Keçecizade Izzet Hoca | şairler Yazarlar

Keçecizade Izzet Hoca | şairler YazarlarKeçecizade Izzet Hoca | şairler YazarlarKeçecizade Izzet Hoca | şairler Yazarlar
Keçecizade Izzet Hoca | şairler Yazarlar Keçecizade Izzet Hoca | şairler Yazarlar
Keçecizade Izzet Hoca | şairler YazarlarKeçecizade Izzet Hoca | şairler YazarlarKeçecizade Izzet Hoca | şairler Yazarlar
Keçecizade Izzet Hoca | şairler YazarlarKeçecizade Izzet Hoca | şairler YazarlarKeçecizade Izzet Hoca | şairler Yazarlar
Keçecizade Izzet Hoca | şairler YazarlarKeçecizade Izzet Hoca | şairler Yazarlar
Keçecizade Izzet Hoca | şairler YazarlarKeçecizade Izzet Hoca | şairler YazarlarKeçecizade Izzet Hoca | şairler Yazarlar
Keçecizade Izzet Hoca | şairler YazarlarKeçecizade Izzet Hoca | şairler YazarlarKeçecizade Izzet Hoca | şairler Yazarlar
Keçecizade Izzet Hoca | şairler Yazarlar Keçecizade Izzet Hoca | şairler Yazarlar
Keçecizade Izzet Hoca | şairler YazarlarKeçecizade Izzet Hoca | şairler YazarlarKeçecizade Izzet Hoca | şairler Yazarlar
 
Keçecizade Izzet Hoca
Kategori : şairler Yazarlar

Keçecizade İzzet Hoca (1789-1829)

Konyalı Kazasker Mehmed Salih Efendii'nin oğlu ve Tanzimat devrinin sadrazamlarından meşhur Fuat Paşa'nın babasıdır. Sivas'ta sürgün hayatı yaşarken öldü. Bir iftira yüzünden önce Keşan'a sürülen İzzet Molla, sonra affa uğrayarak İstanbul'a dönmüştür. Ruslar'la yapılacak savaşa karşı çıktığı için 1859'da Sivas'a sürülmüş ve orada ölmüştür. 'Baharı Efkâr' ve 'Hazanı Asar' adlı iki divanı ile "Mihneti Keşan' ve 'Gülşeni Aşk' adlı iki mesnevisi vardır.

---

GAZEL

Meşhurdur ki fısk ile olmaz cihan harâb
Eyler onu müdahenei âlimân harâb.

Bilmez ki iki kat yıkılır kendi halâkdan
İster cihan yıkıldığını hânumânharâb.

A'mâli hayr süllemidir kasri cennetin
Mümkin mi çıkma olsa eğer nerdübân harâb.

Bir mevsimi baharına geldik ki âlemin.
Bülbül hamûş havz tehf gülistan harâb.

Çıkmaz bahara değmede bîçâre andelib
Pejmürdebâl vakti şitâ âşiyan harâb.

Elbette bir sütunu olurdu bu kubbenin
İzzet nihayet olmasa kevn ü mekân harâb.

---

Bugünkü Türkçe ile:

Herkes bilir ki cihan fısk ile harab olmaz
Onu, bilginlerin dalkavukluğu harab eder.

Kendi evi yıkılan cihanın yıkılmasına ister ama
Bundan kendisinin iki kat zarar göreceğini bilmez.

Hayır işleri cennet köşkünün merdivenidir
Merdiven yıkık ise oraya çıkılabilir mi?

Âlemin öyle bir bahar mevsimine geldik ki
Bülbül susmuş, havuz boş ve gül bahçesi harab.

Bîçare bülbül, yuvası yıkık, kanadı kırık olarak
Kıştan oahara kolay kolay çıkamaz.

Bu âlem sonunda harab olmayacak olsa ey İzzet
Elbette bu kubbenin bir sütunu olurdu.

---

FIKRA

Mansur'a gelip ahalii Şam
Valileri zulmün etmiş ilâm.

Mansur demiş ki: "Lûtfu
Bari Tâ'un yok a beldenizde bari?"

Etmiş birisi hitaba ağaz
Olmuş bu cevap ile suhansâz:

"Bitmekse muradınız ahali
Tâ'un yerine yeter bu vali".

---

Keçecizade Izzet Hoca yazısı toplam 5871 defa okundu
Keçecizade Izzet Hoca | şairler Yazarlar Sayfayı Yazdır    Keçecizade Izzet Hoca | şairler Yazarlar Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Keçecizade Izzet Hoca | şairler Yazarlar
Keçecizade Izzet Hoca | şairler YazarlarKeçecizade Izzet Hoca | şairler YazarlarKeçecizade Izzet Hoca | şairler Yazarlar