Sinan Paşa | şairler Yazarlar

Sinan Paşa | şairler YazarlarSinan Paşa | şairler YazarlarSinan Paşa | şairler Yazarlar
Sinan Paşa | şairler Yazarlar Sinan Paşa | şairler Yazarlar
Sinan Paşa | şairler YazarlarSinan Paşa | şairler YazarlarSinan Paşa | şairler Yazarlar
Sinan Paşa | şairler YazarlarSinan Paşa | şairler YazarlarSinan Paşa | şairler Yazarlar
Sinan Paşa | şairler YazarlarSinan Paşa | şairler Yazarlar
Sinan Paşa | şairler YazarlarSinan Paşa | şairler YazarlarSinan Paşa | şairler Yazarlar
Sinan Paşa | şairler YazarlarSinan Paşa | şairler YazarlarSinan Paşa | şairler Yazarlar
Sinan Paşa | şairler Yazarlar Sinan Paşa | şairler Yazarlar
Sinan Paşa | şairler YazarlarSinan Paşa | şairler YazarlarSinan Paşa | şairler Yazarlar
 
Sinan Paşa
Kategori : şairler Yazarlar

SİNAN PAŞA (1440-1486)
(Nesir ustası)
Asıl adı Yusuf Sinaüddin olan Sinan Paşa, Nasreddin Hoca'nın soyundan gelir. Zekî, kültürlü bir yazardır ve sanatlı nesrin kurucusu sayılır. Önce Edirne'de müderrislik yapan Sinan Paşa daha sonra Fatih'in teveccühünü kazanmış, onun hocaları arasında yer almış, vezir olmuştur. Fakat daha önce Fatih, Sinan Paşa'nın Ali Kuşçu'dan ders almasını da sağlamış, kültürünün gelişmesine böylece yardımcı olmuştur.

Eserleri:
Sinan Paşa'nın en önemli eseri "Tazarrûnâme" dir. Sanatlı Türk nesrinin ilk büyük örneği budur. Bu tasavvufî eserinde Sinan Paşa aşk konusunu ele alır ve 'varlık'ın aslını bulmaya çalışır. Allah'a hitap ederek O nun büyüklüğüne sığınır. Bu eserde 7 büyük peygamberin hayatları da anlatılır. İkinci eseri olan 'Maarif nâme'de Islâmî ahlâk üzerinde durulur. Üçüncü eseri "Tezkiretü'l-Evliya" dır. Adından da anlaşıldığı gibi bazı evliyaların hayat ve menkıbelerini anlatır.

Sinan Paşa'nın üslûbuna örnek göstermek için Tazarrûnâme' ve 'Maarifnâme' adlı eserlerden birer paragrafı aynen sunuyoruz:

Tazarrû nâme'den:
"... Kibir sahibini hor ider ve kendüyü görmek kişiyi kör ider. Feragat derûna huzur verir ve beşâşet yüze nûr verir. Tevazu izzeti mûcib olur ve devlet muhabbeti mûstevcib olur. Kusurun bilen sûd-mend olur ve kendüyü öğen nflmerd olur. Şehvete yelen hayvan olur ve gazaba uyan şeytan olur... Höd-rây olanın tâ İli onağan olmaz ve kendü fikrine uyanun işi onâgan olmaz... Hak isteyen tevekkü de olur ve ten besleyen eklide olur...'9

Maarif nâme'den:
"...Rivayet olunur ki bir südci var idi. Sü-düne su katar idi. Bir gün sel geldi, koyunun apardı. Ehl-i İbret İdi, hâlini anladı. Bu hâl neden olduğın bildi ve hâline ağladı: Hayf ki o süde katduğum, sular sel oldı geldi, koyunouklarumu aldı, der idi....'9.

---

Sinan Paşa yazısı toplam 12061 defa okundu
Sinan Paşa | şairler Yazarlar Sayfayı Yazdır    Sinan Paşa | şairler Yazarlar Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Sinan Paşa | şairler Yazarlar
Sinan Paşa | şairler YazarlarSinan Paşa | şairler YazarlarSinan Paşa | şairler Yazarlar