Hoca Sadeddin Efendi | Bilim Adamları

Hoca Sadeddin Efendi | Bilim AdamlarıHoca Sadeddin Efendi | Bilim AdamlarıHoca Sadeddin Efendi | Bilim Adamları
Hoca Sadeddin Efendi | Bilim Adamları Hoca Sadeddin Efendi | Bilim Adamları
Hoca Sadeddin Efendi | Bilim AdamlarıHoca Sadeddin Efendi | Bilim AdamlarıHoca Sadeddin Efendi | Bilim Adamları
Hoca Sadeddin Efendi | Bilim AdamlarıHoca Sadeddin Efendi | Bilim AdamlarıHoca Sadeddin Efendi | Bilim Adamları
Hoca Sadeddin Efendi | Bilim AdamlarıHoca Sadeddin Efendi | Bilim Adamları
Hoca Sadeddin Efendi | Bilim AdamlarıHoca Sadeddin Efendi | Bilim AdamlarıHoca Sadeddin Efendi | Bilim Adamları
Hoca Sadeddin Efendi | Bilim AdamlarıHoca Sadeddin Efendi | Bilim AdamlarıHoca Sadeddin Efendi | Bilim Adamları
Hoca Sadeddin Efendi | Bilim Adamları Hoca Sadeddin Efendi | Bilim Adamları
Hoca Sadeddin Efendi | Bilim AdamlarıHoca Sadeddin Efendi | Bilim AdamlarıHoca Sadeddin Efendi | Bilim Adamları
 
Hoca Sadeddin Efendi
Kategori : Bilim Adamları

Hoca Sadeddin Efendi (1536-1599)

Onaltıncı yüzyılın en büyük âlimlerinden ve tarihçilerinden biri de Hoca Sadeddin Efendi'dir. Sultan Selim'in yakın nedimi Tebrizli Hasan Çan'ın oğlu olan Sadeddin Efendi, 1536'da İstanbul'da doğdu ve 1599'da yine İstanbul'da öldü. Sağlam bir tahsil gören, ünlü hocalardan ders alan Sadeddin Efendi önce müderris oldu. Sonra Şehzade Murad'ın hocalığına getirildi. Şehzade Murad (III.Murad) tahta çıkınca "Hace-i Sultanî" unvanı ile padişah hocası oldu. 1595'te tahta çıkan III. Mehmed de onu padişah hocası olarak yanına aldı ve Sadeddin Efendi onun en büyük, en etkili müşaviri oldu. Padişahın ordunun başına geçerek Eğri seferine çıkmasında ve Haçova Zaferi'nin kazanılmasında onun rolü büyük olmuştur.

Hoca Sadeddin Efendi usta bir şair, iyi bir hattat idi. Fakat onun en değerli ve sonraki devirler için de önemli bir kaynak olan eseri "Tacü't Tevârih" adlı iki ciltlik tarih kitabıdır. Bu kitapta, Osman Gazi'den başlayarak dokuz Osmanlı padişahı ve onların devirlerinde geçen önemli olaylar anlatılır. Kuvvetli fakat külfetli bir üslûpla yazılan bu eser çok meşhur olmuştur. Fakat tarih kitabının sanatlı nesirle (seçili) yazılması, geniş kitlenin anlamasını güçleştiren bir kusurdur. İkinci kusur ise, kendisinden sonra gelen tarihçilerin, Türk tarihini tıpkı onun gibi Osmanlı tarihi ile başlatmak çığırını açmalarına sebep olmasıdır.

Çünkü, Türk tarihi Osmanlı tarihinden ibaretmiş gibi bir yola girilmiştir.
"Tacü'tTevârlh" İngilizce, Almanca, Macarca ve Rusça'ya da çevrilmiştir.
Hoca Sadeddin'in bu tarih kitabından başka Farsça'dan yaptığı tercümeleri de vardır.

HOCA SADEDDİN'in nesrinden örnek "Tacü,t Tevarih"ten  Simavnalı Bedreddin olayını anlatan bölümden bir parça:
"...Cümleden Câmi'ül-Fusûleyn ile Teshiri mezîd-i fazlına şâhideyn-i âdîleyndür. Ve efâzıl-i ulema-i dânişver-i mehâfiline zeyndür. Musa Çelebî'nün umdetU'l-mülki ve kadıaskeri idi. Şevket-i sultanî pirâye-bahş-ı devlet-i Osmanî oldukda..."
Hoca Sadeddin Efendi yazısı toplam 3076 defa okundu
Hoca Sadeddin Efendi | Bilim Adamları Sayfayı Yazdır    Hoca Sadeddin Efendi | Bilim Adamları Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Hoca Sadeddin Efendi | Bilim Adamları
Hoca Sadeddin Efendi | Bilim AdamlarıHoca Sadeddin Efendi | Bilim AdamlarıHoca Sadeddin Efendi | Bilim Adamları