Kavramlar Sözlüğü UÜV | Sözlükler

Kavramlar Sözlüğü UÜV | SözlüklerKavramlar Sözlüğü UÜV | SözlüklerKavramlar Sözlüğü UÜV | Sözlükler
Kavramlar Sözlüğü UÜV | Sözlükler Kavramlar Sözlüğü UÜV | Sözlükler
Kavramlar Sözlüğü UÜV | SözlüklerKavramlar Sözlüğü UÜV | SözlüklerKavramlar Sözlüğü UÜV | Sözlükler
Kavramlar Sözlüğü UÜV | SözlüklerKavramlar Sözlüğü UÜV | SözlüklerKavramlar Sözlüğü UÜV | Sözlükler
Kavramlar Sözlüğü UÜV | SözlüklerKavramlar Sözlüğü UÜV | Sözlükler
Kavramlar Sözlüğü UÜV | SözlüklerKavramlar Sözlüğü UÜV | SözlüklerKavramlar Sözlüğü UÜV | Sözlükler
Kavramlar Sözlüğü UÜV | SözlüklerKavramlar Sözlüğü UÜV | SözlüklerKavramlar Sözlüğü UÜV | Sözlükler
Kavramlar Sözlüğü UÜV | Sözlükler Kavramlar Sözlüğü UÜV | Sözlükler
Kavramlar Sözlüğü UÜV | SözlüklerKavramlar Sözlüğü UÜV | SözlüklerKavramlar Sözlüğü UÜV | Sözlükler
 
Kavramlar Sözlüğü UÜV
Kategori : Sözlükler

kavramlar sözlüğü

                           - UÜ -

ULUSAL ANT :
BAKINIZ MİSAK-I MİLLİ
ULUSLARARASI ADALET DİVANI : İlk biçimi ile, Milletler Cemiyeti Antlaşmasıyla kurulan devletler arası uyuşmazlıkları, tarafların isteği üzerine çözen bir mahkemedir. Hollanda nın Lahey kentindedir. Günümüzde Birleşmiş Milletler örgütüne bağlıdır.
UYGARLIK : BAKINIZ MEDENİYET
ÜMMET : Kavim ve ırk ayrımı gözetmeksizin bütün müslümanların tek bir ideal altında birleştirilmesi anlayışı. Bunun yerine zaman zaman Millet-i İslamiye deyimi de kullanılırdı.

                                     - V -

VAKIF :
Bir kişinin sahip olduğu bir malı, bir hayır işine tahsis etmesi ile oluşan tüzel kişilik.
VARŞOVA PAKTI : NATO nun kurulması üzerine doğu bloku ülkelerinin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğin öncülüğünde 14 Mayıs 1955 te kurmuş oldukları siyasi ve askeri örgüt üye olan devletler S.S.C.B., Arnavutluk, Bulgaristan, Macaristan, Polonya, Romanya ve Çekoslovakyadır. (1956 da Doğu Almanya da üye olmuştur.) Çıkan bazı anlaşmazlıklar sonucu Arnavutluk daha sonra üyelikten ayrılmıştır. Üye ülkelerin 1 Temmuz 1991 de Pragda bir araya gelerek aldıkları bir karar sonucu Varşova paktı son bulmuştur.
VELİAHT : Bir hükümdarın ölümü ya da tahtan çekilmesinden sonra tahta geçmeye aday olan kimselere verilen ad.
VEKİL : BAKINIZ BAKAN
VENİZELOS : I.Dünya savaşı öncesinde Yunanistan da başbakan oldu. Yunanistan ın I.Dünya savaşına girmesini sağladı. Mütareke sonrası Batı Anadolu nun ve doğu Trakya nın Yunanistan a verilmesi için Paris barış konferansında karar alınmasını sağladı. Anadolu nun işgal projesini hazırladı. Ardından kralcıların hükümet darbesiyle yurtdışına çıkmak zorunda kaldı. Kral Konstantin hükümete tamamen hakim oldu. Yunan Ordusunun Anadolu bozgunundan sonra Konstantinin Yunanistan ı terketmesi üzerine ülkesine geri döndü. Lozan Antlaşmasında Başbakan olarak imza koydu. Cumhuriyet döneminde eski düşmanlıkların unutulması amacıyla Atatürkle yakın ilişkide bulundu. 1930 yılında Türk-Yunan dostluk ve iyi komşuluk ilişkisi Antlaşması imzalanmasına önayak oldu. Son yüzyılda Yunanistan ın yetiştirdiği en iyi siyaset adamlarından biridir.
VERGİ : Kamu giderlerini karşılamak amacıyla devletin tek taraflı olarak,kişilerin gelir ve mallarından aldığı ekonomik değerdir.
VEZİR : Osmanlı Devlet yönetiminde en yüksek dereceli sivil yöneticilere verilen unvan sayıları sınırlı olan bu yöneticiler bu gün Bakanlara karşılık gelmektedir.
VİLAYAT-I SİTTE : Doğuda bulunan altı ile verilen ad. (Erzurum, Van, Harput, Diyarbakır, Sivas ve Bitlis illeri)
Kavramlar Sözlüğü UÜV yazısı toplam 4653 defa okundu
Kavramlar Sözlüğü UÜV | Sözlükler Sayfayı Yazdır    Kavramlar Sözlüğü UÜV | Sözlükler Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Kavramlar Sözlüğü UÜV | Sözlükler
Kavramlar Sözlüğü UÜV | SözlüklerKavramlar Sözlüğü UÜV | SözlüklerKavramlar Sözlüğü UÜV | Sözlükler