Necati Bey | şairler Yazarlar

Necati Bey | şairler YazarlarNecati Bey | şairler YazarlarNecati Bey | şairler Yazarlar
Necati Bey | şairler Yazarlar Necati Bey | şairler Yazarlar
Necati Bey | şairler YazarlarNecati Bey | şairler YazarlarNecati Bey | şairler Yazarlar
Necati Bey | şairler YazarlarNecati Bey | şairler YazarlarNecati Bey | şairler Yazarlar
Necati Bey | şairler YazarlarNecati Bey | şairler Yazarlar
Necati Bey | şairler YazarlarNecati Bey | şairler YazarlarNecati Bey | şairler Yazarlar
Necati Bey | şairler YazarlarNecati Bey | şairler YazarlarNecati Bey | şairler Yazarlar
Necati Bey | şairler Yazarlar Necati Bey | şairler Yazarlar
Necati Bey | şairler YazarlarNecati Bey | şairler YazarlarNecati Bey | şairler Yazarlar
 
Necati Bey
Kategori : şairler Yazarlar

NECATİ BEY (? - 1509)

Onbeşinci yüzyılın Ahmed Paşa ile birlikte en büyük şairi olan Necati Bey'in doğum tarihi bilinmiyor. Asıl adının İsa veya Nuh olduğu söyleniyorsa da bu da kesin değildir. Yalnız Edirne'de doğduğu, kimsesiz olduğu için, çocuksuz bir hanım tarafından evlât edinildiği, genç yaşında Kastamonu'ya gidip yerleştiği biliniyor.

Ahmed Paşa'nın dikkatini çeken Necati, onun aracılığı ile İstanbul'da divan kâtipliğine tayin edilmiştir.
Necati'nin elimizde bulunan eseri yalnız "Divan"ıdır. Divan'ında sâde Türkçe ile yazılmış 650 gazel, 25 kaside, ölen katırı için yazılmış 25 beyitlik bir mersiye, 94 kıta, ayrıca bazı büyükler için yazılmış mersiyeler, dörtlükler vardır.

---

GAZEL

Çıkalı göklere ahım sereri döne döne
Yandı kandili sipihrin ciğeri döne döne.
Ayağı yer mi basar zülfüne berdâr olanın
Zevk ü şevk ile verir cân u seri döne döne.
Sen durup raks edesin karşına ben boynunu eğem
İnce zülfün kuça sen sîm-beri döne döne.
Şam-ı zünfünle gönül Mısr-ı harab oldu deyü
Sana illeti kebûter haberi döne döne.
Sen oiasun deyü yer yer asılıp ayineler
Gelene gidene eyler nazarı döne döne.
Kabe olmasa kapın ay ile gün leyi ü nehar
Eylemezlerdi tavaf ol güzeri döne döne.
Ey Necati yaraşır mutribi şeh meçlisinin
Raks urup okuya bu şi'r-i teri döne döne.

---

Bugünkü Türkçe ile:

Çıkalı göklere ahimin kıvılcımı döne döne
Yandı gökyüzü kandilinin ciğeri döne döne.
Ayağı yere mi basar zülfüne asılanın
Zevk ve şevk ile canını, başını verir döne döne
Yani: Sevgilisinin saçına asılan sevinçten göklerde uçar.
İpe asılmış bir insan gibi, ama ve arzu ile döne döne can verir.
Sen kalkıp raks edesin, ben karşında bo-eğeyirri
Zülfün inerek, sen gümüş göğüslüyü döne döne kucaklasın.
Saçının karasiyle gönül ülkesi harab oldu diye
Sana iletti güvercin haberi döne döne.
Sen olasın (yansıyasın) diye aynalar yer yer asılıp
Gelene gidene döne döne bakar.
Eğer kapın Kabe olmasaydı, ay ile güneş ve gece ile gündüz,
O uğrak yerini döne döne tavaf eylemezlerdi.
Ey Necati, Şah meclisinin mutribi
Raks edip döne döne okusun.

---

GAZEL

Bir alay oldu per! şivelü âhû begler
Gözü ahuların alayına yâhû begler.

Bir perî için akar iki gözüm çeşmeleri
Sakının, bilmiş olun ilidir ol su begler.

Kimseye uymayasın ulaşmasın Allah Allah...
Zülf-i bî-dîn ile ol gamze-i cödû begler

Bîvefalıklar eder yoluna canlar verene
Acaba böyle m'olur dünyede hep bu begler.

Ne güzeller, ne Necati, ne selâmün ne aleyk
Fâriğuz idemezüz kimseye tapu, begler.

---

Bugünkü Türkçe ile:

(Diğerleri anlaşılır olduğu için sadece iki beyti sadeleştiriyoruz).
Kimseye uymasın, ulaşmasın Allah Allah...
Dinsiz imansız saç ile o cadı gamzesi beğler.
Ne güzeller, ne Necatı, ne selâmün, ne aleyk
Umurumuzda değil. Kimseye dalkavukluk etmez ve tapmayız beğler.

---

Necati Bey yazısı toplam 8959 defa okundu
Necati Bey | şairler Yazarlar Sayfayı Yazdır    Necati Bey | şairler Yazarlar Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Necati Bey | şairler Yazarlar
Necati Bey | şairler YazarlarNecati Bey | şairler YazarlarNecati Bey | şairler Yazarlar