Osmanlıca Sözlük ABC | Sözlükler

Osmanlıca Sözlük ABC | SözlüklerOsmanlıca Sözlük ABC | SözlüklerOsmanlıca Sözlük ABC | Sözlükler
Osmanlıca Sözlük ABC | Sözlükler Osmanlıca Sözlük ABC | Sözlükler
Osmanlıca Sözlük ABC | SözlüklerOsmanlıca Sözlük ABC | SözlüklerOsmanlıca Sözlük ABC | Sözlükler
Osmanlıca Sözlük ABC | SözlüklerOsmanlıca Sözlük ABC | SözlüklerOsmanlıca Sözlük ABC | Sözlükler
Osmanlıca Sözlük ABC | SözlüklerOsmanlıca Sözlük ABC | Sözlükler
Osmanlıca Sözlük ABC | SözlüklerOsmanlıca Sözlük ABC | SözlüklerOsmanlıca Sözlük ABC | Sözlükler
Osmanlıca Sözlük ABC | SözlüklerOsmanlıca Sözlük ABC | SözlüklerOsmanlıca Sözlük ABC | Sözlükler
Osmanlıca Sözlük ABC | Sözlükler Osmanlıca Sözlük ABC | Sözlükler
Osmanlıca Sözlük ABC | SözlüklerOsmanlıca Sözlük ABC | SözlüklerOsmanlıca Sözlük ABC | Sözlükler
 
Osmanlıca Sözlük ABC
Kategori : Sözlükler

OSMANLICA SÖZLÜK
 
                      -A-

ab :
su
abd :kul
abdal :dervi
ab-ı hayvan :bengis
ab-ı kevser :kevser suyu (Kevser suyunun, kardan ak, baldan tatlı gökteki yıldızların sayısınca kadehler bulunan bir havuz olduğuna inanılır.)
ab-ı zülal :soğuk, temiz, güzel su
ademoğlu :insan
adu :düşman
ağ :ak
ağırlık eylemek :ağırbaşlı olmak
ağlara gelmek :iplere asılmak
ağmak :yukarıya çıkmak, yükselmek
ağu :zehir
ağyar :yabancılar, eller, başkaları ( Sevene göre sevgilisiyle görüşenler )
afitab :güneş
ahd :and, söz verme
ahd-ı zar :çok isteme, çok dileme
ahir :son, sonuncu
ahir-kar :işin sonu
ahir zaman :dünyanın sonu
ahu :ceylan
ahval :haller, durumlar
akça çığın :yerel bir kuş türü
aklın dağıdır :aklı başından gider
akval :kaviller, sözleşmeler, anlaşmalar
al :hile, tuzak
alafırcık :(al ve fücur'dan olabilir) fitne, fesat, karıştırıcılık
alaim-i sema :ebem kuşağı, alkım
alavula :alaca bulaca
Ali :4. Halife, Muhammed Peygamber'in damadı, kardeşliği, amcasının oğlu
alişan :ünü ve onuru yüksek olan
alem :evren, dünya, yaşam
amel :
ana :ona
ancalar :hepsi, topu birden, tümü
andelib :bülbül
ane :anne
Anka :Kafdağında olduğuna inanılan masal kuşu
anın :onun
atap :cehennemin kapısında bekleyen zebani
arayıla :ara ile, aralıklı olarak
ari :ırak, sıyrılmış, aklanmış, temizlenmiş
arkın :yavaş, hafif
arzı hal kılmak :üst makama durumu bildirmek, bilgi sunmak
asman (asuman) :gök
aşık :derviş, Tanrı aşığı
aşikar :açık, gizli olmayan
aşiyane :yuva
aşk odun urayım cane :canımı aşk ateşiyle yakayım
aşna :bildik, tanıdık, dost
avaz :ses
ayan :açık, belli ortada
ayıdam :söyliyeyim
ayn-i bahar :baharın gözü
ayn-i cem :Bektaşi ve Alevilerin kabul töreni
ayn :göz, çeşme, kaynak
azemet-füruş :büyüklük satan
azmak :yol yitirmek, sapıtmak
azmış :yolu yitirmiş, yolu sapıtmış
azm-i didar :buluşma, kavuşma çabası

  B
bab :
kapı; bir kitabın bölümlerine verilen ad
bac :vergi ( Daha çok bir kez ancak zorla kabul ettirilerek alınan vergi anlamına gelir.)
bad-ı saba :sabah rüzgarı, sabah meltemi
bag :zincirle ya da iple bağlama
bağ-ı canan :cennet bahçesi
bahr-ı muhit :büyük deniz, okyanus
bahri :deniz ördeği gibi bir kuş
bahşiş :bir iş görene hakkının dışında verilen para
bal :kanat, boy bos, kol
balaban :bir tür koca kafalı çakır doğan
bar :yemiş, meyve
baran :yağmur
baru :burç, kale
baş :yaranın işleyen gözü
başım koşalı :başımı koyalı
batın :iç dünya, gizli, gizli evren; Tanrı adlarından biri
bay :zengin, efendi
baz :doğan kuşu
bazergan :tüccar
bed-huy :kötü huylu
bedr-ü hilal :dolunay, yarımay
beğni ağar :şerefi, onuru yükselir
bek :sağlam, sıkı
bel :geçit
belı :evet
bend :bağ
Bender :Osmanlı İmparatorluğunun batı sınırında ünlü bir kale
benefşe :menekşe
bengilik :esrarkeşlik
berat :Kadir Gecesinin öteki adı
berat :bir buluştan, bir haktan yararlanmak için devletçe verilen belge. (Osmanlı İmparatorluğunda ayrıcalıklı buyruk. )
bergüzar :anı; anılmak için verilen armağan
beri :ırak, sıyrılmış, kurtulmuş
berk :güçlü, kuvvetli
beserek :besili, tombul
beşaret :iyi haber, müjde
Beytullah :Kabe
biçare :çaresiz
bi-haya :hayasız
bihter :daha iyi, çok iyi, en iyi
bi karar :kararsız
bile :birlikte, beraber
bilece :birlikte
bilecek :birliktelik, beraberlik
bilişmek :tanışmak
bi vefa :vefasız
bi zeban :dilsiz, geveze olmayan, az konuşan
bostan :çiçek bahçesi
börk :kürk ve keçeden yapılma başlık
budak :dal, sürgün
Budin :Budapeşte ( Macaristan'ın başkenti )
burma :bilezik
buy :koku
bülbül-veş :bülbül gibi
bülend :yüksek
bünyad :yapmak, kurmak

  C
canib :yön, yan
cebe :zırh, pusat
Cebril, Cibril :Tanrı'nın buyruklarını Peygambere ileten melek
celal :kızgınlık, kızma
cemal :güzellik
cemal bağı :güzellik bahçesi
ceran :ceylan
cevahir :cevherler, mücevherler
cevr :eziyet, zulüm
ceylan :dolanmak, dolaşmak
cıda :mızrak, kargı
ciğer :yürek, kalp
cücük :civciv
cüda :ayrı, ırak
cümle :hep, bütün, tüm
cünunluk :coşkunluk, us tanımazlık, delilik
cür'a :yudum, içildikten sonra kadehin dibinde kalan tortu
Osmanlıca Sözlük ABC yazısı toplam 7227 defa okundu
Osmanlıca Sözlük ABC | Sözlükler Sayfayı Yazdır    Osmanlıca Sözlük ABC | Sözlükler Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Osmanlıca Sözlük ABC | Sözlükler
Osmanlıca Sözlük ABC | SözlüklerOsmanlıca Sözlük ABC | SözlüklerOsmanlıca Sözlük ABC | Sözlükler