Düzeltme Işareti | Dilbilgisi Noktalama

Düzeltme Işareti | Dilbilgisi NoktalamaDüzeltme Işareti | Dilbilgisi NoktalamaDüzeltme Işareti | Dilbilgisi Noktalama
Düzeltme Işareti | Dilbilgisi Noktalama Düzeltme Işareti | Dilbilgisi Noktalama
Düzeltme Işareti | Dilbilgisi NoktalamaDüzeltme Işareti | Dilbilgisi NoktalamaDüzeltme Işareti | Dilbilgisi Noktalama
Düzeltme Işareti | Dilbilgisi NoktalamaDüzeltme Işareti | Dilbilgisi NoktalamaDüzeltme Işareti | Dilbilgisi Noktalama
Düzeltme Işareti | Dilbilgisi NoktalamaDüzeltme Işareti | Dilbilgisi Noktalama
Düzeltme Işareti | Dilbilgisi NoktalamaDüzeltme Işareti | Dilbilgisi NoktalamaDüzeltme Işareti | Dilbilgisi Noktalama
Düzeltme Işareti | Dilbilgisi NoktalamaDüzeltme Işareti | Dilbilgisi NoktalamaDüzeltme Işareti | Dilbilgisi Noktalama
Düzeltme Işareti | Dilbilgisi Noktalama Düzeltme Işareti | Dilbilgisi Noktalama
Düzeltme Işareti | Dilbilgisi NoktalamaDüzeltme Işareti | Dilbilgisi NoktalamaDüzeltme Işareti | Dilbilgisi Noktalama
 
Düzeltme Işareti
Kategori : Dilbilgisi Noktalama

Düzeltme işaretinin  kullanılacağı yerler aşağıda gösterilmiştir:
1. Yazılışları bir, anlamları ve okunuşları ayrı olan kelimeleri ayırt etmek için, okunuşları uzun olan ünlülerin üzerine konur: adem (yokluk), âdem (insan); adet (sayı), âdet (gelenek, alışkanlık); alem (bayrak), âlem (dünya, evren); alim (her şeyi bilen), âlim (bilgin); aşık (eklem kemiği), âşık (vurgun, tutkun); hakim (hikmet sahibi), hâkim (yargıç); hal (pazar yeri), hâl (durum, vaziyet); hala (babanın kız kardeşi), hâlâ (henüz); şura (şu yer), şûra (danışma kurulu).

NOT: Katil (< katl = öldürme) ve kadir (< kadr = değer) kelimeleriyle karışma olasılığı olduğu hâlde katil (ka:til = öldüren) ve kadir (< ka:dir = güçlü) kelimelerinin düzeltme işareti konmadan yazılması yaygınlaşmıştır.

2. Arapça ve Farsçadan dilimize giren birtakım kelime ve eklerle özel adlarda bulunan ince g, k ünsüzlerinden sonra gelen a ve u ünlüleri üzerine konur: dergâh, gâvur, ordugâh, tezgâh, yadigâr, Nigâr; dükkân, hikâye, kâfir, kâğıt, Hakkâri, Kâzım, mahkûm, mekân, mezkûr, sükûn, sükût. Kişi ve yer adlarında ince l ünsüzünden sonra gelen a ve u ünlüleri de düzeltme işareti ile yazılır: Halûk, Lâle, Nalân; Balâ, Elâzığ, İslâhiye, Lâdik, Lâpseki.

3. Nispet i'sinin belirtme durumu ve iyelik ekiyle karışmasını önlemek için kullanılır. Böylece (Türk) askeri ve askerî (okul), (İslam) dini ve dinî (bilgiler), (fizik) ilmi ve ilmî (tartışmalar), (Atatürk'ün) resmi ve resmî (kuruluşlar) gibi anlamları farklı kelimelerin karıştırılması da önlenmiş olur.

Nispet i'si alan kelimelere Türkçe ekler getirildiğinde düzeltme işareti olduğu gibi kalır: millîleştirmek, millîlik, resmîleştirmek, resmîlik.

Kaynak: Türk Dil Kurumu
Düzeltme Işareti yazısı toplam 3932 defa okundu
Düzeltme Işareti | Dilbilgisi Noktalama Sayfayı Yazdır    Düzeltme Işareti | Dilbilgisi Noktalama Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Düzeltme Işareti | Dilbilgisi Noktalama
Düzeltme Işareti | Dilbilgisi NoktalamaDüzeltme Işareti | Dilbilgisi NoktalamaDüzeltme Işareti | Dilbilgisi Noktalama