Kavramlar Sözlüğü WYZ | Sözlükler

Kavramlar Sözlüğü WYZ | SözlüklerKavramlar Sözlüğü WYZ | SözlüklerKavramlar Sözlüğü WYZ | Sözlükler
Kavramlar Sözlüğü WYZ | Sözlükler Kavramlar Sözlüğü WYZ | Sözlükler
Kavramlar Sözlüğü WYZ | SözlüklerKavramlar Sözlüğü WYZ | SözlüklerKavramlar Sözlüğü WYZ | Sözlükler
Kavramlar Sözlüğü WYZ | SözlüklerKavramlar Sözlüğü WYZ | SözlüklerKavramlar Sözlüğü WYZ | Sözlükler
Kavramlar Sözlüğü WYZ | SözlüklerKavramlar Sözlüğü WYZ | Sözlükler
Kavramlar Sözlüğü WYZ | SözlüklerKavramlar Sözlüğü WYZ | SözlüklerKavramlar Sözlüğü WYZ | Sözlükler
Kavramlar Sözlüğü WYZ | SözlüklerKavramlar Sözlüğü WYZ | SözlüklerKavramlar Sözlüğü WYZ | Sözlükler
Kavramlar Sözlüğü WYZ | Sözlükler Kavramlar Sözlüğü WYZ | Sözlükler
Kavramlar Sözlüğü WYZ | SözlüklerKavramlar Sözlüğü WYZ | SözlüklerKavramlar Sözlüğü WYZ | Sözlükler
 
Kavramlar Sözlüğü WYZ
Kategori : Sözlükler

kavramlar sözlüğü

                             - W -

WİLSON İLKELERİ : A.B.D. Başkanı Wilson un 1918 yılında Amerikan Kongresine sunduğu 14 ilkeden oluşan prensiplerine verilen addır.

WİLSON PRENSİPLERİ CEMİYETİ : İlk önceleri, wilson ilkelerinin etkisiyle kurulmuş bir cemiyettir. Daha sonra wilson ilkelerinin saptırıldığını görünce derneği kapatarak,milli mücadeleye katılmışlardır.

                                        - Y -

YARGI :
Hukuk kurallarının bağımsız ve tarafsız mahkemelece belli bir olaya uygulanmasına yargı denir.
YARGI BAĞIMSIZLIĞI : Yargının hiç bir baskı altında kalmaksızın görevini yürütebilmesidir.
YASA : BAKINIZ KANUN
YASAMA (TEŞRİİ) : Devlet ve toplumu şekillendiren yasaları yapma gücü ve yetkisine verilen isim.
YASAMA DOKUNULMAZLIĞI : BAKINIZ DOKUNULMAZLIK
YAVER : Devlet başkanlarıyla komutanların yanında bulunan ve onların emirlerini yazmakla, gereğinde yerine ulaştırmakla görevli subay.
YEŞİLORDU CEMİYETİ : Milli Mücadele döneminde özellikle eski ittihatçıların batı cephesi bölgesinde kurmuş oldukları Sosyalist eğilimli gizli bir cemiyettir. Bilinen en ünlü üyeleri Çerkes Ethem ve ağabeyleri Tevfik ve Reşit Beylerdir. Eskişehirde Seyyare-i Yeni Dünya adıyla bir gazete yayınlamışlardır. Daha sonra Mustafa Kemal Paşa nın etkili mücadelesi sonucu cemiyet etkisiz hale getirilmiş, gazete ise kapatılmıştır.
YOBAZ : Çağdaş yaşamın gereklerine uyum sağlayamayan, toplum dışı kişilere verilen ad.
YÖNERGE : Kamu kuruluşlarının kendi birimlerinde bulunan bazı alt unsurların çalışma esaslarını düzenledikleri kurallardır. (Örnek: : Orta Dereceli Askeri Okullar Rehberlik ve Psikolojik Danışma Yönergesi)
YÖNETMELİK (TALİMATNAME) : Başbakanlık, Bakanlıklar ve kamu tüzel kişiliklerinin uygulama alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla çıkarttıkları yazılı hukuk kurallarıdır.
YÜKSEK SEÇİM KURULU (Y.S.K.) : Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama ve T.B.M.M. üyelerinin seçim tutanaklarını (Mazbata) verme görevini yerine getiren kurumdur.
YÜRÜTME (İCRA) : Devleti yönetme ve yasaları uygulama gücü ve yetkisine verilen isim.
YÜZELLİLİKLER : Kurtuluş Savaşı na karşı çıkan, Lozan Barış Antlaşması na bağlı genel af dışında bırakılan 150 kişiye verilen addır. Vatan hainliği suçuyla yurtdışına çıkarılan bu kişiler 1938 yılında çıkarılan bir yasayla bağışlanmışlardır. Bu hainler gazeteciler, çete reisleri, asker ve sivil padişah yandaşlarından oluşmaktaydı.

                                       - Z -
ZABİT :
Subay
ZADEGAN SINIFI : Üst düzey devlet görevlileri ve Osmanlı hanedanında olan Şehzadelerin Harb Okulundaki özel sınıflarına verilen verilen isim. Bu kişilere özel muamele edilirdi. Eğitim, yeme ve yatma imkanları normal öğrencilerden çok daha üst düzeydeydi.
ZAPTİYE : Atlı ve yaya görevlilerden oluşan bu günkü anlamda polis ve Jandarmanın görevlerini üstlenmiş olan kolluk ve güvenlik kuvvetlerine verilen isim.
Kavramlar Sözlüğü WYZ yazısı toplam 4177 defa okundu
Kavramlar Sözlüğü WYZ | Sözlükler Sayfayı Yazdır    Kavramlar Sözlüğü WYZ | Sözlükler Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Kavramlar Sözlüğü WYZ | Sözlükler
Kavramlar Sözlüğü WYZ | SözlüklerKavramlar Sözlüğü WYZ | SözlüklerKavramlar Sözlüğü WYZ | Sözlükler