Samipaşazade Sezai | şairler Yazarlar

Samipaşazade Sezai | şairler YazarlarSamipaşazade Sezai | şairler YazarlarSamipaşazade Sezai | şairler Yazarlar
Samipaşazade Sezai | şairler Yazarlar Samipaşazade Sezai | şairler Yazarlar
Samipaşazade Sezai | şairler YazarlarSamipaşazade Sezai | şairler YazarlarSamipaşazade Sezai | şairler Yazarlar
Samipaşazade Sezai | şairler YazarlarSamipaşazade Sezai | şairler YazarlarSamipaşazade Sezai | şairler Yazarlar
Samipaşazade Sezai | şairler YazarlarSamipaşazade Sezai | şairler Yazarlar
Samipaşazade Sezai | şairler YazarlarSamipaşazade Sezai | şairler YazarlarSamipaşazade Sezai | şairler Yazarlar
Samipaşazade Sezai | şairler YazarlarSamipaşazade Sezai | şairler YazarlarSamipaşazade Sezai | şairler Yazarlar
Samipaşazade Sezai | şairler Yazarlar Samipaşazade Sezai | şairler Yazarlar
Samipaşazade Sezai | şairler YazarlarSamipaşazade Sezai | şairler YazarlarSamipaşazade Sezai | şairler Yazarlar
 
Samipaşazade Sezai
Kategori : şairler Yazarlar

Samipaşazade Sezai (1859-1935)

Samipaşazâde Sezai, Türkçe'de ilk edebî hikâyeleri yazan edibdir. Hikâye ve romanları ile tanınmış, hürriyet âşıkı bir Tanzimat aydınıdır. Devrin ünlü vezirlerinden Sami Paşa'nın oğlu olduğu için düzenli bir öğrenim gördü. Genç yaşta Fransızca, Almanca öğretıdi. Daha sonra elçilik kâtibi olarak gittiği Londra'da İngilizce'sini de ilerletti. Arapça ve Farsça da biliyordu. Sezai Bey, gençliğinde Mahmud Ekrem ve Abdülhak Hamid'le arkadaşlık etmiş, edebiyata onlara özenerek başlamıştır.

Evkaf Mektubî Kalemi'nde bir süre memur olarak çalışan Sezai Bey 1880'de Londra Elçiliği'nde 2. katip oldu. Londra'da 4 yıl kaldıktan sonra yurda döndü ve İstiare Odası1 na muavin tayin edildi. 1901 yılında, baskı rejimini protesto etmek için Paris'e kaçtı ve burada Hürriyetçilerle (Jön Türklerle) çalıştı. Bunların Mısır'da çıkardığı "Şurayı Ümmet" adlı gazetenin başyazarlığını yaptı. Samipaşazâde Sezai Bey, Hamdullah Suphi Tanrıöver'in amcası idi. 1935'te İstanbul'da vefat ,etti ve Göksu mezarlığına gömüldü.

ESERLERİ
Samipaşazâde gençlik yıllarında birkaç şiir yazmışsa da, o daha çok nesir alanında kalmış, hikâye ve roman yazmıştır. En önemli eseri olan "Sergüzeşt", devrin sosyal yaralarından biri olan beyaz esir ticaretini konu edinen bir romandır. Konaklardaki hayatın iç yüzünü anlatır. Romanın kahramanı 9 yaşında satılan bir Çerkeş kızıdır. Bu roman ile o, Türk edebiyatında romantizmden realizme geçişi sağlamıştır.
Sezai Bey'in asıl önemli tarafı hikâyeciliğidir. "Küçük Şeyler" adı altında topladığı hikâyelerinde kahramanlar gerçekten küçük, basit insanlardır. Fakat o en önemsiz şeylerden bile güzel hikâyeler çıkarılabileceğini göstermiştir. Ona göre bir hikâyede bulunması gereken öğeler (unsurlar) "tabiat sırları,
insan kalbi ve konuya uygun bir üslûp"!ur
Bunlar onun hikâyelerinde vardır. "RumuzulEdeb" adlı kitabında bazı hikâyeleri, makale ve sohbetleri yer alır. "Şîr" adlı bir tiyatro denemesi de vardır ama bunda başarılı olamamıştır.
Sezai Bey daha çok Fransız edibleri Alp-honse Daudet ve Maupassant'dan etkilenmiştir. Alphonse Daudet'nin 'Jack' adlı romanı ile Arlezyalı adlı hikâyesini Türkçe'ye çevirmiştir.

---
Samipaşazade Sezai yazısı toplam 3412 defa okundu
Samipaşazade Sezai | şairler Yazarlar Sayfayı Yazdır    Samipaşazade Sezai | şairler Yazarlar Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Samipaşazade Sezai | şairler Yazarlar
Samipaşazade Sezai | şairler YazarlarSamipaşazade Sezai | şairler YazarlarSamipaşazade Sezai | şairler Yazarlar