Hüseyin Cahit Yalçın | şairler Yazarlar

Hüseyin Cahit Yalçın | şairler YazarlarHüseyin Cahit Yalçın | şairler YazarlarHüseyin Cahit Yalçın | şairler Yazarlar
Hüseyin Cahit Yalçın | şairler Yazarlar Hüseyin Cahit Yalçın | şairler Yazarlar
Hüseyin Cahit Yalçın | şairler YazarlarHüseyin Cahit Yalçın | şairler YazarlarHüseyin Cahit Yalçın | şairler Yazarlar
Hüseyin Cahit Yalçın | şairler YazarlarHüseyin Cahit Yalçın | şairler YazarlarHüseyin Cahit Yalçın | şairler Yazarlar
Hüseyin Cahit Yalçın | şairler YazarlarHüseyin Cahit Yalçın | şairler Yazarlar
Hüseyin Cahit Yalçın | şairler YazarlarHüseyin Cahit Yalçın | şairler YazarlarHüseyin Cahit Yalçın | şairler Yazarlar
Hüseyin Cahit Yalçın | şairler YazarlarHüseyin Cahit Yalçın | şairler YazarlarHüseyin Cahit Yalçın | şairler Yazarlar
Hüseyin Cahit Yalçın | şairler Yazarlar Hüseyin Cahit Yalçın | şairler Yazarlar
Hüseyin Cahit Yalçın | şairler YazarlarHüseyin Cahit Yalçın | şairler YazarlarHüseyin Cahit Yalçın | şairler Yazarlar
 
Hüseyin Cahit Yalçın
Kategori : şairler Yazarlar

Hüseyin Cahit Yalçın (1874  1957)

Daha çok yirminci yüzyılın ilk yarısında yaşamış ve Tanin gazetesindeki yazılarıyla geniş yankılar uyandırmış olmasına rağmen, Hüseyin Cahit, bir Serveti Fünuncu sayılır. Çünkü o ilk şöhretini bu akımın romancı ve tenkitçisi olarak yapmıştır. Hüseyin Cahit aslen İstanbullu olan bir aileden gelir, istanbul'da doğdu ve burada Mülkiye'den mezun oldu (Şimdi Ankara'da Siyasal Bilgiler Fakültesi adını alan bu okul o zamanlar İstanbul'da idi). Önceleri lise öğretmenliği ve müdürlüğü yapmış bu yıllarda Serveti Fünun dergisinde de çalışmıştır. Serveti Fünun, onun Fransız ihtilalinden söz eden bir yazısından dolayı kapatıldıktan sonra grup dağıldı. 1908'de kurduğu Tanin gazetesinde siyasi makaleler yazmaya başladı. İstanbul işgal edilince, ittihatçı olduğu için ingilizler onu da Malta'ya sürmüşlerdi.

Hüseyin Cahit, Cumhuriyet'in ilk yıllarında devrin ileri gelenlerini ağır şekilde eleştirdiği için Çorum'a sürüldü ve orada birbuçuk yıl ikamete mecbur edildi. 1938'e kadar gazetecilikten ve siyasetten uzak durdu. Bu tarihte tekrar siyasete atıldı ve milletvekili seçildi. Tanin gazetesini tekrar çıkararak ünlü polemik yazılarına başladı. Komünist ve faşist rejimlere ve içerideki diktaya karşı etkili makaleler yazdı. Hürriyet ve demokrasiden yana oldu ve hiç taviz vermedi. Son yıllarında Ulus gazetesinin başyazarlığını yaptı.
Hüseyin Cahit Fransızca'yı kendi kendine öğrenmişti. Bütün kültürünü Batı'ya ve özellikle Fransa'ya borçlu olduğunu söylemiştir. Türkçesi sade ve akıcı idi. 1933-1940 yılları arasında çıkardığı "Fikir Hareketleri" dergisine çok güzel yazılar yazmıştı.

Fransızca'dan pek çok eser tercüme eden Hüseyin Cahit'in edebi telifleri Serveti Fünun'da çıkan roman ve hikâyelerinden oluşur.

'Nadide' onun ilk roman denemesidir. 'Hayat İçinde' adlı romanı realist bir eserdir. Hikâyelerini 'Hayatı Muhayyel' adlı kitapta toplamıştır. 'Hayal İçinde' adlı bir romanı da vardı. 'Hayatı Hakikiye Sahnelerinde' hikâye ve fıkralar, 'Niçin Aldatırlarmış' adlı eserinde ise yine hikâye ve hatıralar yer alır. Tarih, sosyoloji, eğitim ve başka konularda tercümelerini 'Oğlumun Kütüphanesi' adıyla dizi kitaplar halinde bastırmıştır. Bu seride yer almayan tercüme kitapları da çoktur.
Hüseyin Cahit Yalçın yazısı toplam 4975 defa okundu
Hüseyin Cahit Yalçın | şairler Yazarlar Sayfayı Yazdır    Hüseyin Cahit Yalçın | şairler Yazarlar Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Hüseyin Cahit Yalçın | şairler Yazarlar
Hüseyin Cahit Yalçın | şairler YazarlarHüseyin Cahit Yalçın | şairler YazarlarHüseyin Cahit Yalçın | şairler Yazarlar