Kemal Paşazade | şairler Yazarlar

Kemal Paşazade | şairler YazarlarKemal Paşazade | şairler YazarlarKemal Paşazade | şairler Yazarlar
Kemal Paşazade | şairler Yazarlar Kemal Paşazade | şairler Yazarlar
Kemal Paşazade | şairler YazarlarKemal Paşazade | şairler YazarlarKemal Paşazade | şairler Yazarlar
Kemal Paşazade | şairler YazarlarKemal Paşazade | şairler YazarlarKemal Paşazade | şairler Yazarlar
Kemal Paşazade | şairler YazarlarKemal Paşazade | şairler Yazarlar
Kemal Paşazade | şairler YazarlarKemal Paşazade | şairler YazarlarKemal Paşazade | şairler Yazarlar
Kemal Paşazade | şairler YazarlarKemal Paşazade | şairler YazarlarKemal Paşazade | şairler Yazarlar
Kemal Paşazade | şairler Yazarlar Kemal Paşazade | şairler Yazarlar
Kemal Paşazade | şairler YazarlarKemal Paşazade | şairler YazarlarKemal Paşazade | şairler Yazarlar
 
Kemal Paşazade
Kategori : şairler Yazarlar

Kemal Paşazade (1468-1534)

Kemal Paşazade, İbni Kemal adıyla da anılır. Aynı zamanda şairdir. Büyük bir Divan'ı, 7777 beyitlik bir "Yusuf ile Züleyha" mesnevisi vardır. Bu çok yönlü ve çok verimli müellifin Türkçe, Arapça, Farsça eserlerinin sayısı 200'ü bulur.

Asıl adı Şemseddin Ahmed olan İbni Kemal'in babası Süleyman Bey, dedesi ise Nişancı Kemal Paşa'dır. 1468'de Tokat'da doğdu. Önce orduda görev aldı. Fakat kuvvetli bir medrese öğrenimi gördüğü ve kabiliyetli olduğu için kendini ilme verdi. Sultan II.Bayezid devri savaşlarına, daha sonra kazasker olarak Yavuz'un Mısır seferine ve Kanunî'nin seferlerine katılmış ve nihayet şeyhülislam olmuştur.
Kemal Paşazademin en değerli eseri hiç şüphesiz "Tevarih-I ÂM Osman" adlı Osmanlı tarihidir.
Kemal Paşazade bu eserinde, Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan 1526'ya kadar geçen olayları anlatır.

KEMAL PAŞAZADENİN
"Tevarih-i Âl-i Osman" adlı eserinden cümleler "... Ol evanda Osman Bey birkaç münasib müsahible süvâr olup kenâre çıkdı. Taze bahâre gem olup seyran ederek Eskihisar canibine şikâre çıkdı. Giderek ol nahiyede İtburnu demekle maruf bir köy var idi. Ana vardı. Gördü sebze-zârında açılmış ezhar-ı eşcân gülzarında açılmış taze verdi. Ol köyün ki san çârşû-yı Çîn ükûy-ı Kandehan içinden uğrayup giderken miyân-ı gülistanını ve kenar-ı pürnigârını teferrüc kıiup temaşa ederken gönlü kuşunun geh kendü havasında fârigü'l-bâl uçardı, ayağı duzağa tuş olur, ol arada nâ-gâh gözi bir mah-ı cihan-ârâ görür ki yüzün! gören kimse bî-hûş olur..."
Kemal Paşazade yazısı toplam 3448 defa okundu
Kemal Paşazade | şairler Yazarlar Sayfayı Yazdır    Kemal Paşazade | şairler Yazarlar Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Kemal Paşazade | şairler Yazarlar
Kemal Paşazade | şairler YazarlarKemal Paşazade | şairler YazarlarKemal Paşazade | şairler Yazarlar