Osmanlıca Sözlük ÇDE | Sözlükler

Osmanlıca Sözlük ÇDE | SözlüklerOsmanlıca Sözlük ÇDE | SözlüklerOsmanlıca Sözlük ÇDE | Sözlükler
Osmanlıca Sözlük ÇDE | Sözlükler Osmanlıca Sözlük ÇDE | Sözlükler
Osmanlıca Sözlük ÇDE | SözlüklerOsmanlıca Sözlük ÇDE | SözlüklerOsmanlıca Sözlük ÇDE | Sözlükler
Osmanlıca Sözlük ÇDE | SözlüklerOsmanlıca Sözlük ÇDE | SözlüklerOsmanlıca Sözlük ÇDE | Sözlükler
Osmanlıca Sözlük ÇDE | SözlüklerOsmanlıca Sözlük ÇDE | Sözlükler
Osmanlıca Sözlük ÇDE | SözlüklerOsmanlıca Sözlük ÇDE | SözlüklerOsmanlıca Sözlük ÇDE | Sözlükler
Osmanlıca Sözlük ÇDE | SözlüklerOsmanlıca Sözlük ÇDE | SözlüklerOsmanlıca Sözlük ÇDE | Sözlükler
Osmanlıca Sözlük ÇDE | Sözlükler Osmanlıca Sözlük ÇDE | Sözlükler
Osmanlıca Sözlük ÇDE | SözlüklerOsmanlıca Sözlük ÇDE | SözlüklerOsmanlıca Sözlük ÇDE | Sözlükler
 
Osmanlıca Sözlük ÇDE
Kategori : Sözlükler

OSMANLICA SÖZLÜK

                      - Ç -
çarh :
gök
çarh-ı felek :feleğin çarkı, dünya, evren, tekerlek gibi döndüğüne inanılan ,gök
çarh vurmak :gökleri dolaşmak, çark vurmak
çarkacı:ordunun öncüler
çarkalamak :çarkacıların, yani ordu öncülerinin düşmanı oyalama hareketleri
çekildi :göğe uçtu, gitti
çene :gevezelik, boş laf
çerağ :mum, ışık
çerviş :yemekteki yağ
çeşm :göz
çeşm-i fettan :hileci, fitneci, aldatıcı göz
çeşm-i gazal :ahu gözlü
çeşm-i giryan :ağlayan göz
çevgan :ucu eğri sopa
çirk :çirkef, pis, iğrenç su
çiğin :omuz
çiğninde :omzunda
çorap geydirmek (çorap örmek) :fesat kurmak, aldatmak, başına iş açmak, birini kötülemek için habersizce hazırlık yapmak
çöpür :yünün tarandıktan sonra kalan kaba, kötü kısmı
çövmen :yemiş toplamakta kullanılan ucu çatallı değnek
çü :gibi, çünkü, o zaman
çün :çünkü, o zaman, değil mi ki, madem ki

D

dad :imdat, feryat, yakınma
dağ :yara
dağlamak :yara üzerine kızgın demir basmak
dahleylemek :aleyhte bulunmak, yermek
dal :delalet eden, gösteren, işaret
dam :tuzak
daman, damen :etek
dandan :gürültü patırdı, kavga
dar :adam asmakta kullanılan ara, darağacı (Alevi ve bektaşilerde "ayn-ı cem" yapılan yer.)
dar :göçmek
dar-ı rıhlet :göçüş evi
dasitan eylemek:destan etmek, herkese duyurmak, dillere düşürmek da'vac'olma :davacı olma
davlumbaz :savaşdavulu
Davud Nebi :sesi çok güzel olan Davut Peygamber (Davudi ses deyimi buradan gelir.)
dehan :ağız
dem :zaman
demadem :daima, her zaman
demde :eğlencede dolaşmada
dengim var :düşman, hasım
denlü :dek, kadar, denli
derilmek :bir araya gelmek, toplanmak
derimend :dertli, yasalı, kaygılı
derun :iç yan, yürek, kalp, iç
derya :deniz
desdimal :el silecek, yağlık
dest :el
devlet :diriltmek, canlandırmak
diriğ ;dirlik :dirlik, geçim, yaşayış
div :dev, şeytan, cin
divane :deli, aşık
dolu :içki dolu kadeh, içki
dolunmak :batmak, gurup etmek
dönmenem :dönmem
dörtlük :küçük para
dud :duman, tütün
dur :ırak, uzak
duhan :tütün, duman
durub-u emsal :atasözleri
duzah :cehennem, tamu
dü :iki
dün ü gün :gece gündüz
dür :inci
düzmek :yapmak, başarmak, düzenlemek

  E
eda :
bizim, durum
edik :koncu kısa çizme
edna :en aşağı
ef'al :işler, ameller
efkar :kederli düşünce
eğin :omuz, sırt
eg'n, eg'in :arka
eg'nine :arkasına
eğlenmek :bir yerde durup zaman geçirmek, dinlenmek
Eğre (bugün Erlan) :bir Macar kenti
ehl-i cihan :cennetler, uçmaklar sahibi
ehl-i hak :Tanrı ehli, erenler
ehl-i zaman :günün adamı
ekber:büyük
elvan elvan :renk renk, çeşit çeşit renk
em :ilaç
Emirler :Mersin yöresinde bir köy
emval :mallar
emval-ı eytam :yetim malları
emn-ü eman :güven ve korkusuzluk
enik :köpek yavrusu
engür :üzüm
er :derviş, tarikat yolcusu
erdi:geldi
ereli :ereli beri, kavuşalı beri
esrik :sarhoş
Estergon :Tuna kıyısında Budapeşte'nin kuzeyinde bir Macar kenti
eşek uğrusu :eşek hırsızı
eşkal :biçimler, şekilier
evvel bahar :ilkbahar
eydür :söyle, der
eytam :yetimler
eyvallah : her şeye razı olmak
eyvan :saray, köşk
eyyam :günler
eyyam-ı devlet :mutlu günler
ezeli, ezel :çok eskiden
Osmanlıca Sözlük ÇDE yazısı toplam 5286 defa okundu
Osmanlıca Sözlük ÇDE | Sözlükler Sayfayı Yazdır    Osmanlıca Sözlük ÇDE | Sözlükler Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Osmanlıca Sözlük ÇDE | Sözlükler
Osmanlıca Sözlük ÇDE | SözlüklerOsmanlıca Sözlük ÇDE | SözlüklerOsmanlıca Sözlük ÇDE | Sözlükler