Sultan III Murad Muradi | şairler Yazarlar

Sultan III Murad Muradi | şairler YazarlarSultan III Murad Muradi | şairler YazarlarSultan III Murad Muradi | şairler Yazarlar
Sultan III Murad Muradi | şairler Yazarlar Sultan III Murad Muradi | şairler Yazarlar
Sultan III Murad Muradi | şairler YazarlarSultan III Murad Muradi | şairler YazarlarSultan III Murad Muradi | şairler Yazarlar
Sultan III Murad Muradi | şairler YazarlarSultan III Murad Muradi | şairler YazarlarSultan III Murad Muradi | şairler Yazarlar
Sultan III Murad Muradi | şairler YazarlarSultan III Murad Muradi | şairler Yazarlar
Sultan III Murad Muradi | şairler YazarlarSultan III Murad Muradi | şairler YazarlarSultan III Murad Muradi | şairler Yazarlar
Sultan III Murad Muradi | şairler YazarlarSultan III Murad Muradi | şairler YazarlarSultan III Murad Muradi | şairler Yazarlar
Sultan III Murad Muradi | şairler Yazarlar Sultan III Murad Muradi | şairler Yazarlar
Sultan III Murad Muradi | şairler YazarlarSultan III Murad Muradi | şairler YazarlarSultan III Murad Muradi | şairler Yazarlar
 
Sultan III Murad Muradi
Kategori : şairler Yazarlar

Sultan III. Murad (Muradi)
(Hükümdar Şairlerden)

Onikınci Osmanlı padişahı olan Sultan İlk Murad, şiirlerini "Muradî" mahlası ile yazdı. Aşıkane ve tasavvuf? şiirleri olan Muradî-nin "divan"ından başka "Esrarnâme" ve "Fütûhatü's-Siyam" adlı iki eseri daha vardır MURADÎ'den şiirler:

---

GAZEL

Bizi sûretde gördün padişayuz
Velî manâda bir kemter gedâyuz.

Bizi yâr işiğinde anlama yâd
Kamuya yâd u yâra aşinayuz.

Bu suret âleminde cahilüz biz
Velîkin müctebâ vü muratazâyuz.

Kuduret gösterüp âlemde her dem
Velî bâtında ey dil asfiyâyuz.

Muradı nesne yok zahir amelden
Velî âyıne-i ibret-nümâyuz.

(Bizi suret  olarak  görürsen   padişahız,
Ama mânada zavallı bir dilenciyiz.
Bizi yâr eşiğinde yabancı sanma,
Herkese yabancıyız ama sevgiliye âşinâyız.
Suretler âleminde biz bir cahiliz
Ama aslında seçkin bir kişiyiz.
Dünyada daima dertli görünürüz,
Ama mâna âleminde saf bir kişiyiz.
Ey Murâdî, sende ibadetlerden görünür
bir nesne yok, ama biz ibret gösteren bir aynayız.)

---

GAZEL

Kim  ne derse desin ol  şuh-ı cihanı
severim Her kimi gönlüm dilerse ben anı severim.

"Her kadeh başına bir buse alırmış" derimiş
Söylesün,   sâkıy,  bunun  gibi  yalanı severim.

Mütevellisi midir gönlümün ağyar benim
Kimi sevme der ise nisbeten anı severim.

---

NEFES

Aç gözün bu nevm-i gafletten uyan
Uyan uykusu çok gözlerim uyan
Azrailin kasdı çanadır inan
Uyan uykusu çok gözlerim uyan.

Seherde uyanur bu cimle kuşlar
Kendi dilleriyle teşbihe başlar
Tevhid eder dağlar, taşlar, ağaçlar
Uyan uykusu çok gözlerim uyan.

Bu dünya fânidir sakın aldanma
Mağrur olup tac u tahta dayanma
"Yedi iklim benim" deyü güvenme
Uyan uykusu çok gözlerim uyan.

Benim Murad kulun, suçumu affet
Cürmümü bağışla, günahım ref-et
Hazretin sancağı dibinde haşr'et
Uyan uykusu çok gözlerim uyan.

----

Sultan III Murad Muradi yazısı toplam 5066 defa okundu
Sultan III Murad Muradi | şairler Yazarlar Sayfayı Yazdır    Sultan III Murad Muradi | şairler Yazarlar Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Sultan III Murad Muradi | şairler Yazarlar
Sultan III Murad Muradi | şairler YazarlarSultan III Murad Muradi | şairler YazarlarSultan III Murad Muradi | şairler Yazarlar