Lütfi Paşa | şairler Yazarlar

Lütfi Paşa | şairler YazarlarLütfi Paşa | şairler YazarlarLütfi Paşa | şairler Yazarlar
Lütfi Paşa | şairler Yazarlar Lütfi Paşa | şairler Yazarlar
Lütfi Paşa | şairler YazarlarLütfi Paşa | şairler YazarlarLütfi Paşa | şairler Yazarlar
Lütfi Paşa | şairler YazarlarLütfi Paşa | şairler YazarlarLütfi Paşa | şairler Yazarlar
Lütfi Paşa | şairler YazarlarLütfi Paşa | şairler Yazarlar
Lütfi Paşa | şairler YazarlarLütfi Paşa | şairler YazarlarLütfi Paşa | şairler Yazarlar
Lütfi Paşa | şairler YazarlarLütfi Paşa | şairler YazarlarLütfi Paşa | şairler Yazarlar
Lütfi Paşa | şairler Yazarlar Lütfi Paşa | şairler Yazarlar
Lütfi Paşa | şairler YazarlarLütfi Paşa | şairler YazarlarLütfi Paşa | şairler Yazarlar
 
Lütfi Paşa
Kategori : şairler Yazarlar

LÛtfî Paşa (1488-1563)

Aynı zamanda şair olan Lûtfî Paşa da onaltıncı yüzyıl nesrinin önde gelen temsilcilerinden biridir. Sultan II.Bayezid devrinde Avlonya taraflarından devşirme olarak İstanbul'a getirilmiş, saray hizmetlerinde bulunmuş ve eğitim görmüştür. Kanunî devrinde Aydın ve Yanya'da sancak beyi, Karaman'da beylerbeyi olarak bulundu. Daha sonra Anadolu ve Rumeli beylerbeyliklerine getirildi. Yavuz Sultan Selim'in kızı ile evlenen Lûtfî Paşa, Arnavut asıllı idi. 1563 yılında Dimetoka'da öldü.

Lûtfî Paşa'nın en önemli eseri, daha önce yazılmış anontmlarihlerin etkisinde kalarak kaleme aldığı "Tevarih-i Âl-i Osman" (Lûtfî Paşa Tarihi olarak anılır) adlı kitabıdır. Bu eserde Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan 1554'e kadar geçen olaylar anlatılır. İkinci önemli eseri "Aeâfnâme"dir. Siya-setnâme niteliğindeki bu küçük eserinde veziriazamlara devleti en iyi nasıl yöneteceklerini öğretmeye çalışır.

---

Asâfnâme'den cümleler
"...Sadrıâzam olan evvelâ Irâdı masrafa galip attürmek gerek. Ve kul taifesin çoğaltmaktan hazar etmek gerek, asker az gerek, uz gerek. Cümle defteri mazbut ve kendüsi mevcud ve esamisi deftere muvafık gerek. Ulufeli onbeş bin asker çok askerdir. Hiç eksilmeyüp sâl-be-sâl on beş bin âdeme mevacib yetişdürmek pehli-vanlıkdur..."

"...Sultan Selim merhum zamanında bir karre feth-i Diyarbekir'e giderken otak önüne birkaç casus haramzadeler ki Şah İsmail tarafından irsal olunmışlar, hayme-i padişahî'yi ateşe urub gece ile padişahı bekleyüb taşra çıkarsa hançer ile urmak niyyetine gelmişler imiş. Duyulub haklarından gelinmiş idi. Ol zaman birer nev-bet ile bir bölük ağası beklemek emr olunmuştur..."

"... Kemal Paşadaze merhuma demiş ki: "Tersane'yi üç yüz aded yapmak isterüm. Ta Galata hisarımdan Kâğıthane'ye dek olmak gerek deyü buyurmuş. Niyyetim feth-i Efrence'dür..."

---
Lütfi Paşa yazısı toplam 3594 defa okundu
Lütfi Paşa | şairler Yazarlar Sayfayı Yazdır    Lütfi Paşa | şairler Yazarlar Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Lütfi Paşa | şairler Yazarlar
Lütfi Paşa | şairler YazarlarLütfi Paşa | şairler YazarlarLütfi Paşa | şairler Yazarlar