Molla Gürani | Bilim Adamları

Molla Gürani | Bilim AdamlarıMolla Gürani | Bilim AdamlarıMolla Gürani | Bilim Adamları
Molla Gürani | Bilim Adamları Molla Gürani | Bilim Adamları
Molla Gürani | Bilim AdamlarıMolla Gürani | Bilim AdamlarıMolla Gürani | Bilim Adamları
Molla Gürani | Bilim AdamlarıMolla Gürani | Bilim AdamlarıMolla Gürani | Bilim Adamları
Molla Gürani | Bilim AdamlarıMolla Gürani | Bilim Adamları
Molla Gürani | Bilim AdamlarıMolla Gürani | Bilim AdamlarıMolla Gürani | Bilim Adamları
Molla Gürani | Bilim AdamlarıMolla Gürani | Bilim AdamlarıMolla Gürani | Bilim Adamları
Molla Gürani | Bilim Adamları Molla Gürani | Bilim Adamları
Molla Gürani | Bilim AdamlarıMolla Gürani | Bilim AdamlarıMolla Gürani | Bilim Adamları
 
Molla Gürani
Kategori : Bilim Adamları

Molla Gürani (Din Bilgini)

Molla Güranî 1416'da Irak'ın Güran şehrinde doğdu, 1488'de İstanbul'da öldü. II. Murad ona Bursa'da yaptırdığı medresede müderrislik görevi verdi. "Fatih'i eğiten Hoca" olarak da ün yaptı. Fatih, padişah olunca hocasını vezir yapmak istediyse de Güranî bu görevi kabul etmedi. Bunun üzerine kazaskerliğe (kadı asker) getirildi.

Güranî ilk önemli eseri olan "Tefsir" ini padişaha (Fatih'e) sunduktan sonra şeyhülislamlığa getirildi. Bu din bilgini, ilmî çalışmalarının yanısıra çeşitli sanat dallarıyla, özellikle şiirle de ilgilendi. Gayetü'l Mesanî Tefsiri Kelamü'r Rabbani (Allah Kelamının Açıklanması yolunda Tekrarın Gayesi), El Kevserü'l Câri ilâ Riyazi Sahihül Buhari (Sahihü'l Buhari'nin Bahçelerine Akan Kevser), Keşfü'l Esrar an Kıra'atı Elmmetu'l Ahyâr (Hayırlı İmamların Okuyuşu Konusundaki Sırların Açıklanışı) adlı eserleri dışında, İstanbul'un fethini anlatan bir de Fetihname'si vardır.
Molla Gürani yazısı toplam 2944 defa okundu
Molla Gürani | Bilim Adamları Sayfayı Yazdır    Molla Gürani | Bilim Adamları Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Molla Gürani | Bilim Adamları
Molla Gürani | Bilim AdamlarıMolla Gürani | Bilim AdamlarıMolla Gürani | Bilim Adamları