Mütercim Asım | şairler Yazarlar

Mütercim Asım | şairler YazarlarMütercim Asım | şairler YazarlarMütercim Asım | şairler Yazarlar
Mütercim Asım | şairler Yazarlar Mütercim Asım | şairler Yazarlar
Mütercim Asım | şairler YazarlarMütercim Asım | şairler YazarlarMütercim Asım | şairler Yazarlar
Mütercim Asım | şairler YazarlarMütercim Asım | şairler YazarlarMütercim Asım | şairler Yazarlar
Mütercim Asım | şairler YazarlarMütercim Asım | şairler Yazarlar
Mütercim Asım | şairler YazarlarMütercim Asım | şairler YazarlarMütercim Asım | şairler Yazarlar
Mütercim Asım | şairler YazarlarMütercim Asım | şairler YazarlarMütercim Asım | şairler Yazarlar
Mütercim Asım | şairler Yazarlar Mütercim Asım | şairler Yazarlar
Mütercim Asım | şairler YazarlarMütercim Asım | şairler YazarlarMütercim Asım | şairler Yazarlar
 
Mütercim Asım
Kategori : şairler Yazarlar

Mütercim Asım (1755 - 1819)

Asıl adı Ahmed Âsım'dır. Gaziantep'te doğmuştur. Babası Gaziantep Mahkeme Başkâtibi Mehmed Cenanî Efendi idi. Kendisi de burada Antep Valisi Mehmed Nuri Paşa'nın divan kâtipliğiyle işe başladı. 1789'da İstanbul'a geldi ve Kazasker Tatarcık Abdullah Efendi'nin yardımlarıyla saraya yaklaştı.

İstanbul'da bir ömür boyu çalışarak iki büyük lügat hazırladı. Bunlardan birincisi "FarsçaTürkçe Lügat'tır ki, Tebrizli Hüseyin'in 'Burhanı Kaatı' adlı eserinin tercümesiyle meydana getirilmiştir. İkinci eseri, Arap bilginlerinden Firuzabad'lı Mecdeddin'in 'Kamusul Muhit' adlı lügatinin tercümesidir. Kısaca 'Kamus' adıyla anılan bu eser üç ciltlik ArapçaTürkçe lügattir. Arapça ve Farsça kelimelere karşılık olarak gösterilen Türkçe kelimelerin zenginliği, doğruluğu ve sadeliği ona büyük şöhret sağladı.

Vakanüvislik de yapmış olan Âsım'ın kısaca "Âsim Tarihi' diye anılan iki ciltlik tarih kitabı da vardır. Bunlarda II. Mahmud dönemi başlarına kadar Osmanlı tarihi anlatılır. Halebli ibrahim'in 'Siyer'ini ve Ali bin Osman Usİ'nin akidelerle ilgili kasidesini de tercüme etmiştir. Çocuklara Arapça öğretmek maksadiyle yazılmış manzum bir sözlüğü de vardır. Mütercim Asım'ın mezarı İstanbul'da Karacaahmet mezarlığındadır.

Bir cümlesi:
"... Şevketli âli Osman pâdişâhı hazretlerinin hediyyei behiyyelerinden mahzûz oldum ve ben dahi kendilerine hediyye tanzim ve irsal edeceğim...".
Mütercim Asım yazısı toplam 2746 defa okundu
Mütercim Asım | şairler Yazarlar Sayfayı Yazdır    Mütercim Asım | şairler Yazarlar Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Mütercim Asım | şairler Yazarlar
Mütercim Asım | şairler YazarlarMütercim Asım | şairler YazarlarMütercim Asım | şairler Yazarlar