Bağdadlı Ruhi | şairler Yazarlar

Bağdadlı Ruhi | şairler YazarlarBağdadlı Ruhi | şairler YazarlarBağdadlı Ruhi | şairler Yazarlar
Bağdadlı Ruhi | şairler Yazarlar Bağdadlı Ruhi | şairler Yazarlar
Bağdadlı Ruhi | şairler YazarlarBağdadlı Ruhi | şairler YazarlarBağdadlı Ruhi | şairler Yazarlar
Bağdadlı Ruhi | şairler YazarlarBağdadlı Ruhi | şairler YazarlarBağdadlı Ruhi | şairler Yazarlar
Bağdadlı Ruhi | şairler YazarlarBağdadlı Ruhi | şairler Yazarlar
Bağdadlı Ruhi | şairler YazarlarBağdadlı Ruhi | şairler YazarlarBağdadlı Ruhi | şairler Yazarlar
Bağdadlı Ruhi | şairler YazarlarBağdadlı Ruhi | şairler YazarlarBağdadlı Ruhi | şairler Yazarlar
Bağdadlı Ruhi | şairler Yazarlar Bağdadlı Ruhi | şairler Yazarlar
Bağdadlı Ruhi | şairler YazarlarBağdadlı Ruhi | şairler YazarlarBağdadlı Ruhi | şairler Yazarlar
 
Bağdadlı Ruhi
Kategori : şairler Yazarlar

Bağdadlı Ruhi (? - 1605)

Asıl adı Osman olan Ruhî, Bağdad'da doğdu. Doğum yılı bilinmiyor. Edebiyatımızın en büyük terkib-i bend şairlerinden olan Ruhî, çevresindeki olaylara tenkitçi bir gözle bakar. Sosyal hayatın aksayan taraflarını hicveder. Şiirlerinde, tenkidlerinde serttir. Belki bu, asker-şair oluşundan, yoksulluk çekmesinden ve hayatının bazı dönemlerinde haksızlıklara uğramış olmasından ileri gelir. Bağdad'dan küçük yaşta ayrılmış, pek çok yer dolaşmıştır.

Ruhî, orduda sipahi olarak görev yapmıştı. Emekliye ayrılınca kendisine dirlik olarak Çalı kazası verildi. Hayatının son günlerini Şam'da geçirdi ve 1605 yılında bu şehirde öldü.
Divanında yer alan 17 bendlik "terkib-i bend"i Türk edebiyatının hiciv şaheserleri arasında sayılır.

---

RUHİ'den ŞİİRLER

1. Bend'den
Sanman bizi kim şîre-i engür ile mestiz,
Biz ehl-i harabattanız mes-i elestiz.
Ter-dâmen olanlar bizi alûde sanur lîk
Biz mâil-i bûs-i lebi câm u kef-i destiz.
Sadrun   gözetüp   neyleyelüm   bezm-icihanun,
Pây-ı hum-ı meydür yerimiz bâde-perestiz.
Mail değilüz kimsenin azarına amma
Hâtır-şiken-i zahidi peymâne-şikestiz.
Erbabı garaz bizden ırağ olduğı yeğdür
Düşmez yire zira okumız sahib-i şastuz.
Bu âlem-i fânide ne mîr ü ne gedâyız
Âlâlara a'lalamruz pest ile pestiz.
Hem-kâse-i erbâb-ı diliz arbedemüz yok
Meyhanedeyüz gerçi velî aşk ile mestiz.
Biz mest-i mey-i meygede-i âlemi cânuz
Ser halka-i cem'iyyet-i peymane keşânuz.

---

Bugünkü dille:
 
Bizi üzüm suyu ile sarhoş sanmayın
Biz harabat ehlindeniz (meyhane sakinleriyiz)
Elest günü toplantılarının sarhoşlarıyız.
Etekleri kirli olanlar bizi de öyje sanırlar ama
Biz sadece şarap kadehinin dudağını ve elin ayasın öpmeye düşkünüz.
Bu cinan toplantısında başköşeyi gözetip neyleyelim
Bıztm yerimiz şarap küpünün dibidi', bâde-perestiz.
Biz kimseyi kırmak, incitmek istemeyiz ama,
kadehi kıran ham sofunun gönlünü kırmaktan da çekinmeyiz.
Garaz erbabının bizden ırak olması iyidir,
çünkü biz usta okçularız, okumuz yere düşmez (hedefini şaşmaz).
Bu fani dünyada ne beyiz ne de dilenciyiz, İyilerle iyi, kötülerle kötü oluruz.
Gönül adamlarıyla kadeh arkadaşlığı ederiz, onlarla kavgamız yoktur.
Gerçi meyhanedeyiz ama, bizi serhoş eden aşktır.
Biz, canlar âleminin meyhanesindeki şarapla sarhoş olmuşuz.
Kadeh çekenler halkasının başında otururuz.

---

10. Bend'den
Nâcar çeker halk bu zahmetleri yoksa
Adem kara dağ olsa getirmez buna takat.
Halin  kime açsan  sana der:  Hikmeti vardır,
Öldürdü bizi ah, bilinmez mi bu hikmet!
Beyhude dönüp neyler ola başumuz üzre
Halkın bu felek dediği dülab-ı meşakkat.

---

14. Bend'den
Alemde ki kâmil çeke gam, zevk ede cahil
Yerden göğe dek yûf bana, ger demez isem yûf!
16. Bend'den Bir devrde geldik bu fanî âleme biz kim
Asar-ı âtâ yok ne beşerde, ne melekte..
Mutbaklarına aç varanlar değenek yer
Çavuşları var, göz kapıda, el değenekte.

---

Bağdadlı Ruhi yazısı toplam 5041 defa okundu
Bağdadlı Ruhi | şairler Yazarlar Sayfayı Yazdır    Bağdadlı Ruhi | şairler Yazarlar Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Bağdadlı Ruhi | şairler Yazarlar
Bağdadlı Ruhi | şairler YazarlarBağdadlı Ruhi | şairler YazarlarBağdadlı Ruhi | şairler Yazarlar