şeref Hanım | şairler Yazarlar

şeref Hanım | şairler Yazarlarşeref Hanım | şairler Yazarlarşeref Hanım | şairler Yazarlar
şeref Hanım | şairler Yazarlar şeref Hanım | şairler Yazarlar
şeref Hanım | şairler Yazarlarşeref Hanım | şairler Yazarlarşeref Hanım | şairler Yazarlar
şeref Hanım | şairler Yazarlarşeref Hanım | şairler Yazarlarşeref Hanım | şairler Yazarlar
şeref Hanım | şairler Yazarlarşeref Hanım | şairler Yazarlar
şeref Hanım | şairler Yazarlarşeref Hanım | şairler Yazarlarşeref Hanım | şairler Yazarlar
şeref Hanım | şairler Yazarlarşeref Hanım | şairler Yazarlarşeref Hanım | şairler Yazarlar
şeref Hanım | şairler Yazarlar şeref Hanım | şairler Yazarlar
şeref Hanım | şairler Yazarlarşeref Hanım | şairler Yazarlarşeref Hanım | şairler Yazarlar
 
şeref Hanım
Kategori : şairler Yazarlar

Şeref Hanım (1809-1861)

İstanbul'da doğan Şeref Hanım, müderris ve şair Nebil Bey'in kızıdır. Çocukları olmamıştır. Mevlevî tarikat i ne mensup, dindar bir kadın idi. Şiirlerinde daha çok Mevlâna'dan ve diğer Mevlevî büyüklerinden söz eder. Çok sayıda gazel, şarkı, rubai ve beyit yazmıştır.

---

ŞEREF HANIM'dan bir gazel:

Dûdı ahım rûberâhı tâkı gerdûn eyledim
Dânei sîmi sirişkim nakdi Kaarun eyledim.

Arsagâhı aşkı hâlî sanmasın Ferhad u Kays
Çak  Felâtun'u  o  vadilerde   Mecnû eyledim.

Serbeser dağı derûnum gülşene arz eyleyip
Lâlei şemşiri reşk ile ciğerhun eyledim.)

Neş'ebahşB  meclisi  şâhenşehi  gam olmağa
Nâlei peyderpeyim hemŞekli kaanûn eyledim.

Yâr dermiş tuhfei cevri fırâvânım ile
Ben  şerefâsâ  hezârân  zarı  memnun eyledim.

---

Bugünkü Türkçe ile:

Ahimin dumanını ta göklere gönderdim
Gümüş gibi gözyaşlarımı Karun'un hazinesi haline getirdim.

Ferhad ve Kays aşk meydanını boş sanmasın
Ben o aşk vadilerinde nice Eflâtun'u mecnun eyledim.

İçimdeki ateşi baştan başa gül bahçesine sunarak
Kıskançlıktan lalenin ciğerini deldim.

Gam padişahının meclisini neşelendirmek için
İniltilerimi kanun gibi birbirine ekledim.

Yâr dermiş: Bitmez tükenmez armağanlarımla ben
Şeref gibi inleyen binlerce aşığı memnun eyledim.

---

şeref Hanım yazısı toplam 4036 defa okundu
şeref Hanım | şairler Yazarlar Sayfayı Yazdır    şeref Hanım | şairler Yazarlar Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
şeref Hanım | şairler Yazarlar
şeref Hanım | şairler Yazarlarşeref Hanım | şairler Yazarlarşeref Hanım | şairler Yazarlar