Yabancı özel Adların Yazılışı | Dilbilgisi Noktalama

Yabancı özel Adların Yazılışı | Dilbilgisi NoktalamaYabancı özel Adların Yazılışı | Dilbilgisi NoktalamaYabancı özel Adların Yazılışı | Dilbilgisi Noktalama
Yabancı özel Adların Yazılışı | Dilbilgisi Noktalama Yabancı özel Adların Yazılışı | Dilbilgisi Noktalama
Yabancı özel Adların Yazılışı | Dilbilgisi NoktalamaYabancı özel Adların Yazılışı | Dilbilgisi NoktalamaYabancı özel Adların Yazılışı | Dilbilgisi Noktalama
Yabancı özel Adların Yazılışı | Dilbilgisi NoktalamaYabancı özel Adların Yazılışı | Dilbilgisi NoktalamaYabancı özel Adların Yazılışı | Dilbilgisi Noktalama
Yabancı özel Adların Yazılışı | Dilbilgisi NoktalamaYabancı özel Adların Yazılışı | Dilbilgisi Noktalama
Yabancı özel Adların Yazılışı | Dilbilgisi NoktalamaYabancı özel Adların Yazılışı | Dilbilgisi NoktalamaYabancı özel Adların Yazılışı | Dilbilgisi Noktalama
Yabancı özel Adların Yazılışı | Dilbilgisi NoktalamaYabancı özel Adların Yazılışı | Dilbilgisi NoktalamaYabancı özel Adların Yazılışı | Dilbilgisi Noktalama
Yabancı özel Adların Yazılışı | Dilbilgisi Noktalama Yabancı özel Adların Yazılışı | Dilbilgisi Noktalama
Yabancı özel Adların Yazılışı | Dilbilgisi NoktalamaYabancı özel Adların Yazılışı | Dilbilgisi NoktalamaYabancı özel Adların Yazılışı | Dilbilgisi Noktalama
 
Yabancı özel Adların Yazılışı
Kategori : Dilbilgisi Noktalama

* Arapça ve Farsça Adların Yazılışı
Arap ve Fars kökenli kişi ve yer adları Türkçenin ses ve yapı özelliklerine göre yazılır: Ahmet, Bedrettin, Fuat, Mehmet, Necmettin, Nizamettin, Ömer, Rıza, Saadettin; Cezayir, Fas, Filistin, Mısır, Suudi Arabistan; Bağdat, Cidde, Erdebil, Halep, İsfahan, İskenderiye, Medine, Mekke, Şam, Şiraz, Tahran, Tebriz, Trablusgarp.

* Latin Yazı Sistemini Kullanan Dillerdeki Adların Yazılışı
1. Latin yazı sistemini kullanan dillerdeki özel adlar özgün biçimleriyle yazılır: Beethoven, Byron, Cervantes, Chopin, Eminescu, Grimm, Horatius, Molière, Puccini, Rousseau, Shakespeare; Bologna, Buenos Aires, Iorga, Ile-de-France, Karlovy Vary, Latium, Loire, Mann, New York, Nice, Rio de Janerio, Vaasa, Wuppertal. Ancak Batı dillerinde kullanılan adların okunuşları ayraç içinde gösterilebilir: Shakespeare (Şekspir) vb.
Yabancı özel adlardan türetilmiş akım adları Türkçe söylenişlerine göre yazılır: Dekartçılık, Epikürcülük, Kalvenci, Kalvencilik, Kalvenizm, Kartezyenizm, Lüterci, Lütercilik, Marksçılık, Marksist, Marksizm.

2. Batı kökenli kişi ve yer adlarının bir bölümü eskiden beri dili­mizde yerleştiği biçimiyle yazılır: Napolyon, Şarlken, Şarl (Demirbaş Şarl); Atina, Brüksel, Cenevre, Londra, Marsilya, Münih, Paris, Roma, Selanik, Venedik, Viyana, Zürih; Hollanda, Letonya, Lüksemburg.

3. Ait olduğu dilde ayrı yazılan yer adları Türkçede de ayrı yazılır: Buenos Aires, Frankfurt am Main, Freiburg im Breisgau, Hyde Park, Mont Blanc, New Orleans, New York, Rio de Janeiro, San Marino, Wiener Neustadt, Titov Veles.

* Yunanca Adların Yazılışı
Yunanca adlar yazılırken Yunan harflerinin ses değerlerini karşılayan Türk harfleri kullanılır: Homeros, Herodotos, Euripides, Pindaros, Solon, Sokrates, Aristoteles, Platon, Venizelos, Karamanlis, Papandreu, Onasis.
Ancak Herodotos, Sokrates, Aristoteles, Platon, Pythagoras, Eukleides adları dilimizde yaygın olarak Herodot, Sokrat, Aristo, Eflatun, Pisagor, Öklid biçimlerinde yerleşmiştir.

* Rusça Adların Yazılışı
Rusça özel adlarda Rus harflerinin ses değerlerini karşılayan Türk harfleri kullanılır: Bolşevik, Brejnev, Çaykovski, Çehov, Dostoyevski, Gogol, Gorbaçov, İlminskiy, İlyiç, Katayev, Klyaştornıy, Malov, Mendeleyev, Prokofyev, Puşkin, Şolohov, Tolstoy, Yeltsin; Moskova, Omsk, Orenburg, Petersburg, Volga, Yenisey. 

* Çince ve Japonca Adların Yazılışı
- Çince adlar, Türkçede yerleşmiş biçimlerine göre yazılır: Honan, Huangho, Kanton, Nankin, Pekin, Şanghay, Vuhan. Çincede soyadları küçük adlardan önce gelir. Soyadları çoklukla tek hecelidir, küçük adlar ise bir veya iki heceden oluşur. Bu adlar büyük harfle başlar; heceler arasına çizgi konur: Sun Yat-sen, Lin Yu-tang. Yalnız Konfüçyüs gibi yaygınlık kazanmış adlar bitişik yazılır.

- Japon yer ve kişi adları da Türkçede yerleşmiş biçimlerine göre yazılır:
Tokyo, Hiroşima, Nagazaki, Osaka, Hokkaydo, Kyoto; Hirohito, Nobuo Haneda, Kayako Hayashi, Sbuishi Kato, Masao Mori.

* Türk Devlet ve Topluluklarındaki Özel Adların Yazılışı
Türk devlet ve topluluklarındaki özel adlar Türkçede yerleşmiş  söyleniş biçimlerine göre yazılır: Azerbaycan, Özbekistan; Taşkent, Semerkant, Bakü, Bişkek; Abdullah Tukay, Abdürrauf Fıtrat, Bahtiyar Vahapzade, Baykonur, Cafer Cebbarlı, Cemal Kemal, Cengiz Aytmatov, İslam Kerimov, Muhtar Avazov, Osman Nasır.

Kaynak: Türk Dil Kurumu
Yabancı özel Adların Yazılışı yazısı toplam 3905 defa okundu
Yabancı özel Adların Yazılışı | Dilbilgisi Noktalama Sayfayı Yazdır    Yabancı özel Adların Yazılışı | Dilbilgisi Noktalama Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Yabancı özel Adların Yazılışı | Dilbilgisi Noktalama
Yabancı özel Adların Yazılışı | Dilbilgisi NoktalamaYabancı özel Adların Yazılışı | Dilbilgisi NoktalamaYabancı özel Adların Yazılışı | Dilbilgisi Noktalama