Yazıcıoğlu Mehmed | şairler Yazarlar

Yazıcıoğlu Mehmed | şairler YazarlarYazıcıoğlu Mehmed | şairler YazarlarYazıcıoğlu Mehmed | şairler Yazarlar
Yazıcıoğlu Mehmed | şairler Yazarlar Yazıcıoğlu Mehmed | şairler Yazarlar
Yazıcıoğlu Mehmed | şairler YazarlarYazıcıoğlu Mehmed | şairler YazarlarYazıcıoğlu Mehmed | şairler Yazarlar
Yazıcıoğlu Mehmed | şairler YazarlarYazıcıoğlu Mehmed | şairler YazarlarYazıcıoğlu Mehmed | şairler Yazarlar
Yazıcıoğlu Mehmed | şairler YazarlarYazıcıoğlu Mehmed | şairler Yazarlar
Yazıcıoğlu Mehmed | şairler YazarlarYazıcıoğlu Mehmed | şairler YazarlarYazıcıoğlu Mehmed | şairler Yazarlar
Yazıcıoğlu Mehmed | şairler YazarlarYazıcıoğlu Mehmed | şairler YazarlarYazıcıoğlu Mehmed | şairler Yazarlar
Yazıcıoğlu Mehmed | şairler Yazarlar Yazıcıoğlu Mehmed | şairler Yazarlar
Yazıcıoğlu Mehmed | şairler YazarlarYazıcıoğlu Mehmed | şairler YazarlarYazıcıoğlu Mehmed | şairler Yazarlar
 
Yazıcıoğlu Mehmed
Kategori : şairler Yazarlar

YAZICIOĞLU MEHMED (? -1453)

Yazıcıoğlu Mehmed Gelibolulu'dur. Doğum tarihi bilinmiyor. İyi bir öğrenim gördükten sonra Hacı Bayram Velî'ye intisap etmiştir. Ünlü eseri Muhammediye'yi, rüyasında Hz. Muhammed'den aldığı talimat üzerine yazdığını söyler. Onun bu eseri yalnız Anadolu ve Balkanlar'da değil. Maveraünnehir, Kırım, Kaz'an ve Başkurt Türkleri arasında da büyük ilgi görmüş, şöhret kazanmıştır.

---

MUHAMMEDİYE'den

Eğer Rum'un revânında görürsem ben dilârayı
Revanına revân idem Semerkand ü Bu-harayı.

Dilârâdur dutan hurrem gözüm gönlüm cihanın
Ve illâ nite bulaydı dil arayı dilârayı.

Gelür derler dilftramı, gider derler dil aramı
Şu dem bulur dil aramı ki ben bulam dilârayı.

Bana bağ u gülistanun gülü serve safi vermez
Teferrüc sensin açarsan cemâl-l âlem-arayı.

Hemişe aşk odı can ü cihanı yaka gel-mişdür
Yanar pervaneler şem'a ururlar cflnfl yarayı.

Çü sen ol sırr-ı ekbersin gelen nur-ı ilâhiden
Çü sen ol rûh-ı a'zamsın kılan gayât-ı büşrâyı.

Çü gördü Yazıcıoğlu ki sensin âşık u ma'şuk
Bi-küllf sende mahv oldı kodı tedbir ile rayı.

Muradı sensin ey dilber ki sensin âleme rehber
Seni kılar gönül ezber nider pes ağı karayı.

---

Açıklama:

Dil: gönül;
ârâ: bezeyen, süsleyen, donatan;
dilâra: sevgili, gönül bezeyici,
hurrem: Sevinçli, gönül açıcı,
aram: dinlenme, rahat etme, durma,
teferrüc: açılma, ferahlanma, durma,
hemişe: her zaman.
büşrâ: müjde,
hayât: Gayeler,
rây: fikir,
oy. res: imdi, artık, bundan sonra, ağı karayı fakı karayı (beyazı karayı).

---

Yazıcıoğlu Mehmed yazısı toplam 3296 defa okundu
Yazıcıoğlu Mehmed | şairler Yazarlar Sayfayı Yazdır    Yazıcıoğlu Mehmed | şairler Yazarlar Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Yazıcıoğlu Mehmed | şairler Yazarlar
Yazıcıoğlu Mehmed | şairler YazarlarYazıcıoğlu Mehmed | şairler YazarlarYazıcıoğlu Mehmed | şairler Yazarlar