Mihri Hatun | şairler Yazarlar

Mihri Hatun | şairler YazarlarMihri Hatun | şairler YazarlarMihri Hatun | şairler Yazarlar
Mihri Hatun | şairler Yazarlar Mihri Hatun | şairler Yazarlar
Mihri Hatun | şairler YazarlarMihri Hatun | şairler YazarlarMihri Hatun | şairler Yazarlar
Mihri Hatun | şairler YazarlarMihri Hatun | şairler YazarlarMihri Hatun | şairler Yazarlar
Mihri Hatun | şairler YazarlarMihri Hatun | şairler Yazarlar
Mihri Hatun | şairler YazarlarMihri Hatun | şairler YazarlarMihri Hatun | şairler Yazarlar
Mihri Hatun | şairler YazarlarMihri Hatun | şairler YazarlarMihri Hatun | şairler Yazarlar
Mihri Hatun | şairler Yazarlar Mihri Hatun | şairler Yazarlar
Mihri Hatun | şairler YazarlarMihri Hatun | şairler YazarlarMihri Hatun | şairler Yazarlar
 
Mihri Hatun
Kategori : şairler Yazarlar

MİHRÎ HATUN

Asıl adı Mihrünissa olan bu kadın şairimiz de Amasyalı'dır ve onun babası da kadı idi. Çok güzel olduğu halde hayatı boyunca evlenmemiştir. İskender Çelebi'ye aşık olduğu, ama bu aşkın platonik olarak kaldığı söylenir. Bir Divan'ı vardır. Eserin baş tarafında Tazarrunâme' adıyla küçük bir mesnevi yer alır. Ayrıca kasideler, gazeller, murabbalar da vardır.

Bir aşk şairi olan Mihrî Hatun'un Divan'ının bir yazma nüshası İstanbul Üniversite Kütüphanesinde, ikincisi Fatih Millet Kütüphanesinde, üçüncüsü de Ayasofya Kütüphanesi'ndedir.

---

GAZEL

Ben umardım ki seni yâr-ı vefadar olasın
Ne bileydüm ki seni böyle cefakâr olasın.
Hele sen kaide-i cevrde eksük komedin
Dostluk hakkı ise ancağ ola var olasın.
Reh-i aşkında neler çekdüğüm ey dost benüm,
Bilesin bir gün ola aşka giriftar olasın.
Sözüme uymadın ey asılası dil, dilerem
Ser-i zülfüne anun âhiri berdâr olasın
Beni âzadeike aşka giriftar ettin     
Göreyim sen de benüm gibi giriftar olasın                                                        
Beddua etmezem amma ki Hûda'dan dilerem
Bir senün gibi cefakâra havadar olasın.
Şimdi bir haldeyiz kim ilenen düş-menine
Dir ki Mihrî gibi sen dahi siyehkâr olasın.

---

Bugünkü Türkçe ile:

Ben umardım ki vefalı bir sevgili olasın
Nerden bilirdim böyle cefakâr olacağını?
Cevr yapma kaidelerinde eksik komadın
Dostluk hakkı ise bu, ancak bu kadar olur, var olasın.
Ey dost, aşk yolunda neler çektiğimi
Bir gün aşka tutulunca bilirsin.
Sözüme uymadın ey asılası gönül, dilerim ki
Sonunda onun saçının teline aşılasın.
Beni, azade iken aşka düşürdün.
Sen de benim gibi aşka düş de göreyim.
Beddua etmiyorum amma Hûda'dan dilerim.
Senin gibi bir cefakâra düşesin.
Şimdi öyle bir haldeyiz ki düşmanına ilenen (beddua eden)
"Sen de Mihrî gibi bahtsız olasın." der.

---

Mihri Hatun yazısı toplam 6554 defa okundu
Mihri Hatun | şairler Yazarlar Sayfayı Yazdır    Mihri Hatun | şairler Yazarlar Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Mihri Hatun | şairler Yazarlar
Mihri Hatun | şairler YazarlarMihri Hatun | şairler YazarlarMihri Hatun | şairler Yazarlar