Sehi Bey | şairler Yazarlar

Sehi Bey | şairler YazarlarSehi Bey | şairler YazarlarSehi Bey | şairler Yazarlar
Sehi Bey | şairler Yazarlar Sehi Bey | şairler Yazarlar
Sehi Bey | şairler YazarlarSehi Bey | şairler YazarlarSehi Bey | şairler Yazarlar
Sehi Bey | şairler YazarlarSehi Bey | şairler YazarlarSehi Bey | şairler Yazarlar
Sehi Bey | şairler YazarlarSehi Bey | şairler Yazarlar
Sehi Bey | şairler YazarlarSehi Bey | şairler YazarlarSehi Bey | şairler Yazarlar
Sehi Bey | şairler YazarlarSehi Bey | şairler YazarlarSehi Bey | şairler Yazarlar
Sehi Bey | şairler Yazarlar Sehi Bey | şairler Yazarlar
Sehi Bey | şairler YazarlarSehi Bey | şairler YazarlarSehi Bey | şairler Yazarlar
 
Sehi Bey
Kategori : şairler Yazarlar

Sehi Bey ( ?-1548)

Sehî Bey onaltıncı yüzyıl divan şairlerindendir. Fakat tezkiresi ile ün yapmıştır. Fâtih devrinde Edirne'de doğdu. Kanunî Sultan Süleyman'ın şehzadeliği ve valiliği sırasında onun divan kâtipliğini yaptı. Asıl adı bilinmiyor. 1548'de Edirne'de öldüğü zaman 80 yaşlarında idi.

Sehî Bey'in en önemli eseri "Heşt Behişt" adını taşıyan tezkiresidir. "Heşt Behişt", (Sekiz Cennet) anlamına gelir. Bu Osmanlı Türkçesi edebiyatının ilk tezkiresi, yani ilk "Bilginler ve Şairler Ansiklopedisi"dir.

SEHÎ BEY tezkiresinden cümleler:
"Mevlâna Ahmed'i tanıtan bölümden:
"Evsâf-ı fezaille mâruf ve esnâf-ı hasa-ille mevsûf fazıl-ı cihan ve kâmil-i devran penc-genc-i Nizâmî'den Iskendernâme adlı bir kitabı Sultan Mîr Sülüman adına ter-cebe idub türkîye döndürmişdur.
Bunca maarif ü letâyif ki ol kitaba dere ü hare eylemişdür..."
Sehi Bey yazısı toplam 13536 defa okundu
Sehi Bey | şairler Yazarlar Sayfayı Yazdır    Sehi Bey | şairler Yazarlar Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Sehi Bey | şairler Yazarlar
Sehi Bey | şairler YazarlarSehi Bey | şairler YazarlarSehi Bey | şairler Yazarlar