şeyhülislam Arif Hikmet Bey | şairler Yazarlar

şeyhülislam Arif Hikmet Bey | şairler Yazarlarşeyhülislam Arif Hikmet Bey | şairler Yazarlarşeyhülislam Arif Hikmet Bey | şairler Yazarlar
şeyhülislam Arif Hikmet Bey | şairler Yazarlar şeyhülislam Arif Hikmet Bey | şairler Yazarlar
şeyhülislam Arif Hikmet Bey | şairler Yazarlarşeyhülislam Arif Hikmet Bey | şairler Yazarlarşeyhülislam Arif Hikmet Bey | şairler Yazarlar
şeyhülislam Arif Hikmet Bey | şairler Yazarlarşeyhülislam Arif Hikmet Bey | şairler Yazarlarşeyhülislam Arif Hikmet Bey | şairler Yazarlar
şeyhülislam Arif Hikmet Bey | şairler Yazarlarşeyhülislam Arif Hikmet Bey | şairler Yazarlar
şeyhülislam Arif Hikmet Bey | şairler Yazarlarşeyhülislam Arif Hikmet Bey | şairler Yazarlarşeyhülislam Arif Hikmet Bey | şairler Yazarlar
şeyhülislam Arif Hikmet Bey | şairler Yazarlarşeyhülislam Arif Hikmet Bey | şairler Yazarlarşeyhülislam Arif Hikmet Bey | şairler Yazarlar
şeyhülislam Arif Hikmet Bey | şairler Yazarlar şeyhülislam Arif Hikmet Bey | şairler Yazarlar
şeyhülislam Arif Hikmet Bey | şairler Yazarlarşeyhülislam Arif Hikmet Bey | şairler Yazarlarşeyhülislam Arif Hikmet Bey | şairler Yazarlar
 
şeyhülislam Arif Hikmet Bey
Kategori : şairler Yazarlar

Şeyhülislam Arif Hikmet Bey (1786-1859)

Türk divan şiirinin son şairlerinden olan Arif Hikmet Bey, Vezir İbrahim İsmet Bey'in oğludur. Mısır, Medine, İstanbul kadılıklarında bulunda. Nakîbüleşraflık, Rumeli Kazaskerliği de yaptı ve 1845'te şeyhülislâm oldu. 1854'de bu görevden ayrıldı. Medine'de bir kütüphane kurarak buraya beş binden fazla kitap hediye etti.
Bijcp.,cömert ve dürüslbir inaandL Araçça ve Farsça'yı çok iyi biliyordu ve âlimliği şairliğinden üstün idi. Türkçe, Arapça ve Farsça şiirlerinin toplandığı Divan'ı 1666'da İstanbul'da basılmıştır.

---

GAZEL

Bakî vü Mefî vü Necâtî vü Fehim Sabit ü
Râgıb u Sâmî vü Fuzulî vü Nedim

Rehnamâyân jesâlibi suhan bunlardır
Birinin mesleğine peyrev olur tabı selîm.

Çîredestânı hünerden nice mahir dahi yar
Silki telfike olur her suhani dürri nâzım

Mâ'dası müteşâir'dir eder cemi huruf
Edib evzan u kavâfiye muvafık tersim.

Kimisi sârıkı mazmun u kimi hatibi leyi
Kiminin sebki rekik ü. kiminin lâfzı sakîm.

Nevi insanda heyülâ dahi lâyuhsâdır
Sureta olsa dahi kaabili ta'lîm.

Nice  sengi siyehi pür güher  etmiş Hikmet
Ezelî terbiyeti mihri tecellîi kerîm.

---

Bugünkü Türkçe ile:

Bakî, Neft, Nâbî, Necâtî, Fehim Sabit, Ragıb, Sami, Fuzulî ve Nedim...
Söz söylemede yol gösterenler işte bunlardır

Kusursuz yaratılışta, salim bir kişi buniardan birini örnek alır.
Her sözü, dağınık söz dizilerini, inci dizileri haline getiren başka hüner sahipleri de vardır.

Ama bunlardan başkası, sözleri bir araya getirip vezin ve kafiye uydurup şair geçinirler.
Kimi mazmun hırsızıdır, kimisi saçmalar, kiminin ifadesi tutuk, kimisi de kusurludur.

İnsan aörünüste öğrenmeve yetenekli olsa bile
Onda çok ve büyük kusurlar, ilkellikler vardır.

Ey Hikmet, nice kara taşlar, Allah'ın tecelli güneşi
Sayesinde, değerli cevherler haline gelir.

---

şeyhülislam Arif Hikmet Bey yazısı toplam 3879 defa okundu
şeyhülislam Arif Hikmet Bey | şairler Yazarlar Sayfayı Yazdır    şeyhülislam Arif Hikmet Bey | şairler Yazarlar Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
şeyhülislam Arif Hikmet Bey | şairler Yazarlar
şeyhülislam Arif Hikmet Bey | şairler Yazarlarşeyhülislam Arif Hikmet Bey | şairler Yazarlarşeyhülislam Arif Hikmet Bey | şairler Yazarlar