller...".

---
Aşık Paşazade yazısı toplam 3552 defa okundu
Aşık Paşazade | Bilim Adamları Sayfayı Yazdır    Aşık Paşazade | Bilim Adamları Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Aşık Paşazade | Bilim Adamları
Aşık Paşazade | Bilim AdamlarıAşık Paşazade | Bilim AdamlarıAşık Paşazade | Bilim Adamları