Süleyman Nazif | şairler Yazarlar

Süleyman Nazif | şairler YazarlarSüleyman Nazif | şairler YazarlarSüleyman Nazif | şairler Yazarlar
Süleyman Nazif | şairler Yazarlar Süleyman Nazif | şairler Yazarlar
Süleyman Nazif | şairler YazarlarSüleyman Nazif | şairler YazarlarSüleyman Nazif | şairler Yazarlar
Süleyman Nazif | şairler YazarlarSüleyman Nazif | şairler YazarlarSüleyman Nazif | şairler Yazarlar
Süleyman Nazif | şairler YazarlarSüleyman Nazif | şairler Yazarlar
Süleyman Nazif | şairler YazarlarSüleyman Nazif | şairler YazarlarSüleyman Nazif | şairler Yazarlar
Süleyman Nazif | şairler YazarlarSüleyman Nazif | şairler YazarlarSüleyman Nazif | şairler Yazarlar
Süleyman Nazif | şairler Yazarlar Süleyman Nazif | şairler Yazarlar
Süleyman Nazif | şairler YazarlarSüleyman Nazif | şairler YazarlarSüleyman Nazif | şairler Yazarlar
 
Süleyman Nazif
Kategori : şairler Yazarlar

Süleyman Nazif (18701927)

Hem nazım, hem nesir alanında kuvvetli bir edib olan Süleyman Nazif, tıpkı Namık Kemal gibi bir vatan şairi, milliyetçi bir yazardır. Hiciv ve nükteleriyle de ünlüdür. Süleyman  Nazif  1870'te  Diyarbakır'da doğdu. Babası şair ve tarihçi Said Paşa'dır. İlk öğrenimini aile çevresinde özel hocalardan ders alarak yaptı. Arapça, Farsça ve Fransızca öğrendi. Genç yaşta Diyarbakır Mektupçuluk Kalemi'nde kâtiplikle iş hayatına girdi. 1897'de hürriyetçi genç Türkler'e (Jön Türkler'e) katılmak için Paris'e kaçtı. Dönüşünde, Vilâyet Mektupçusu olarak Bursa1 da oturmaya mecbur edildi.. Meşrutiyetken sonra Basra, Trabzon, Musul, Bağdad valiliklerinde bulundu. 1915'te İstanbul'a döndü ve memuriyetten ayrılarak kalemiyle yaşamaya başladı.

1918 de İstanbul'un işgali üzerine "Hadisat" gazetesinde "Kara Bir Gün" başlığı altında yayınladığı bir yazı ile bu olayı şiddetle protesto etti. Bu yazısında Türk başkentine küstah bir Napoİyon çalımlyla giren Fransız komutanını ayıplıyor, yeriyor, Paris'in de bir zamanlar Almanlar tarafından böyle işgal edildiğini hatırlatıyor, onları alkışlarla karşılayan azınlıkları da yerden yere vuruyordu. Süleyman Nazif, 23 Ocak 1923'te düzenlenenjürk dostu Pierre Loti Günü'nde, bütün dinleyicileri coşturan meşhur 'Pierre Loti Hitabesi'yle yine işgal zihniyetine karşı, fikrî, edebî bir isyanı başlatmış oluyordu. Fakat Süleyman Nazif'in bu hareketleri Malta'ya sürülmesine sebep oldu ve o en ateşli vatan şiirlerini orada yazdı. İki yıl sonra istanbul'a döndü ve "Resimli Gazete'de yazılarına devam etti. Kurtuluş Savaşı'nın ruh ve heyecanını şiirleriyle de yaşatan vatan şairi Süleyman Nazif 4 Ocak 1927'de İstanbul1 da vefat etti.

ESERLERİ

Süleyman Nazif'in nazım ve nesir olarak 30 dan fazla eseri ve kitap haline getirilmemiş pek çok ve güzel makalesi vardır. Şiirlerini 'Gizli Figanlar', 'Firakı Irak, Malta Geceleri (nazım, nesir karışık) acılı kıtaplarında toplamıştır. Nesirleri ise 'Batarya ile Ateş', 'Çal Çoban Çal, 'Tarihin Yılan Hikâyesi; 'Hazreti İsa'ya Açık Mektup', 'Yıkılan Müessese', 'iki Dost' (Süleyman Paşa ve Mehmed Akif) adlı kitaplarını oluşturur.
Görüldüğü gibi, Serveti Fünun'cu olarak anılmasına rağmen o daha çok Şinasi , Namık Kemal ekolünü devam ettirmiştir.

---

DAÜS-SILA

Bu şebde cuşişi yâdınla ağladım durdum...
Gel ey kerimei tarih olan güzel yurdum.

Ufukların nazarımdan nihan olup gideli,
Bu hâkdanı fenanın karardı bir şekli.

Gözümde kalmadı yer, gök; batar, çıkar, giderim..
Zemine münkesirim, âsmâna muğberim.

Gelir bu cevvi kebûdun serairinde güler,
Çocukluğumdaki rüyaya benzeyen gözler.

Dumanlı dağların, ağlar, gözümde tüttükçe,
Olur mesâhini gurbet de başka işkence.

Bizim diyarı tahassürden etmemiş mi güzer,
Aceb neden yine lâkayd nesimi seher?

Demek bu mahbesi Amal içinde ben ebedi
Yabancıyım... Bana her şey yabancıdır şimdi:

Ne rüzgârında şemimi cibalimizdir esen,
Ne dalgalarda haber var bizim sevahilden.

Garibiyim bu yerin şevki yok, harareti yok;
Doğan, batan güneşin günlerimle nisbeti yok.

Olunca yâdıma has re tf iken fezayi vatan
Semâyi şarkı sual eylerim bulutlardan.
                 (Malta Geceleri)

---

Süleyman Nazif yazısı toplam 12449 defa okundu
Süleyman Nazif | şairler Yazarlar Sayfayı Yazdır    Süleyman Nazif | şairler Yazarlar Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Süleyman Nazif | şairler Yazarlar
Süleyman Nazif | şairler YazarlarSüleyman Nazif | şairler YazarlarSüleyman Nazif | şairler Yazarlar