Coğrafi Terimler Deyimler SŞTU | Sözlükler

Coğrafi Terimler Deyimler SŞTU | SözlüklerCoğrafi Terimler Deyimler SŞTU | SözlüklerCoğrafi Terimler Deyimler SŞTU | Sözlükler
Coğrafi Terimler Deyimler SŞTU | Sözlükler Coğrafi Terimler Deyimler SŞTU | Sözlükler
Coğrafi Terimler Deyimler SŞTU | SözlüklerCoğrafi Terimler Deyimler SŞTU | SözlüklerCoğrafi Terimler Deyimler SŞTU | Sözlükler
Coğrafi Terimler Deyimler SŞTU | SözlüklerCoğrafi Terimler Deyimler SŞTU | SözlüklerCoğrafi Terimler Deyimler SŞTU | Sözlükler
Coğrafi Terimler Deyimler SŞTU | SözlüklerCoğrafi Terimler Deyimler SŞTU | Sözlükler
Coğrafi Terimler Deyimler SŞTU | SözlüklerCoğrafi Terimler Deyimler SŞTU | SözlüklerCoğrafi Terimler Deyimler SŞTU | Sözlükler
Coğrafi Terimler Deyimler SŞTU | SözlüklerCoğrafi Terimler Deyimler SŞTU | SözlüklerCoğrafi Terimler Deyimler SŞTU | Sözlükler
Coğrafi Terimler Deyimler SŞTU | Sözlükler Coğrafi Terimler Deyimler SŞTU | Sözlükler
Coğrafi Terimler Deyimler SŞTU | SözlüklerCoğrafi Terimler Deyimler SŞTU | SözlüklerCoğrafi Terimler Deyimler SŞTU | Sözlükler
 
Coğrafi Terimler Deyimler SŞTU
Kategori : Sözlükler

Coğrafi Terimler Deyimler

                        -S-

Sanayi:
Endüstri. Bir ve birden fazla ham maddeyi çeşitli yollardan işleyerek işlenmiş madde haline dönüştürme yöntem ve araçların tamamı.
Sarp: Çıkılması güç, dimdik kayalıkların bulundukları yerler için kullanılan bir terim.
Sander düzlüğü: Buzullardan çıkan akarsuların, buzullar önünde oluşturulduğu alüvyon düzlükler.
Seki: Vadilerde, akarsuların biriktirdikleri maddeler veya anakaya içine yeniden gömülmesi sonucunda meydana gelen basamak veya sahanlık. Taraça.
Selüloz: Bitkilerin hücre yapısındaki bir karbonhidrattır, kağıt, suni ipek ve patlayıcı madde yapımında kullanılır.
Senklinal: Tabakaların tekne biçimindeki kıvrılma şekli.
Seracılık: Hava şartlarına karşı korunmuş, can veya naylonla kaplı yerlerde sebze veya meyve yetiştirmek.
Seramik: Yüksek ısıda pişirilmiş topraktan yapılan vazço, çanak, çömlek.
Sirk: Buzulların aşındırması ile oluşan önü açık çanak.
Sirk gölü: Buzul çanağının su ile dolması sonucu oluşan göl.
Skayer kıyılar: Örtü buzullarıyla biçimlenmiş alanlarda, hörgüç kayaların ve buzul taş tepelerinin sular altında kalmasıyla meydana gelen kıyı tipi. Binlerce adacıktan oluşur.
Step: Bak. Bozkır.
Soğurma: Işık ya da ısının bir bölümü veya tümünün cisimlerin içinden geçerken emilmesi.
Solstis: Güneş ışınlarının her iki yarım kürede 23° 27' da bulunan enlemlere dik gelmesi.
Yaz solstisi: 21 Haziranda güneş ışığının 23° 27' kuzey enlemde uzanan yengeç dönencesine dik geldiği zaman.
Su bölümü çizgisi: Akarsu havzalarını birbirinden ayıran çizgi.
Su küre: Hidrosfer.
Subpolar: Orta kuşak ile kutup kuşağı arasındaki yerleri belirten sıfat.
Subtropikal: Tropikal ve orta kuşaklar arasındaki geniş alanını belirten sıfat. 
                                 
                        -Ş-

Şayak:
Kaba dokunmuş, dayanıklı bir tür kumaş.
Şelale: Büyük çağlayan. Akarsuların yüksek yerlerden dökülüp aktığı yer.
Şelf: Kıta sahanlığı.

                         -T-

Taban seviyesi:
Yer kabuğunun dış etkenlerle aşındırı/masında, düzenleyici roloynayan seviye. Deniz sevyiesi, genel taban seviyesidir.
Tabii soda (Trona) : Doğal sodyum karbonat. Cam ve boya sanayiinde katkı maddesi olarak kullanılır.
Talveg: Akarsu yatağının en derin noktalarını birleştiren çizgi.
Tariş: ğzmir, incir, üzüm, pamuk ve zeytinyağı tarım Satış Kooperatifler Birliği): 1937'de kurulan birliğin Ege Bölgesi'nde ürünleri işleyen çeşitli tesisleri bulunmaktadır.
Taş: Yer kabuğu oluşturan ana malzemeye verilen ad. Aynı anlamda, kaya ve kayaç terimleride kullanılır.
Taşa - dayalı sanayi: Tuğla, kiremit, kireç, çimento, fayans, karo gibi inşaat malzemelerinin üretildiği sanayi kolu.
Tayga: Orta kuşağın şiddetli kara iklimi etkisindeki soğuk bölgesinde iğne yapraklı ağaçlardan oluşan ormanıara verilen ad.
Tekstil: Dokumacılık.
Tekstil sanayi: He türlü giyim eşyalarının üretildiği bir sanayi kolu.
Tektonik: Yer kabuğu yapısının oluşumu ve iç kuwetlerle şekillenmesini inceleyen bir bilim dalı.
Tektonik hareket: Kabuk tabakasındaki kırılma, yükselme ve alçalmayı oluşturan tüm hareketleri kapsar.
Tepe: Küçük yer kabartısı. Çevresindeki çukurluklara göre yükseklik gösteren yer kabartısI. Bazen çok yüksek dağların zirve kısımlarına tepe adı verilir. (Örnek: Everest tepesi gibi)
Termik santral: Petrol ürünleri, doğal gaz ve kömürle çalıştırılan santral.
Termik enerji: Petrol ürünleri, doğal gaz ve kömürün yakılması ile sağlanan enerji.
Tersane: Gemi yapılan ya da onarılan yer, tezgah.
Tetis: Eski Dünya'da Alp sistemine bağlı genç dağların oluştuğu jesenklinale verilen ad. Batı dillerinde Tethys biçiminde yazılır.
Ticaret: Üretilen bir malın kar amacıyla tüketiciye ulaştırılması işi.
Tiftik: Tiftik keçisinin, ince yumuşak ve parlak yünü.
Topografya: Yeryüzü şekilleriyle eş anlamlı terim.
Tapografya haritası: Yeryüzü şekillerinin eşyükseıti eğrileri ile gösterilmesi.
Transgresyon: Denizin karaya doğru i1erlemes.i
Traverten: Suda çözünmüş kirecin yer yüzünde ya da mağar-alarda çökelmesiyle oluşmuş çeşitli biçimdeki çökertiler. Ö Pamukkale'deki kireç çökeltileri.
Tropik: Dönence.
Tropopoz: Troposferin stratosfere geçtiği üst kat.
Tundra: Kutuplara komşu soğuk, yazı çok kısa, ağaç yetişmeyen bölgeler. Bitki topluğu yosunlardan, otsulardan ve bazı cüce çalılardan oluşur.
Turfanda: Başka yerlere göre, bir yerde erken yetişmiş sebze ve meyve.
Turizm: Dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla yapılan gezi.
Turunçgiller: Narenciye, Akdeniz iklim şartları altında yetişen portokal, limon, mandaline, greyfurt gibi meyvelerin tamamına verilen ad.
Tuvönan: Ayıklanmış, yıkanmış ve konsantre edilmi maden cevheri.
Tuzla: Tuz elde edilen yer.
Tüf: Volkan bacasından çıkan volkanik malllzemenin hepsine verilen ad.
Tüf konisi: Volkanlardan çıkan tüflerin oluşturduğ ukoni biçimli küçük volkanik tepeler. 
                                 
                             -U-

Ulaşım:
Köyler, kentler, ülkeler arasında bir yerden başka bir yere gidiş, geliş.
Coğrafi Terimler Deyimler SŞTU yazısı toplam 4486 defa okundu
Coğrafi Terimler Deyimler SŞTU | Sözlükler Sayfayı Yazdır    Coğrafi Terimler Deyimler SŞTU | Sözlükler Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Coğrafi Terimler Deyimler SŞTU | Sözlükler
Coğrafi Terimler Deyimler SŞTU | SözlüklerCoğrafi Terimler Deyimler SŞTU | SözlüklerCoğrafi Terimler Deyimler SŞTU | Sözlükler