Mimar Koca Sinan | Resim Sanat

Mimar Koca Sinan | Resim SanatMimar Koca Sinan | Resim SanatMimar Koca Sinan | Resim Sanat
Mimar Koca Sinan | Resim Sanat Mimar Koca Sinan | Resim Sanat
Mimar Koca Sinan | Resim SanatMimar Koca Sinan | Resim SanatMimar Koca Sinan | Resim Sanat
Mimar Koca Sinan | Resim SanatMimar Koca Sinan | Resim SanatMimar Koca Sinan | Resim Sanat
Mimar Koca Sinan | Resim SanatMimar Koca Sinan | Resim Sanat
Mimar Koca Sinan | Resim SanatMimar Koca Sinan | Resim SanatMimar Koca Sinan | Resim Sanat
Mimar Koca Sinan | Resim SanatMimar Koca Sinan | Resim SanatMimar Koca Sinan | Resim Sanat
Mimar Koca Sinan | Resim Sanat Mimar Koca Sinan | Resim Sanat
Mimar Koca Sinan | Resim SanatMimar Koca Sinan | Resim SanatMimar Koca Sinan | Resim Sanat
 
Mimar Koca Sinan
Kategori : Resim Sanat

Mimar Koca Sinan

Başta İstanbul olmak üzere, birçok şehrimizi, cami, mescit, saray, türbe, imaret, hastane, kervansaray, han, hamam, su yolu., gibi. büyük eserlerle donatan Sinan, 1490 yılında, Kayseri'nin Keşi bucağına bağlı Ağırnas köyünde doğdu. Yavuz Sultan Selim zamanında istihkâm subayı olarak ordu hizmetine girdi. Yavuz'un Iran ve Mısır; Kanunî'nin Belgrad, Rodos, Mohaç, Viyana, Almanya, Irak, İtalya, Boğdan seferlerine katıldı. Bu seferlerde askerî binalar, köprüler kuruyor, bir yandan da eski medeniyetlerin eserlerini inceleyerek bilgi ve görgüsünü arttırıyordu.

Sinan eserlerinde Anadolu Selçuklularının tekniğini geliştirerek ona kendi dehasının ürünlerini kattı. Türk mimarlık sanatını doruk noktasına ulaştırdı. Onun kubbeleri dağ gibi yüce, kuş gibi hafiftir. Güzeldir ve sağlamdır. Yaptığı kubbelere küpler yerleştirerek ve bu küplerin ağızlarına sayısı ve şekilleri değişen delikler açarak,seslerin frekans karakteristiğini ayarlayan akustik sihirbazı odur. Onun yaptığı camilerde sesler net olarak duyulur ve ruhu okşayan yankılar meydana getirir. Sapasağlam, dimdik ayakta duran Sinan'ın eserleri, 16. yüzyılın yalnız mimarlık sanatını değil, mermer oymacılığı, çinicilik, hat, nakış (resim) ve çok boyutlu süsleme sanatlarını da yansıtır. Devrin nakkaşları, hattatları, çinicileri onun eserlerinde buluşmuş, sanat dehâlarını göstermişlerdir.

Koca Sinan "çıraklım eserim" dediği Şehzade Camii'ni, 1548 yılında tamamladı. "Kalfalık eserim" dediği Süleymaniye Camii'ni 1550-1557 yılları arasında yaptı. "Ustalık eserim" dediği ve II. Selim adına yapılan Edirne'deki Selimiye Camii'ni ise 1574te bitirdi.

Mimar Sinan 1588'de öldüğü zaman yaptığı eserlerin sayısı 400'ü aşıyordu.

* Sinan'ın eserleri:
Mustafa Sâî'nin "Tezkiretü'l-Enbiyat' adlı kitabında Sinan'ın yaptığı eserler sayılmıştır. Buna göre, bugünkü sınırlarımız içinde ve bugün sınırlarımız dışında kalan Bulgaristan, Yunanistan, Macaristan, Yugoslavya, Kırım, Suriye, Suudi Arabistan'daki eserlerinin sayısı şöyledir: 84 cami, 51 mescid, 57 medrese, 7 darülkurra, 22 türbe, 17 imaret, 3 darüşşifa, 5 su yolu ve kemer, 8 büyük köprü, 18 kervansaray, 35 saray, 8 mahzen (büyük depo), 46 hamam.

Buna göre Sinan toplam 361 eser meydana getirmiştir. Fakat Prof. Abdullah Ku-fSIf in tespitlerine göre, Mimar Sinan'a ait bazı eserler bu listede yer almamıştır. Meselâ Konya'daki Selimiye Camii unutulmuş, sebiller, çeşmeler, vakıf hanları ve diğer küçük binalar sayılmamıştır. Sayın Prof. Kuran'ın araştırmalarına göre Koca Sinan'ın yaptığı eserlerin sayısı 411'dir.
Mimar Koca Sinan yazısı toplam 5654 defa okundu
Mimar Koca Sinan | Resim Sanat Sayfayı Yazdır    Mimar Koca Sinan | Resim Sanat Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Mimar Koca Sinan | Resim Sanat
Mimar Koca Sinan | Resim SanatMimar Koca Sinan | Resim SanatMimar Koca Sinan | Resim Sanat