Kelime Terim Ve Isimlerde Kısaltma | Dilbilgisi Noktalama

Kelime Terim Ve Isimlerde Kısaltma | Dilbilgisi NoktalamaKelime Terim Ve Isimlerde Kısaltma | Dilbilgisi NoktalamaKelime Terim Ve Isimlerde Kısaltma | Dilbilgisi Noktalama
Kelime Terim Ve Isimlerde Kısaltma | Dilbilgisi Noktalama Kelime Terim Ve Isimlerde Kısaltma | Dilbilgisi Noktalama
Kelime Terim Ve Isimlerde Kısaltma | Dilbilgisi NoktalamaKelime Terim Ve Isimlerde Kısaltma | Dilbilgisi NoktalamaKelime Terim Ve Isimlerde Kısaltma | Dilbilgisi Noktalama
Kelime Terim Ve Isimlerde Kısaltma | Dilbilgisi NoktalamaKelime Terim Ve Isimlerde Kısaltma | Dilbilgisi NoktalamaKelime Terim Ve Isimlerde Kısaltma | Dilbilgisi Noktalama
Kelime Terim Ve Isimlerde Kısaltma | Dilbilgisi NoktalamaKelime Terim Ve Isimlerde Kısaltma | Dilbilgisi Noktalama
Kelime Terim Ve Isimlerde Kısaltma | Dilbilgisi NoktalamaKelime Terim Ve Isimlerde Kısaltma | Dilbilgisi NoktalamaKelime Terim Ve Isimlerde Kısaltma | Dilbilgisi Noktalama
Kelime Terim Ve Isimlerde Kısaltma | Dilbilgisi NoktalamaKelime Terim Ve Isimlerde Kısaltma | Dilbilgisi NoktalamaKelime Terim Ve Isimlerde Kısaltma | Dilbilgisi Noktalama
Kelime Terim Ve Isimlerde Kısaltma | Dilbilgisi Noktalama Kelime Terim Ve Isimlerde Kısaltma | Dilbilgisi Noktalama
Kelime Terim Ve Isimlerde Kısaltma | Dilbilgisi NoktalamaKelime Terim Ve Isimlerde Kısaltma | Dilbilgisi NoktalamaKelime Terim Ve Isimlerde Kısaltma | Dilbilgisi Noktalama
 
Kelime Terim Ve Isimlerde Kısaltma
Kategori : Dilbilgisi Noktalama

Kısaltmalar Dizini

Kısaltma; bir kelime, terim veya özel adın, içerdiği harflerden biri veya birkaçı ile daha kısa olarak ifade edilmesi ve simgeleştirilmesidir. Kısaltmalarla ilgili kurallar şunlardır:

1. Kuruluş, kitap, dergi ve yön adlarının kısaltmaları genellikle her kelimenin ilk harfinin büyük olarak yazılmasıyla yapılır: TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi), TDK (Türk Dil Kurumu), ABD (Amerika Birleşik Devletleri); KB (Kutadgu Bilig); TD (Türk Dili), TK (Türk Kültürü), TDED (Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi); B (batı), D (doğu), G (güney), K (kuzey); GB (güneybatı), GD (güneydoğu), KB (kuzeybatı), KD (kuzeydoğu).

Ancak bazen kelimelerin, özellikle son kelimenin birkaç harfinin kısaltmaya alındığı da görülür. Bazen de aradaki kelimelerden hiç harf alınmadığı olur. Bu tür kısaltmalarda, kısaltmanın akılda kalabilmesi için yeni bir kelime oluşturma amacı güdülür: BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi), İLESAM (İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği), TÖMER (Türkçe Öğretim Merkezi).

Gelenekleşmiş olan T.C. (Türkiye Cumhuriyeti) ve T. (Türkçe) kısaltmalarının dışında büyük harflerle yapılan kısaltmalarda nokta kullanılmaz.

2. Element ve ölçülerin uluslararası kısaltmaları kabul edilmiştir: C (karbon), Ca (kalsiyum), Fe (demir); m (metre), mm (milimetre), cm (santimetre), km (kilometre), g (gram), kg (kilogram), l (litre), hl (hektolitre), mg (miligram), m² (metre kare), cm² (santimetre kare).

3. Kuruluş, kitap, dergi ve yön adlarıyla element ve ölçülerin dışında kalan kelime veya kelime gruplarının kısaltılmasında, ilk harfle birlikte kelimeyi oluşturan temel harfler dikkate alınır. Kısaltılan kelime veya kelime grubu; özel ad, unvan veya rütbe ise ilk harf büyük; cins isim ise ilk harf küçük olur: Alm. (Almanca), İng. (İngilizce), Kocatepe Mah. (Kocatepe Mahallesi), Güniz Sok. (Güniz Sokağı), Prof. (Profesör), Dr. (Doktor), Av. (Avukat), Alb. (Albay), Gen. (General); is. (isim), sf. (sıfat), hzl. (hazırlayan), çev. (çeviren), ed. (edebiyat), fiz. (fizik), kim. (kimya).

Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuşu esas alınır: cm'yi, kg'dan, mm'den, YKrun. Büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde ise kısalt­manın son harfinin okunuşu esas alınır: BDT'ye, TDKden, THY'de, TRT'den, YTLnin. Ancak kısaltması büyük harflerle yapıldığı hâlde bir kelime gibi okunan kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın okunuşu esas alınır: ASELSAN'da, BOTAŞ'ın, NATO'dan, UNESCO'ya.

Sonunda nokta bulunan kısaltmalar kesmeyle ayrılmaz. Bu tür kı­saltmalarda ek, noktadan sonra ve kelimenin okunuşuna uygun olarak yazılır: Alm.dan, İng.yi, vb.leri.

Tonsuz (sert) ünsüzle biten kısaltmalar, ek aldıkları zaman oku­nuşta tonsuz ses tonlulaştırılmaz: AGİK'in (AGİĞ'in değil), CMUK'un (CMUĞ'un değil), RTÜK'e (RTÜĞ'e değil), TÜBİTAK'ın (TÜBİTAĞ'ın değil).

Ancak birlik kelimesiyle yapılan kısaltmalarda söyleyişte k'nin yumuşatılması normaldir: ÇUKOBİRLİK'e (söylenişi ÇUKOBİRLİĞE), FİSKOBİRLİK'in (söylenişi FİSKOBİRLİĞİN).

Kısaltma    isim
A       Alay
AA     Anadolu Ajansı
AAFSE  Güney Avrupa Müttefik Hava Kuvvetleri (Allied Air Forces Southern Europe)
AAM   Atatürk Araştırma Merkezi
AB      Avrupa Birliği
ABD    Amerika Birleşik Devletleri
ABS    Motorlu taşıtlarda fren sistemi (Antilock Braking System)
ADSL   Asimetrik sayısal abone hattı (Asymmetric Digital Subscriber Line)
AET   Avrupa Ekonomik Topluluğu
AFP   Fransız Basın Ajansı (Agence France Press)
Age    Adı geçen eser
AGİK   Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Konferansı
AGİT  Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı
agm.   Adı geçen makale
agy.   Adı geçen yayın
AI      Uluslararası Af Teşkilatı (Amnesty International)
AID     Uluslararası Kalkınma Ajansı (Agency for International Development)
AIDS   Edinilmiş bağışıklık yetersizliği belirtisi (Acquired immune deficiency syndrome)
AİHM    Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
AİHS   Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
AK   Avrupa Konseyi
AKBİL   Akıllı bilet
AKDTYK   Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
AKM   Atatürk Kültür Merkezi
AKPM   Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi
AKUT   Arama Kurtarma Teşkilatı
Alb.   Albay
Alm.    Almanca
anat.   Anatomi
ant.   Antropoloji
AO   Anonim ortaklık
AOÇ   Atatürk Orman Çiftliği
AÖF   Açıköğretim Fakültesi
AP    ABD Haber Ajansı (Associated Press)
APS   Acele Posta Servisi
Apt.   Apartman, apartmanı
Ar.   Arapça
ARGE   Araştırma geliştirme
Arş. Gör.   Araştırma Görevlisi
ark.   Arkeoloji
As.   Asker, askerî, askerlik
Asb.  Astsubay
ASELSAN   Askerî Elektronik Sanayii
As. İz.  Askerî İnzibat
ASKİ   Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi
ASO  Ankara Sanayi Odası
AST  Ankara Sanat Tiyatrosu
astr.  Astronomi
astrol.  Astroloji
AŞ   Anonim şirket
AŞTİ   Ankara Şehirler Arası Terminal İşletmesi
AT    Avrupa Topluluğu
Atğm.   Asteğmen
atm.   Atmosfer
ATO   Ankara Ticaret Odası
AÜ   Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi
Av.    Avukat
B   Batı, bay
BAE   Birleşik Arap Emirlikleri
bağ.   Bağlaç
BAĞ-KUR    Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu
BBC   İngiliz Radyo Televizyon Kurumu (British Broadcasting Corporation)
BCG   Verem aşısı (Bacillus Calmette Guèrin)
Bçvş.   Başçavuş
BDDK  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
BDT   Bağımsız Devletler Topluluğu
BE    Büyükelçi
belgeç   Belgegeçer (faks)
bitb.    Bitki bilimi
biy.    Biyoloji
bk.   Bakınız
Bl.   Bölük
bl.   Bilişim
BM   Birleşmiş Milletler
Bn.   Bayan
Bnb.   Binbaşı
bot.  Botanik
BOTAŞ    Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi
Böl.   Bölüm
bs.  Baskı, basım
Bşk.   Başkan, başkanlık, başkanı, başkanlığı
BUE  Avrupa Birliği Bankası (Bank of Union European)
Bul.   Bulvar, bulvarı
Bulg.   Bulgarca
BÜ   Boğaziçi Üniversitesi
C    Cilt
Cad.   Cadde, caddesi
CAEC   Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (Consultative Assembly of European Council)
cal    Kalori
CAO   Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (Civil Aviation Organization)
CC   Konsolosluk birimi (Corps Consulaire)
CD    Kordiplomatik (Corps Diplomatique)
CDH   Avrupa İnsan Hakları Adalet Divanı (Cour Europeenne des Droits de lHomme)
CE   Avrupa Konseyi (Council of Europe)
CENTO   Merkezî Antlaşma Örgütü (Central Treaty Organization)
CIA   ABD Merkezî Haber Alma Teşkilatı (Central Intelligence Agency)
CIF  Maliyet-sigorta-navlun (cost, insurance, freight)
CIOS   Uluslararası Bilimsel Organizasyon Konseyi (Conseil International pour lOrganisation Scientifique)
CIP  Taşıma ve sigorta bedeli ödenmiş olarak teslim
CIP   Ticaretle uğraşan önemli kişiler (Commercially Important Person)
cm   Santimetre
CMUK   Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
CNRS  Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (Centre National de la Recherche Scientifique)
coğ.   Coğrafya
COMECON   Doğu Bloku Ülkeleri Karşılıklı Ekonomik Yardım Konseyi (Council for Mutual Economic Asistance)
cos   Kosinüs
CSO   Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası
Cum. Bşk.    Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı
CÜ   Cumhuriyet Üniversitesi
ÇAYKUR   Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
çev.  Çeviren
ÇS   Çimento Sanayisi
ÇUKOBİRLİK    Çukurova Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
ÇÜ   Çankaya Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi
Çvş.   Çavuş
D    Doğu
dal   Dekalitre
dam    Dekametre
DAP   Doğu Anadolu Projesi
db.   Dil bilimi
dbl.   Dil bilgisi
DDT   Böcek öldürücü (Dichloro-diphenol-trichloro-ethane)
DDY    Devlet Deniz Yolları
DEÜ   Dokuz Eylül Üniversitesi
dg   Desigram
DGM    Devlet Güvenlik Mahkemesi
DGS   Dikey Geçiş Sınavı
DHMİ    Devlet Hava Meydanları İşletmesi
DİE   Devlet İstatistik Enstitüsü
dk.   Dakika
dl    Desilitre
DLH   Demiryollar Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü
dm    Desimetre
DMO   Devlet Malzeme Ofisi
DNA   Deoksirübo nükleik asit
Doç.   Doçent
doğ.   Doğum tarihi
DPT   Devlet Planlama Teşkilatı
Dr.   Doktor
drl.   Derleyen
DSİ    Devlet Su İşleri
DSÖ   Dünya Sağlık Örgütü
DT    Devlet Tiyatroları
DTCF   Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
DTÖ   Dünya Ticaret Örgütü
DÜ   Dicle Üniversitesi
Dz. Kuv.   Deniz Kuvvetleri
Dz. Kuv. K.    Deniz Kuvvetleri Komutanı, Komutanlığı
dzl.   Düzenleyen
EAC    Avrupa İş Birliği Örgütü (European Association for Cooperation)
EAT   Eski Anadolu Türkçesi
EBU    Avrupa Yayın Birliği (European Broadcasting Union)
Ecz.   Eczacı
ed.   Edebiyat, editör
EEG   Beyin akım grafiği (Elektroensefalogram)
EFT   Elektronik fon transferi
EFTA   Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi/Birliği (European Free Trade Area/Association)
EGO    Elektrik, Gaz, Otobüs İşletmeleri (Ankara Belediyesi)
EİEİ   Elektrik İşleri Etüt İdaresi
EKG    Kalp akım grafiği (Elektrokardiyogram)
ekon.   Ekonomi
EMG   Kas akım grafiği (Electromyographie)
EMK   Elektromotor kuvvet
Ens.  Enstitü, enstitüsü
EPA   Avrupa Parlamenterler Örgütü (European Parliamentary Association)
EPDK   Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu
ERDEMİR   Ereğli Demir Çelik Fabrikaları
Erm.   Ermenice
ESA   Avrupa Uzay Ajansı (European Space Agency)
ESHOT    Elektrik, Su, Hava Gazı, Otobüs, Tramvay İşletmeleri (İzmir Belediyesi)
ET    Eski Türkçe
EÜ   Ege Üniversitesi
F    Fiyat, fiyatı
f.    Fiil
Fak.    Fakülte
FAO    BM Gıda ve Tarım Teşkilatı (Food and Agriculture Organization)
Far.   Farsça
FBI    ABD Federal Araştırma Bürosu (Federal Bureau of Investigation)
fel.   Felsefe
FIBA   Uluslararası Basketbol Federasyonu (Fédération Internationale de Basketball Association)
FIDE   Uluslararası Satranç  Federasyonu (Fédération Internationale des Échecs)
FIFA   Uluslararası Futbol Federasyonu (Fédération Internationale de Football Association)
FILA    Uluslararası Amatör Güreş Federasyonu (Fédération Internationale des Luttes Associées)
FIR    Uçuş hattı düzenlemesi (Flight Information Region)
fil.     Filoloji, filolojisi
FİSKOBİRLİK    Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
fiz.    Fizik
fizy.   Fizyoloji
FKB    Fizik, kimya, biyoloji
FM    Frekans modülasyonu (Frequency Modulation)
Fr.    Fransızca
FÜ   Fırat Üniversitesi
G    Güney
g   Gram
GAP    Güneydoğu Anadolu Projesi
GATA   Gülhane Askerî Tıp Akademisi
GAZÜ   Gaziantep Üniversitesi
GB   Bilgisayarda bellek birimi (Gigabyte)
GB    Güneybatı
GB   Gümrük Birliği
GD   Güneydoğu
Gen.   General
geom.   Geometri
gn.   Genel
Gnkur.   Genelkurmay
GOÜ    Gazi Osmanpaşa Üniversitesi
Gön.   Gönderen
gr.   Gramer
Grt   Groston
GSM    Mobil cep telefonu (Global System for Mobile Communications)
GSMH    Gayrisafi millî hasıla
GSYH   Gayrisafi yurt içi hasıla
GÜ    Gazi Üniversitesi
H    Hicri
HA   Harp Akademisi
HABITAT    Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Konferansı (Centre for Human Settlements)
HAVAŞ    Hava Alanları ve Yer Hizmetleri Genel Müdürlüğü
HDD   Ana bellek sürücüsü (Hard Disk Drive)
hek.    Hekimlik, hekim, hekimi
HIV    AIDS hastalığına neden olan virüs (Human Immunodeficiency Virus)
hl    Hektolitre
hlk.    Halk ağzı
hm    Hektometre
HMUK   Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu
HO    Harp Okulu
Hst.   Hastane, hastanesi
Hs. Uzm.    Hesap Uzmanı
huk.   Hukuk
HÜ    Hacettepe Üniversitesi
Hv. Kuv.    Hava Kuvvetleri
Hv. Kuv. K.    Hava Kuvvetleri Komutanı, Komutanlığı
Hz.    Hazret
Hz.   Hizmet, hizmette
hzl.   Hazırlayan
Hz. öz.   Hizmete özel
IAAF   Uluslararası Amatör Atletizm Federasyonu (International Amateur Athletic Federation)
IAEA   Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (International Atomic Energy Agency)
IATA   Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (International Air Transport Association)
ICAO   Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (International Civil Aviation Organization)
ICJ   Uluslararası Adalet Divanı (International Court of Justice)
ICRC   Uluslararası Kızılhaç Komitesi (International Committee of the Red Cross)
IDA   Uluslararası Kalkınma Bankası (International Development Association)
IDB   İslam Kalkınma Bankası (Islamic Development Bank)
ILO    Uluslararası Çalışma Teşkilatı (International Labor Organization)
IMF    Uluslararası Para Fonu (International Monetary Fund)
INTERPOL    Uluslararası Cinayet Polisi Komisyonu (International Criminal Police Commission)
IOC    Uluslararası Olimpiyat Komitesi (International Olympic Committee)
IPI    Uluslararası Basın Enstitüsü (International Press Institute)
IRO    Uluslararası Mülteci Teşkilatı (International Refugee Organization)
ISBN    Uluslararası standart kitap numarası (International Standard Book Number)
ISMN   Uluslararası standart müzik numarası (International Standard Music Number)
ISÖ    Uluslararası Standartlar Örgütü (International Organization for Standardization)
ISSN    Uluslararası standart dizi numarası (International Standard Serial Number)
ITO   Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Birliği (International Trade Organization)
İbr.   İbranice
İETT   İstanbul Elektrik, Tünel, Tramvay İşletmesi
İKÖ   İslam Konferansı Örgütü
İMKB   İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
İng.   İngilizce
is.   İsim
İSDEMİR   İskenderun Demir Çelik Fabrikaları
İSKİ    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
İSO    İstanbul Sanayi Odası
İsp.   İspanyolca
İŞKUR    Türkiye İş Kurumu
işl.    İşleyen
İŞOT    İstanbul Şehirler Arası Otobüs Terminali
İt.   İtalyanca
İTB   İstanbul Ticaret Borsası
İTO    İstanbul Ticaret Odası
İTÜ    İstanbul Teknik Üniversitesi
İÜ    İstanbul Üniversitesi
İZTB   İzmir Ticaret Borsası
İZTO    İzmir Ticaret Odası
J    Jandarma
JAL   Japon Hava Yolları (Japan Airlines)
Jap.   Japonca
jeol.   Jeoloji
JGK   Jandarma Genel Komutanlığı
K    Kuzey
K   Komutan, komutanlığı
KARDEMİR    Karabük Demir Çelik Fabrikaları
KB    Kuzeybatı
KBB    Kulak, Burun, Boğaz
KD    Kuzeydoğu
KDV   Katma değer vergisi
KEİ   Karadeniz Ekonomik İş Birliği
kg    Kilogram
KGB    Sovyet Gizli Haber Alma Teşkilatı (Komitet Gossudarrstvennoi Bezopastnosti)
KHK    Kanun hükmünde kararname
KİK   Kamu İhale Kurumu
kim.   Kimya
KİT    Kamu İktisadi Teşekkülü
KKK    Kara Kuvvetleri Komutanlığı
KKTC    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
km    Kilometre
KMS  Kurumlar İçi Merkezî Eleme Sınavı
KOBİ   Küçük ve Orta Boy (Ölçekli) İşletme
KOİ   Kamu Ortaklığı İdaresi
koor.  Koordinasyon
Kor.   Kolordu
Kora.   Koramiral
Korg.   Korgeneral
KOSGEB   Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
KPDS   Kamu Personeli Yabancı Dil Tespit Sınavı
krş.   Karşılaştırınız
KTÜ   Karadeniz Teknik Üniversitesi
Kur.  Kurmay
Kur. Bşk.   Kurmay Başkanı, Başkanlığı
KÜ   Kırıkkale Üniversitesi
l   Litre
Lat.  Latince
LCV   Lütfen cevap veriniz
LES   Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı
LİBOR   Londra bankaları gecelik faiz oranı
LP   Uzunçalar (Long play)
LPG    Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (Liquified Petroleum Gas)
Ltd.   Limitet
M    Miladi
m    Metre
Mac.   Macarca
Mah.   Mahalle, mahallesi
Mah.   Mahkeme, mahkemesi
man.   Mantık
mat.   Matematik
MB   Bilgisayarda bellek birimi (Megabyte)
Md.      Müdür, müdürlük, müdürlüğü
MEB   Millî Eğitim Bakanlığı
mec.   Mecaz
MGK   Millî Güvenlik Kurulu
mim.   Mimarlık
min.   Mineraloji
MİT    Millî İstihbarat Teşkilatı
MK   Medeni Kanun
MKE    Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu
MKS    Metre-Kilogram-Saat
MKYK    Merkez Karar Yönetim Kurulu
mm    Milimetre
MOSSAD   İsrail Gizli Haber Alma Örgütü
MÖ   Milattan önce
MPİ   Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
MPM    Millî Prodüktivite Merkezi
MS   Milattan sonra
MSÜ    Mimar Sinan Üniversitesi
MTA    Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
MÜ    Marmara Üniversitesi, Muğla Üniversitesi
Müh.  Mühendis, mühendisi, mühendislik
Mür.    Müracaat
MYK    Merkez Yönetim Kurulu
NASA   Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Araştırmaları Merkezi (National Aeronautics and Space Administration)
NATO    Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (North Atlantic Treaty Organization)
NOTAM    Havacılar ve denizciler için uyarı bildirimi (Notice to Airmen)
Nö.   Nöbet, nöbetçi
Nö. Sb.   Nöbetçi subayı
Nu.   Numara
OAPEC   Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Örgütü
ODTÜ    Orta Doğu Teknik Üniversitesi
OECD    Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Teşkilatı (Organization for Economic Cooperation and Development)
Okt.   Okutman
Onb.   Onbaşı
OPEC   Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı (Organization of Petroleum Exporting Countries)
Opr.  Operatör
Or.    Ordu
Ora.   Oramiral
Ord.   Ordinaryüs
Org.   Orgeneral
Ort.   Ortaklık, ortakları, ortaklığı
Osm. T.   Osmanlı Türkçesi
OYAK   Ordu Yardımlaşma Kurumu
ÖİB   Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
öl.    Ölüm tarihi
ör.   Örnek
ÖSS   Öğrenci Seçme Sınavı
ÖSYM   Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi
ÖTV   Özel tüketim vergisi
ÖYK   Özelleştirme Yüksek Kurulu
ÖYS   Öğrenci Yerleştirme Sınavı
öz.   Özel
PEN   Uluslararası Yazarlar Birliği (International Association of Poets, Playwrights, Editors, Essayists and Novelists)
PETKİM  Petrokimya Endüstrisi Genel Müdürlüğü
PK    Posta kutusu
PO    Petrol Ofisi
POAŞ   Petrol Ofisi Anonim Şirketi
Port.   Portekizce
Prof.   Profesör
psikol.   Psikoloji
PTT    Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü
RAM   Bilgisayarda okunabilir ve yazılabilir bellek (Random Access Memory)
RC    Kızılhaç (Red Cross)
RCD   Kalkınma İçin Bölgesel İş Birliği (Regional Cooperation for Development)
RNA   Ribo nükleik asit
ROM   Bilgisayarda yalnızca okunabilir bellek (Read-Only Memory)
Ro-Ro   Gemiye taşıt indirme bindirme (rolon-roloff)
RTÜK   Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
Rum.  Rumence
Rus.    Rusça
S    Sayı
s.   Sayfa
sa.   Saat
SALT   Stratejik Silahların Sınırlandırılması Görüşmeleri (Strategic Arms Limitation Talks)
SAS   Su Altı Savunma (Komandoları)
SAT   Su Altı Taarruz (Komandoları)
Sb.   Subay
SBF   Siyasal Bilgiler Fakültesi
SEK   Süt Endüstrisi Kurumu AŞ
SEKA    Selüloz ve Kâğıt Sanayii Kurumu
sf.   Sıfat
SHÇEK   Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
SKT   Son kullanma tarihi
Sl.   Slavca
Sn.   Sayın
sn.    Saniye
snt.   Santral
Sok.  Sokak
sos.   Sosyoloji
SOS   Uluslararası yardım isteme uyarısı (Save Our Souls)
sp.   Spor
SPK   Sermaye Piyasası Kurulu
SSCB   Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği
SSK   Sosyal Sigortalar Kurumu
STK   Sivil Toplum Kuruluşu
STÖ   Sivil Toplum Örgütü
SÜ    Selçuk Üniversitesi
Ş    Şirket
Şb.   Şube
T.    Türkçe
t    Ton
TAEK   Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
TAI   Türk Havacılık Sanayii (Turkish Aerospace Industry)
TAO   Türk Anonim Ortaklığı
tar.   Tarih
TARİŞ    Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
TASS    Sovyetler Birliği Telgraf Ajansı (Telegrafnoe Agentstvo Sovetskogo Soyuza)
TAŞ   Türk Anonim Şirketi
Tb.   Tabur
TBB   Türkiye Barolar Birliği
TBMM   Türkiye Büyük Millet Meclisi
T.C.   Türkiye Cumhuriyeti
TCDD   Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları
TCK   Türkiye Cumhuriyeti Karayolları
TCK   Türk Ceza Kanunu
TCMB   Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
TCZB  Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası
TDÇİ  Türkiye Demir Çelik İşletmeleri
TDİ   Türkiye Denizcilik İşletmeleri
TDK    Türk Dil Kurumu
TEAŞ   Türkiye Elektrik Üretim AŞ
TEDAŞ   Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
TEFE   Toptan eşya fiyatları endeksi
TEİAŞ   Türkiye Elektrik İletim AŞ
tek.  Teknik, teknoloji
TEK    Türkiye Elektrik Kurumu
tel.   Telefon
telg.  Telgraf
TEM   Avrupa Transit Kara Yolu (Trans European Motor Way)
TETAŞ   Türkiye Elektrik, Ticaret ve Taahhüt AŞ
TGC   Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
TGS    Türkiye Gazeteciler Sendikası
Tğm.  Teğmen
THA   Türk Haberler Ajansı
THK   Türk Hava Kurumu
THK   Türk Hukuk Kurumu
THY   Türk Hava Yolları
TIR   Uluslararası Kara Yolu Taşımacılığı (Transport International Routier)
tic.   Ticaret
TİGEM   Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
TİKA   Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı
TİM   Türkiye İhracatçılar Merkezi
TİSK    Türkiye İşverenler Sendikası Konfederasyonu
tiy.   Tiyatro
TKAE    Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü
TKB    Türk Kadınlar Birliği
TKF   Toplu Konut Fonu
TKİ    Türkiye Kömür İşletmeleri
TL    Türk lirası
tlks.   Teleks
tls.   Telsiz
TM   Türk malı
TMMOB  Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
TMO  Toprak Mahsulleri Ofisi
TOBB   Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
TODAİE  Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü
TOEFL  Yabancı dil olarak İngilizce testi (Test of English as a Foreign Language)
TOKİ  Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
Top.  Topçu
TP   Türk Petrolleri
TPAO  Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
TR   Türkiye
TRT   Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
TSE   Türk Standartları Enstitüsü
TSİ   Türkiye saati ile
TSK   Türk Silahlı Kuvvetleri
TT  Türkiye Türkçesi
TTB   Türk Tabipleri Birliği
TTOK   Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu
TTKB   Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
TTK   Türk Tarih Kurumu
Tug.   Tugay
Tuğa.   Tuğamiral
Tuğg.   Tuğgeneral
TUS   Tıpta Uzmanlık Sınavı
TÜ   Trakya Üniversitesi
TÜBA   Türkiye Bilimler Akademisi
TÜBİTAK   Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu
TÜFE  Tüketici fiyatları endeksi
Tüm.   Tümen
Tüma.   Tümamiral
Tümg.   Tümgeneral
TÜPRAŞ   Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi
TÜRDOK  Türkiye Dokümantasyon Merkezi
TÜRKSAT  Türk uydusu (Turkish satellite)
TÜRSAB   Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği
TÜTAV  Türk Tanıtma Vakfı
TV   Televizyon
TZDK   Türkiye Zirai Donatım Kurumu
TZOB   Türkiye Ziraat Odaları Birliği
UEFA   Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (Union of European Football Associations)
UFO   Tanımlanmamış Uçan Nesne (Unidentified Flying Object)
UHF   Ultra yüksek frekans (Ultra High Frequency)
UK   Birleşik Krallık, İngiltere (United Kingdom)
UN    Birleşmiş Milletler (United Nations)
UNAC   Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Teşkilatı (United Nations Aid to Children)
UNESCO    Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)
UNICEF   Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (United Nations International Children's Emergency Fund)
UNO   Birleşmiş Milletler Teşkilatı (United Nations Organization)
UPI    Uluslararası Basın Birliği (United Press International)
UPU   Uluslararası Posta Birliği (Universal Postal Union)
USA   Amerika Birleşik Devletleri (United States of America)
USAŞ  Uçak Sanayi AŞ
UÜ   Uludağ Üniversitesi
Uzm.   Uzman
Ü   Üniversite
Üçvş  Üstçavuş
ÜDS  Üniversiteler Arası Kurul Yabancı Dil Sınavı
ÜFE   Üretici fiyatları endeksi
ünl.   Ünlem
Ütğm.   Üsteğmen 
ÜT   Üretim tarihi
vb.  Ve başkası, ve başkaları, ve benzeri, ve benzerleri, ve bunun gibi
vd.   Ve devamı, ve diğerleri
VDMK  Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Vet.   Veteriner
VHF   Çok yüksek frekans (Very High Frequency)
VIP   Çok önemli kişi (Very Important Person)
vs.   Vesaire
w     Elektrik güç birimi (Watt)
WAP  Kablosuz uygulama protokolü; İnternet sistemine kablosuz erişim (Wireless Application Protocol)
WB   Dünya Bankası (World Bank)
WHO   Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization)
WTO   Dünya Ticaret Örgütü (World Trade Organization)
Yrd. Doç.  Yardımcı Doçent
Yay.  Yayını, yayınları
Yb.   Yarbay
YDS  Yabancı Dil Sınavı
Yd. Sb.  Yedek subay
YKr  Yeni kuruş
YÖK  Yükseköğretim Kurulu
YÖS  Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı
YSE  Yol, Su, Elektrik Genel Müdürlüğü
YSK   Yüksek Seçim Kurulu
YTL   Yeni Türk lirası
YTÜ   Yıldız Teknik Üniversitesi
Yun.  Yunanca
YURTKUR  Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu
Y. Mim.   Yüksek mimar
Y. Müh.   Yüksek mühendis
yy Yüzyıl
YYÜ    Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Yzb.   Yüzbaşı
zf.n    Zarf
ZF      Ziraat Fakültesi
zm.     Zamir
ZMO   Ziraat Mühendisleri Odası
zool.   Zooloji 
 
KAYNAK : Türk Dil Kurumu
Kelime Terim Ve Isimlerde Kısaltma yazısı toplam 92012 defa okundu
Kelime Terim Ve Isimlerde Kısaltma | Dilbilgisi Noktalama Sayfayı Yazdır    Kelime Terim Ve Isimlerde Kısaltma | Dilbilgisi Noktalama Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Kelime Terim Ve Isimlerde Kısaltma | Dilbilgisi Noktalama
Kelime Terim Ve Isimlerde Kısaltma | Dilbilgisi NoktalamaKelime Terim Ve Isimlerde Kısaltma | Dilbilgisi NoktalamaKelime Terim Ve Isimlerde Kısaltma | Dilbilgisi Noktalama