Ahmed Vefik Paşa | şairler Yazarlar

Ahmed Vefik Paşa | şairler YazarlarAhmed Vefik Paşa | şairler YazarlarAhmed Vefik Paşa | şairler Yazarlar
Ahmed Vefik Paşa | şairler Yazarlar Ahmed Vefik Paşa | şairler Yazarlar
Ahmed Vefik Paşa | şairler YazarlarAhmed Vefik Paşa | şairler YazarlarAhmed Vefik Paşa | şairler Yazarlar
Ahmed Vefik Paşa | şairler YazarlarAhmed Vefik Paşa | şairler YazarlarAhmed Vefik Paşa | şairler Yazarlar
Ahmed Vefik Paşa | şairler YazarlarAhmed Vefik Paşa | şairler Yazarlar
Ahmed Vefik Paşa | şairler YazarlarAhmed Vefik Paşa | şairler YazarlarAhmed Vefik Paşa | şairler Yazarlar
Ahmed Vefik Paşa | şairler YazarlarAhmed Vefik Paşa | şairler YazarlarAhmed Vefik Paşa | şairler Yazarlar
Ahmed Vefik Paşa | şairler Yazarlar Ahmed Vefik Paşa | şairler Yazarlar
Ahmed Vefik Paşa | şairler YazarlarAhmed Vefik Paşa | şairler YazarlarAhmed Vefik Paşa | şairler Yazarlar
 
Ahmed Vefik Paşa
Kategori : şairler Yazarlar

Ahmed Vefik Paşa (1823-1891)

Ondokuzuncu yüzyılda edebiyat alanında milliyetçilik akımının ilk önemli yazarı Ahmed Vefik Paşa'dır. 1823 yılında İstanbul'da doğan Ahmed Vefik Paşa'nın babası Yahya Naci Efendi, Divan Tercümanı idi. Bu onun kültürlü bir aileye mensup olduğunu gösterir. Ahmed Vefik, lise tahsilini babası ile birlikte gittiği Paris'te SaintLouis Lisesi'nde yaptı. İstanbul'a dönünce Tercüme Odası'nda memur oldu. Bundan sonra yurt içinde çeşitli görevlerde bulundu ve daha sonra da hem, İstanbul'da hem yurt dışında yüksek memuriyetler aldı.
Mustafa Reşit Paşa tarafından takdir edilmişti. Londra'da elçi kâtipliği, Bükreş'te müfettişlik, Tahran'da ve Paris'te sefirlik yaptı. Yurt içinde aldığı başlıca görevler şunlardır: Evkaf Nazırlığı, Tarih Müderrisliği, Rüsumat Emirliği, Sadaret Müsteşarlığı, Maarif Nazırlığı, Şurayı Devlet Azalığı, Meclisi Mebusan Reisliği, Edirne Valiliği, Bursa Valiliği, Sadrazamlık... vb.

Eserleri:
'Ahmed Vefik Paşa Arapça, Farsça, Fransızca, İngilizce, Latince, Rumca biliyordu. Onun eserleri Türkiye'de milliyetçi görüşleri geliştirmek; dil, tarih ve halk bilgisini yaymak amacına yönelikti. Ebulgazi Bahadır Han'ın "Şecerei Türk" adlı kitabını Çağatayca aslından konuşulan Türkçeye tercüme etmiş, Türk millî tarihinin Osmanlılar'dan çok önce başladığını, Türk'ün çok daha eski ve asîl bir tarihi olduğunu özellikle belirtmiştir".
Anadolu Türkçesi'nin ilk lügat kitabı olan "Lehçei OsmanF'yi yazan da odur. Bu eserin "Türk" maddesinde çeşitli Türk kavimlerinin isimlerini sayarak Türk tarihinin Hicret1 den beş bin yıl önce başladığını belirtmiştir.
Üçüncü eseri olan "Atalar Sözü"nde 7 bin kadar darbı meseli derlemiştir. Ayrıca "Hikmeti Tarih" ve "Fezleke-i Tarih-i Osman-î" adlı tarih kitapları da vardır.
Edebiyat tarihçilerimiz ona haklı olarak "Türkçülüğün rehberi ve kuvvetli bir milliyetperver" demektedirler.
Ahmed Vefik Paşa yazısı toplam 2864 defa okundu
Ahmed Vefik Paşa | şairler Yazarlar Sayfayı Yazdır    Ahmed Vefik Paşa | şairler Yazarlar Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Ahmed Vefik Paşa | şairler Yazarlar
Ahmed Vefik Paşa | şairler YazarlarAhmed Vefik Paşa | şairler YazarlarAhmed Vefik Paşa | şairler Yazarlar