Muallim Naci | şairler Yazarlar

Muallim Naci | şairler YazarlarMuallim Naci | şairler YazarlarMuallim Naci | şairler Yazarlar
Muallim Naci | şairler Yazarlar Muallim Naci | şairler Yazarlar
Muallim Naci | şairler YazarlarMuallim Naci | şairler YazarlarMuallim Naci | şairler Yazarlar
Muallim Naci | şairler YazarlarMuallim Naci | şairler YazarlarMuallim Naci | şairler Yazarlar
Muallim Naci | şairler YazarlarMuallim Naci | şairler Yazarlar
Muallim Naci | şairler YazarlarMuallim Naci | şairler YazarlarMuallim Naci | şairler Yazarlar
Muallim Naci | şairler YazarlarMuallim Naci | şairler YazarlarMuallim Naci | şairler Yazarlar
Muallim Naci | şairler Yazarlar Muallim Naci | şairler Yazarlar
Muallim Naci | şairler YazarlarMuallim Naci | şairler YazarlarMuallim Naci | şairler Yazarlar
 
Muallim Naci
Kategori : şairler Yazarlar

Muallim Naci (1850-1893)

Muallim Naci, Tanzimat dönemi şairlerinden olduğu halde eski edebiyata bağlı kalan ve yenilikçilerle sık sık tartışmaya giren bir şairdir. Ahmed Mithat Efendi'nin damadı ve onun gibi bir halk çocuğu olan Muallim Naci'ye 'Muallim' unvanı 'Mecmuayı Muallim' adlı bir dergi çıkardığı için verilmiştir. Muallimliği yani öğretmenliği daha sonradır. Asıl adı Ömer'dir. Babası, Varnalı bir saraç olan Muallim Naci 1850 yılında İstanbul'da doğdu. Düzenli bir öğrenim görmedi. Bir süre medreseye devam ettiyse de tamamlayamadı. İlk yazılarında çok beğendiği bir hikâyenin kahramanı olan 'Naci' adını mahlas olarak kullandı.

Henüz 20 yaşında iken Varna Rüştiyesi'ne öğretmen yardımcısı oldu. Daha sonra Varna mutasarrıfı Said Paşa'nın özel kâtibi olan Muallim Naci, onun tayin edildiği her yere gitti, yurdu tanıdı. Said Paşa Berlin elçiliğine tayin edilince Naci İstanbul'da kaldı ve 'Tercümanı Hakikat' gazetesinde çalışmaya başladı. Bu arada Fransızca öğrendi ve Ahmed Mithat Efendi'nin kızıyla evlendi. Daha sonra 'Saadet' ve 'Vakit' adlı gazeteleri çıkardı.
 
'Ertuğrul Gazi' adlı manzum destanı padişah tarafından çok beğenildiği için kendisine Hukuk Fakültesi'nde ve Galatasaray Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği verildi. Fakat bu görevi uzun sürmedi ve vakanüvis oldu. Ancak en olgun çağında ve asıl eserlerini vereceği bir zamanda öldü (1893).

Eskiyenİ çatışmasında eskilerden yana olan Muallim Naci'nin başlıca eserleri şunlardır: Ateşpâre, Şerare, Füruzan, Yadigarı Naci adlı şiir kitapları. 'Ömer'in Çocukluğu' adlı kitabında anılarını anlatır. Tartışmalarını ve tenkid yazılarını 'Demdeme' adlı kitabında toplamıştır. 'Islahatı Edebiyye' bir edebî sanatlar ve edebiyat terimleri sözlüğüdür. Lûgati Naci adlı bir sözlüğü ve Fransızcadan yaptığı bazı tercümeleri de vardır.

Şiirlerinden örnekler:

---

KÖYLÜ KIZLARIN ŞARKISI

Tepeden nasıl iniyor bakın,
Şu kızın nişanlısı şanlıdır.
Yaradan nazardan esirgesin
Koca,dağ gibi delikanlıdır.

Fese bak fese, ne kadar da al,
Ne de hoş belindeki morlu şal,
Demedim ya ben sana bak da kal,
O kadar da bakma ziyanlıdır.

Ne kadar da kızardın, aman aman;
Neden öyle başına çıktı kah?
Beri gel, bayılma kızım heman
Yüreğin de pek heyecanlıdır.

Yakışıklıdır, seviyor cihan,
Onu ben de pek severim inan.
Benim olsa bari şu kahraman,
Olamaz ne çare, nişanlıdır.

Ne darıldın Ahmed'in oynaşı
Darılır mı âdeme kardaşı
Sana benziyor şu dağın başı
Ne zaman bakılsa dumanlıdır.

Somurtup oturmaları! da git,
Bizim ihtiyara şikâyet et,
Beni istemekte olan yiğit
Daha anlıdır, daha şanlıdır.

---

TERBÎ

Aldım âteş bir zaman bir ateşîn ruhsflreden
Fark olunmam şimdi bir ateşfeşan sevvareden.
"Verdim âteş dillere, sûzi dili âvâreden
Eyledim icad bin yangın bir âteşpareden".

Bîmi hicrin verdi dehşet tab'ı gam perverdime,
Eyle gel insaf bak bir kerre rûyi zerdime,
"Çâres âzı m gitme kim, rûzı firpakın derdime
Kat ı ümmid ettiğim gündür husûli çâreden."

Varsın olsun ştve iran tıbâı nâsda,
Başkadır ffkrfm, değildir tab'rm ol mikyasda,
"Gerçi muhlik bir teessür var dili hassasda,
İştika etmez Acem tarzında sinem yareden".

Dikkat ü rikkat eder erbabını mihnetsirişt,
Rahat etmek isteyen dil olmasın dikkat sirişt,
"Salibi ârâmdır Naci, dil rikkatsirişt,
Malik olsam kişki bir kalbe sengi hâreden.".

---

Muallim Naci yazısı toplam 8045 defa okundu
Muallim Naci | şairler Yazarlar Sayfayı Yazdır    Muallim Naci | şairler Yazarlar Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Muallim Naci | şairler Yazarlar
Muallim Naci | şairler YazarlarMuallim Naci | şairler YazarlarMuallim Naci | şairler Yazarlar