ünsüz Uyumu ünsüz Düşmesi | Dilbilgisi Noktalama

ünsüz Uyumu ünsüz Düşmesi | Dilbilgisi Noktalamaünsüz Uyumu ünsüz Düşmesi | Dilbilgisi Noktalamaünsüz Uyumu ünsüz Düşmesi | Dilbilgisi Noktalama
ünsüz Uyumu ünsüz Düşmesi | Dilbilgisi Noktalama ünsüz Uyumu ünsüz Düşmesi | Dilbilgisi Noktalama
ünsüz Uyumu ünsüz Düşmesi | Dilbilgisi Noktalamaünsüz Uyumu ünsüz Düşmesi | Dilbilgisi Noktalamaünsüz Uyumu ünsüz Düşmesi | Dilbilgisi Noktalama
ünsüz Uyumu ünsüz Düşmesi | Dilbilgisi Noktalamaünsüz Uyumu ünsüz Düşmesi | Dilbilgisi Noktalamaünsüz Uyumu ünsüz Düşmesi | Dilbilgisi Noktalama
ünsüz Uyumu ünsüz Düşmesi | Dilbilgisi Noktalamaünsüz Uyumu ünsüz Düşmesi | Dilbilgisi Noktalama
ünsüz Uyumu ünsüz Düşmesi | Dilbilgisi Noktalamaünsüz Uyumu ünsüz Düşmesi | Dilbilgisi Noktalamaünsüz Uyumu ünsüz Düşmesi | Dilbilgisi Noktalama
ünsüz Uyumu ünsüz Düşmesi | Dilbilgisi Noktalamaünsüz Uyumu ünsüz Düşmesi | Dilbilgisi Noktalamaünsüz Uyumu ünsüz Düşmesi | Dilbilgisi Noktalama
ünsüz Uyumu ünsüz Düşmesi | Dilbilgisi Noktalama ünsüz Uyumu ünsüz Düşmesi | Dilbilgisi Noktalama
ünsüz Uyumu ünsüz Düşmesi | Dilbilgisi Noktalamaünsüz Uyumu ünsüz Düşmesi | Dilbilgisi Noktalamaünsüz Uyumu ünsüz Düşmesi | Dilbilgisi Noktalama
 
ünsüz Uyumu ünsüz Düşmesi
Kategori : Dilbilgisi Noktalama

Ünsüz Uyumu ve Ünsüz Düşmesi 
 
Dilimizde tonsuz (sert) ünsüzle biten kelimelere gelen ekler tonsuz (sert) ünsüzle başlar: aç-tı, aş-çı, bak-tım, bas-kı, çiçek-ten, düş-kün, geç-tim, ipek-çi, seç-kin, seç-ti, süt-çü.

* Ünsüz Türemesi (y, v)
İki ünlünün yan yana bulunduğu bazı alıntı kelimelerde ünlüler arasında y, v sesleri türemiştir: fiyat (< fiat), zayıf (< zaif); konservatuvar, labora­tuvar, pisuvar, repertuvar, tretuvar, tuval, tuvalet.

* Ünsüz Düşmesi
Arapçadan dilimize girmiş olan ve sonunda ikiz ünsüz bulunan kelimelerin yalın durumunda ünsüzlerden biri düşer (ünsüz tekleşir): hak (< hakk), his (< hiss), ret (< redd), zan (< zann), zem (< zemm). Bu tür kelimelere ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde düşen ünsüz ortaya çıkar: hak, hakka; his, hissimiz; ret, reddi; zan, zannımca; zem, zemmi.

n > m Değişmesi
Türkçede kullanılan bazı kelimelerdeki b ünsüzünden önce gelen n ünsüzü m'ye dönüşür: saklambaç (< saklanbaç), dolambaç (< dolanbaç), ambar (< an­bar), amber (< anber), cambaz (< canbaz), çember (< çenber), kümbet (< gunbed), memba (< menba), mümbit (< munbit), tambur (< tanbur).
ünsüz Uyumu ünsüz Düşmesi yazısı toplam 4056 defa okundu
ünsüz Uyumu ünsüz Düşmesi | Dilbilgisi Noktalama Sayfayı Yazdır    ünsüz Uyumu ünsüz Düşmesi | Dilbilgisi Noktalama Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
ünsüz Uyumu ünsüz Düşmesi | Dilbilgisi Noktalama
ünsüz Uyumu ünsüz Düşmesi | Dilbilgisi Noktalamaünsüz Uyumu ünsüz Düşmesi | Dilbilgisi Noktalamaünsüz Uyumu ünsüz Düşmesi | Dilbilgisi Noktalama