Abdülkadir Meragi | ünlü Bestekarlar

Abdülkadir Meragi | ünlü BestekarlarAbdülkadir Meragi | ünlü BestekarlarAbdülkadir Meragi | ünlü Bestekarlar
Abdülkadir Meragi | ünlü Bestekarlar Abdülkadir Meragi | ünlü Bestekarlar
Abdülkadir Meragi | ünlü BestekarlarAbdülkadir Meragi | ünlü BestekarlarAbdülkadir Meragi | ünlü Bestekarlar
Abdülkadir Meragi | ünlü BestekarlarAbdülkadir Meragi | ünlü BestekarlarAbdülkadir Meragi | ünlü Bestekarlar
Abdülkadir Meragi | ünlü BestekarlarAbdülkadir Meragi | ünlü Bestekarlar
Abdülkadir Meragi | ünlü BestekarlarAbdülkadir Meragi | ünlü BestekarlarAbdülkadir Meragi | ünlü Bestekarlar
Abdülkadir Meragi | ünlü BestekarlarAbdülkadir Meragi | ünlü BestekarlarAbdülkadir Meragi | ünlü Bestekarlar
Abdülkadir Meragi | ünlü Bestekarlar Abdülkadir Meragi | ünlü Bestekarlar
Abdülkadir Meragi | ünlü BestekarlarAbdülkadir Meragi | ünlü BestekarlarAbdülkadir Meragi | ünlü Bestekarlar
 
Abdülkadir Meragi
Kategori : ünlü Bestekarlar

Meragi Abdülkadir (Bestekar)

Onbeşinci yüzyılın en büyük müzik otoritesi olan Abdülkadir Meragî (Meragalı) özbeöz Türk'tür. Şöhretini önce Celâyir Devleti'nin başkenti olan Bağdat'da yaptı. Bağdat, doğunun belli başlı ilim ve kültür merkezlerinden biriydi. Bilginler ve edebiyatçılardan başka ünlü besteciler de Celâyir sarayında yaşar, himaye görürlerdi. Abdülkadİr Meragî, 1350-1360 yılları arasında, Azerbaycan'ın Meraga şehrinde dünyaya geldi.
Meragî, Anadolu'da meydana gelen kargaşalıktan dolayı tekrar Türkistan'a gitmiş ve 1435'te Herat'da ölmüştür. Meragî'nin küçük oğlu Abdülaziz, babasının işini devam ettirmiş ve İstanbul'a yerleşerek Nakaratü'l Edvar adlı eserini Fatih'e sunmuştur. II. Bayezid devrinde yaşayan torunu Mahmud'un ise Makasidü'l Edvar adlı bir musiki kitabı vardır.

XIV. yüzyılın sonlarında Bağdat'da düzenlenen beste yarışmasına tanınmış besteciler yanında vezirler ve yüksek dereceli devlet adamları da katılmıştır. Bu yarışmaya Azerbaycan'ın Meraga şehrinae yetişen Abdülkadir Meragî de katıldı ve birincilik kazandı. Birincilik ödülü 100 bin dinar idi ki bugünkü para ile karşılığı Nobel ödülünü kazananların aldıklarından çok fazladır ve halen Kırılamayan bir rekordur.
Yarışma kazanan sanatkârları Beyler, Han'lar, Hakanlar âdeta kapışır, baştacı eder, onları servet içinde yüzdürürlerdi. Abdülkadir Meragî sırasiyle Sultan Ahmed Celayir'in (Bağdat), Timur'un (Semerkant), oğlu Şahrun'un (Herat), II. Murad'ın (Bursa) saraylarında yaşadı.

ESERLERİ;
* Makasidü'm Elhan (Nağmelerin Maksadı) adlı eserini 1421'de II. Murad'a sunmuştur. Bu eser halen Hollanda'da Leiden Üniversitesi Kütüphanesi'ndedir.
* 1405 te Şahruh adına yazılmış ve en önemli musiki nazariyat kitabı sayılan Camiü'l Elhan (Nağmeler Derlemesinin kendi el yazısiyle yazılmış nüshası Oxford Bodleian Kütüphanesi'ndedir.
* Kenzü'l Elhan (Nağmeler Hazinesi) adlı eserinde ebced notasiyle yüzlerce besteyi toplamıştı, fakat bu eser kayıptır. Bugün elimizde Meragî'ye ait 30 parça kâr, beste ve semai vardır.
* Son eseri Şenhü'l Edvar Nuruosmaniye kütüphanesindedir.
* Kitabü'l-edvar adlı eseri bir "makamlar kitabıdır. Bu eserin el yazma nüshası da Leiden Kütüphanesi'nde bulunuyor.
Abdülkadir Meragi yazısı toplam 7969 defa okundu
Abdülkadir Meragi | ünlü Bestekarlar Sayfayı Yazdır    Abdülkadir Meragi | ünlü Bestekarlar Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Abdülkadir Meragi | ünlü Bestekarlar
Abdülkadir Meragi | ünlü BestekarlarAbdülkadir Meragi | ünlü BestekarlarAbdülkadir Meragi | ünlü Bestekarlar