Satır Sonunda Kelime Bölünmesi | Dilbilgisi Noktalama

Satır Sonunda Kelime Bölünmesi | Dilbilgisi NoktalamaSatır Sonunda Kelime Bölünmesi | Dilbilgisi NoktalamaSatır Sonunda Kelime Bölünmesi | Dilbilgisi Noktalama
Satır Sonunda Kelime Bölünmesi | Dilbilgisi Noktalama Satır Sonunda Kelime Bölünmesi | Dilbilgisi Noktalama
Satır Sonunda Kelime Bölünmesi | Dilbilgisi NoktalamaSatır Sonunda Kelime Bölünmesi | Dilbilgisi NoktalamaSatır Sonunda Kelime Bölünmesi | Dilbilgisi Noktalama
Satır Sonunda Kelime Bölünmesi | Dilbilgisi NoktalamaSatır Sonunda Kelime Bölünmesi | Dilbilgisi NoktalamaSatır Sonunda Kelime Bölünmesi | Dilbilgisi Noktalama
Satır Sonunda Kelime Bölünmesi | Dilbilgisi NoktalamaSatır Sonunda Kelime Bölünmesi | Dilbilgisi Noktalama
Satır Sonunda Kelime Bölünmesi | Dilbilgisi NoktalamaSatır Sonunda Kelime Bölünmesi | Dilbilgisi NoktalamaSatır Sonunda Kelime Bölünmesi | Dilbilgisi Noktalama
Satır Sonunda Kelime Bölünmesi | Dilbilgisi NoktalamaSatır Sonunda Kelime Bölünmesi | Dilbilgisi NoktalamaSatır Sonunda Kelime Bölünmesi | Dilbilgisi Noktalama
Satır Sonunda Kelime Bölünmesi | Dilbilgisi Noktalama Satır Sonunda Kelime Bölünmesi | Dilbilgisi Noktalama
Satır Sonunda Kelime Bölünmesi | Dilbilgisi NoktalamaSatır Sonunda Kelime Bölünmesi | Dilbilgisi NoktalamaSatır Sonunda Kelime Bölünmesi | Dilbilgisi Noktalama
 
Satır Sonunda Kelime Bölünmesi
Kategori : Dilbilgisi Noktalama

* Hece Yapısı ve Satır Sonunda Kelimelerin Bölünmesi

Türkçede kelime içinde iki ünlü arasındaki ünsüz, kendinden sonraki ünlüyle hece kurar: a-ra-ba, bi-çi-mi-ne, in-sa-nın, ka-ra-ca, alt-lık, al-dı.

Kelime içinde yan yana gelen ünsüzlerden sonuncusu kendisinden sonraki ünlüyle, diğerleri kendilerinden önceki ünlüyle hece kurar: bir-lik, sev-mek, Türk-çe, Kork-maz.

Batı kökenli kelimeler, Türkçenin hece yapısına göre hecelere ayrılır: band-rol, kont-rol, port-re, prog-ram, sant-ral, sürp-riz, tund-ra, volf-ram.

Türkçede satır sonunda kelimeler bölünebilir, fakat heceler bölüne­mez. Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna kısa çizgi (-) konur.

Burasını ilk defa görüyormuş gibi duvarlara, perdelere, möblelere, eş-
yalara bakıyor, hayret ediyordu. Bütün bu muhitte Türk hayatına, Türk ruhu-
na ait bir gölge, bir çizgi bile yoktu. Birden Bursa'daki çocukluğunun geçti-
ği babaevini hatırladı; sofada rahat ve beyaz örtülü divanlar vardı.
                                               (Ömer Seyfettin)

Bitişik yazılan kelimelerde de bu kurala uyulur: ba-şöğ-ret-men,  il-ko-kul, Ka-ra-os-ma-noğ-lu.

Ayırmada satır sonunda ve satır başında tek harf bırakılmaz:
....................................................................................... u-
çurtma de.....................................................................uçurt-
ma;................................................. ......................... müdafa-
a  ............................................................................... müda-
faa;....................................................................................
Kesme işareti satır sonuna geldiğinde yalnız kesme işareti kul­lanılır; ayrıca çizgi kullanılmaz..................................................................... Edirne'
ni............................................................................... Ankara'
dan............................................................................... 1996'
da.........................................................................................
Satır Sonunda Kelime Bölünmesi yazısı toplam 3742 defa okundu
Satır Sonunda Kelime Bölünmesi | Dilbilgisi Noktalama Sayfayı Yazdır    Satır Sonunda Kelime Bölünmesi | Dilbilgisi Noktalama Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Satır Sonunda Kelime Bölünmesi | Dilbilgisi Noktalama
Satır Sonunda Kelime Bölünmesi | Dilbilgisi NoktalamaSatır Sonunda Kelime Bölünmesi | Dilbilgisi NoktalamaSatır Sonunda Kelime Bölünmesi | Dilbilgisi Noktalama