Sultan II Bayezid | şairler Yazarlar

Sultan II Bayezid | şairler YazarlarSultan II Bayezid | şairler YazarlarSultan II Bayezid | şairler Yazarlar
Sultan II Bayezid | şairler Yazarlar Sultan II Bayezid | şairler Yazarlar
Sultan II Bayezid | şairler YazarlarSultan II Bayezid | şairler YazarlarSultan II Bayezid | şairler Yazarlar
Sultan II Bayezid | şairler YazarlarSultan II Bayezid | şairler YazarlarSultan II Bayezid | şairler Yazarlar
Sultan II Bayezid | şairler YazarlarSultan II Bayezid | şairler Yazarlar
Sultan II Bayezid | şairler YazarlarSultan II Bayezid | şairler YazarlarSultan II Bayezid | şairler Yazarlar
Sultan II Bayezid | şairler YazarlarSultan II Bayezid | şairler YazarlarSultan II Bayezid | şairler Yazarlar
Sultan II Bayezid | şairler Yazarlar Sultan II Bayezid | şairler Yazarlar
Sultan II Bayezid | şairler YazarlarSultan II Bayezid | şairler YazarlarSultan II Bayezid | şairler Yazarlar
 
Sultan II Bayezid
Kategori : şairler Yazarlar

SULTAN II. BAYEZİD

(Hükümdar Şairler)
'Adir' mahlası ile şiir yazan Sultan II. Bayezid'in 125 Türkçe, 3 Farsça gazelden oluşan bir Divanı vardır. Kardeşi Cem'e yazdığı beyitler de meşhurdur.
Sultan II. Bayezid'den şiirler:

---

MÜNACAAT

Hudayfl Hudalık sana yaraşur
Nitekim gedâlık bana yaraşur.

Çü sensin penihı cihan halkının
Kamudan sana iltica yaraşur.

Şeh odur ki, kulluğun itti senin
Kulun olmayan şah, gedâ yaraşur.

Sen eyle onu ki sana yaraşur
Ben ittim onu ki bana yaraşur.

Şu günde ki bir çâresi kalmaya   
Ana çare-res Mustafa yaraşur.

---

GAZEL

Subha dek nftlânam ey hurşîd-ruh sen mâhdan
Nice bir feryad idem korkmaz mısın Allardan

Züla zencîrln uzatmaz gör nice seratnedür
Açılup, Mecnûn olan diller çokadur çâhdan.

Nâlesinden aşıkun ya Rab nice handan olur
Ah eltinden ol sitem-kârun kayurmaz âhdan.

Kapuna varmağa kuyun itlerinden korkaram.
Ben gedâ bu hirmeti umar mıdum sen şahdan.

Hâk-i pâyine yüzün bir kerre sürse
Adilyâ Başuna devlet yiterdi sana ol Allah'dan.

---

Bugünkü Türkçe ile:

Sabaha dek inliyorum sen güneş yüzlü aydan
Daha nice feryad edeyim, korkmaz mısın Allah'dan?

Saçının zincirini de uzatmaz, gör, nasıl fitnenin başıdır
Saçını açsa, deli olan gönüller zindandan çıkar.

Yâ Râb, (o sevgili) aşığın iniltisinden ne zamana kadar gülecek?
Ah o sitemkârın elinden, hiç korkmaz ahdan!

Kapına varmağa köyün (mahallenin) itlerinden korkarım
Ben zavallı bu yasağı umar mıydım sen şahdan?

Ey Adlî, ayağının tozuna bir kere yüzünü sürsen
Sana Allah'dan başına devlet olarak o yeterdi.

---

Sultan II Bayezid yazısı toplam 3375 defa okundu
Sultan II Bayezid | şairler Yazarlar Sayfayı Yazdır    Sultan II Bayezid | şairler Yazarlar Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Sultan II Bayezid | şairler Yazarlar
Sultan II Bayezid | şairler YazarlarSultan II Bayezid | şairler YazarlarSultan II Bayezid | şairler Yazarlar