Kanuni Sultan Süleyman Muhibbi | şairler Yazarlar

Kanuni Sultan Süleyman Muhibbi | şairler YazarlarKanuni Sultan Süleyman Muhibbi | şairler YazarlarKanuni Sultan Süleyman Muhibbi | şairler Yazarlar
Kanuni Sultan Süleyman Muhibbi | şairler Yazarlar Kanuni Sultan Süleyman Muhibbi | şairler Yazarlar
Kanuni Sultan Süleyman Muhibbi | şairler YazarlarKanuni Sultan Süleyman Muhibbi | şairler YazarlarKanuni Sultan Süleyman Muhibbi | şairler Yazarlar
Kanuni Sultan Süleyman Muhibbi | şairler YazarlarKanuni Sultan Süleyman Muhibbi | şairler YazarlarKanuni Sultan Süleyman Muhibbi | şairler Yazarlar
Kanuni Sultan Süleyman Muhibbi | şairler YazarlarKanuni Sultan Süleyman Muhibbi | şairler Yazarlar
Kanuni Sultan Süleyman Muhibbi | şairler YazarlarKanuni Sultan Süleyman Muhibbi | şairler YazarlarKanuni Sultan Süleyman Muhibbi | şairler Yazarlar
Kanuni Sultan Süleyman Muhibbi | şairler YazarlarKanuni Sultan Süleyman Muhibbi | şairler YazarlarKanuni Sultan Süleyman Muhibbi | şairler Yazarlar
Kanuni Sultan Süleyman Muhibbi | şairler Yazarlar Kanuni Sultan Süleyman Muhibbi | şairler Yazarlar
Kanuni Sultan Süleyman Muhibbi | şairler YazarlarKanuni Sultan Süleyman Muhibbi | şairler YazarlarKanuni Sultan Süleyman Muhibbi | şairler Yazarlar
 
Kanuni Sultan Süleyman Muhibbi
Kategori : şairler Yazarlar

Kanuni Sultan Süleyman (MUHİBBİ)
(Hükümdar Şairlerden)

Osmanlı padişahlarının en muhteşemi oian Kanuni Sultan Süleyman, âlim, edib ve şairlerin de en büyük koruyucusu idi. Atasözü haline gelen beyitler yazan bu muhteşem hükümdar, aynı zamanda, onaltıncı yüzyılda en çok gazel yazan bir şairimizdir. "Muhibbî" mahlasını kullanmıştır.

Muhibbî'nin büyük bir Divan'ı vardır ve bu Divan 2799 gazel, 1 terci-i bend, 30 murabba, 18 muhammes, 56 kıt'a ve 217 beyitten oluşur. MUHİBBÎ'den şiirler:

---

GAZEL

Halk içinde mu'teber bir nesne yok devlet gibi
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.

Saltanat dedikleri ancak cihan gavgasıdır
Olmaya baht u saadet dünyada vahded gibi.

Ko bu ayş u işreti çünkim fenadır akıbet,
Yâr-ı bakî ister isen olmaya tâat gibi,.

Olsa kumlar sayısınca ömrüne hadd ü aded,
Gelmeye bu şişe-i cerh içre bir saat gibi.

Ger huzur etmek dilersen ey Muhibbî fariğ ol
Olmaya vahdet cihanda kûşe-i uzmet gibi.

---

GAZEL

Ol perî-peyker melek kim benzemez insan ana
Sad hezârân dil feda olsun hezârân can ana.

Hey ne kafirdür gelür imâna sanman zülfini
Den mi vardır ruhları arz etmeye iman ana.

Tîr-i müjgânı gelürse can verem şükrane ben
Çün görelden yâ kaşını olmışam kurban ana

Bir devasız derde düşdi  bu   Muhibbî haste-dil
Ey tabîb-i dil meğer derdün ola derman ana.

---

İkinci gazelin açıklaması:
 
O peri yüzlü melek ki hiç bir insan ona benzemez
Binlerce can ve gönül ona feda olsun.

Ne   kâfirdir  onun   saçları!   İmana  gelir sanmayın,
Yanaklarının onu imana getirmeye çalışmadığı bir an mı var!

Bu gönül, sevgilinin aşk bağında belâ çeken bir bülbüldür.
Taze gül, onun sinesinde açılmış bir yara gibidir.

Sevgilinin oku gelirse şukrane olarak ona canımı veririm.
Çünkü, yay gibi kaşını göreli ona kurban olmuşum.

Bu gönül hasta Muhibbî bir devasız derde düştü.
Ey gönül doktorum sevgili, ona ancak senin aşkının derdi çare bulabilir.

---

GAZEL

Allah Allah diyelim, sancak-ı şahı çekelim
Yürüyüp   her  yandan  Şark'a   sipahi çekelim.

İki yerden kuşanalım yine gayret kuşağın
Bulânıp toz ile toprağa bu rfihı çekelim.

Pâymâl  eyleyelim   mülkünü  din  düşmeninin
Gözüne sürme deyü dud-ı siyahı çekelim.

Bize farz olmuş iken olmamız İslama zaîr
Nice bir oturalım bunca günahı çekelim.

Umalım rehber ola bize Ebubekr u Ömer
Ey Muhibbî yürüyüp Şark'a sipahi çekelim.

---

Kanuni Sultan Süleyman Muhibbi yazısı toplam 11310 defa okundu
Kanuni Sultan Süleyman Muhibbi | şairler Yazarlar Sayfayı Yazdır    Kanuni Sultan Süleyman Muhibbi | şairler Yazarlar Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Kanuni Sultan Süleyman Muhibbi | şairler Yazarlar
Kanuni Sultan Süleyman Muhibbi | şairler YazarlarKanuni Sultan Süleyman Muhibbi | şairler YazarlarKanuni Sultan Süleyman Muhibbi | şairler Yazarlar