Coğrafi Terimler Deyimler OÖPR | Sözlükler

Coğrafi Terimler Deyimler OÖPR | SözlüklerCoğrafi Terimler Deyimler OÖPR | SözlüklerCoğrafi Terimler Deyimler OÖPR | Sözlükler
Coğrafi Terimler Deyimler OÖPR | Sözlükler Coğrafi Terimler Deyimler OÖPR | Sözlükler
Coğrafi Terimler Deyimler OÖPR | SözlüklerCoğrafi Terimler Deyimler OÖPR | SözlüklerCoğrafi Terimler Deyimler OÖPR | Sözlükler
Coğrafi Terimler Deyimler OÖPR | SözlüklerCoğrafi Terimler Deyimler OÖPR | SözlüklerCoğrafi Terimler Deyimler OÖPR | Sözlükler
Coğrafi Terimler Deyimler OÖPR | SözlüklerCoğrafi Terimler Deyimler OÖPR | Sözlükler
Coğrafi Terimler Deyimler OÖPR | SözlüklerCoğrafi Terimler Deyimler OÖPR | SözlüklerCoğrafi Terimler Deyimler OÖPR | Sözlükler
Coğrafi Terimler Deyimler OÖPR | SözlüklerCoğrafi Terimler Deyimler OÖPR | SözlüklerCoğrafi Terimler Deyimler OÖPR | Sözlükler
Coğrafi Terimler Deyimler OÖPR | Sözlükler Coğrafi Terimler Deyimler OÖPR | Sözlükler
Coğrafi Terimler Deyimler OÖPR | SözlüklerCoğrafi Terimler Deyimler OÖPR | SözlüklerCoğrafi Terimler Deyimler OÖPR | Sözlükler
 
Coğrafi Terimler Deyimler OÖPR
Kategori : Sözlükler

coğrafi terimler deyimler       

                   -O-

Obruk: Karstik alanlarda çözünme ve çökme ile meydana gelmiş kuyu biçimli yer şekli. Bazıları kurudur, bazılamını içinde su vardır.
Oklüzyon: Kavuşmuş cephe. Arkadan gelen bir cephenin daha hızlı hareket ederek önde bulunan cepheye kavuşması. Bu olay özellikle dağların yamaçlarında gerçekleşir.
Okyanusal kabuk: Okyanus tabanıarında magmadan gelen malzemenin katılaşması ile oluşan kabuktur. Bu kabuğun yoğunluğu kıtasal kabuğa göre fazladır.
Oltu taşı: Süs eşyası yapımında kullanılan parlak siyah renkli bir tür linyit.
Opec: Çoğunluğu Ortadoğu ülkelerinin oluşturduğu pertor ihraç eden ülkeler birliği.
Orojenez: Dağ oluşum hareketi.
Orojenik hareket: Dağ oluşumunu meydana getiren yer hareketi.
Otlak: Ekim dikim alanları dışında kalan ve ot bitkilerinin yetiştiği hayvanların otlatlldlğı yerler. Mera.
Otlak hayvancılığı (mera hayvancılığı) : Hayvanların otlaklarda taze Otla beslenmesine dayalı olarak yapılan hayvancılık.
Otoban: Oto yol. Hızlı bir trafik akımını sağlamak amacıyla yapılan çift yönlü geniş yol.
Otomotiv sanayi: Motorlu kara taşıtlarını üreten bir sanayi kolu.
Ova: Bulundukları yerde çevresine göre çukurda kalan çoğunlukla alüvyonlarla kaplı düzlükler. Ovalar bulundukları yere göre veya oluş şekilleme göre değişik isimler alırlar. (Delta ovası, kıyı ovası v.b.) 
                                  
                         -Ö-

Ölçek:
Yer yüzündeki gerçek uzunlukların, haritaya geçirilirken küçültüldükleri oran.
Özel sektör: Ekonomik alanda faaliyet gösteren kişiler veya özel kuruluşlar.   

                         -P-

Pakt:
Antlaşma.
Paralel daireler: Dünyamızın her iki yarım küresinde birer derece aralıklarla Ekvator'a paralel olarak geçtiği varsayılan çemberIer.
Parazit koni: Ana volkan konisinin çevresinde bulunan yan koniler.
Pasifik tiyi kıyı: Dağ sıralarının eteklerinde boyuna uzanan dik kıyı olup kıyı önünde deniz çoğu kez birdenbire derinıeşir.-
Penepien: Dış güçlerin aşındırması sonucunda meydana gelen, deniz seviyesine yakın, hafif dalgalı arazi bizimi. Yontukdüz.
Peri bacası: Kolayca aşınabilen taş va kayalardan (tüflü arazi) oluşmu, sivri kule veya piramit görünüşlü yer bizimi.
Perlit: Feldspat cinsinden suyu az ve eridği zaman inciye benzeyen taneleri olan yanardağ kaynaklı inci taşı. Inşaatlarda yalıtım malzemesi olarak kullanır.
Petro - kimya sanayii: Petrolden elde edilen çeşitli ürünlere lastik, Plastik gibi üretim yapan sanayi kolu.
Pipe - line: Ham petrol taşıyan boru hattı.
Piroklastik malzeme: Volkanizma esnasında çıkan kül, kum, çakıl gibi taneli malzeme.
Plankton : Sularda yaşayan mikroskobik canlılar.
plato : Vadilerle derin şekilde yarıimış, üzeri hafif engebeli yüksek düzlük. Örnek: Taşeli pıatosu.
Playa : Kurak bölgelerde dağların eteklerindeki tuzlu bataklık.
Plüvyometre: Yağış ölçer.
Polar hava : Kutuplara yakın sahalarda oluşan soğuk hava.
Polye : Karst ovası. Karstik sahalarda kireç taşlarını çözünmesi sonucu oluşan büyük düzlük.
Populasyon: Belli bir yerde yaşayan aynı türden bireylerin toplamı.
Projeksiyon: Coğrafi şekli ve olyalran ıdüzleme geçirme yöntemi. Harita iz düşümü. 
                                 
                        -R-

Radyasyon:
Bir cismin sıcaklık şeklinde yaydığı enerji olayıdır. Sıcaklık yayan veya veren cisimler ise ısınır. Gündüzün güneşten alınan enerji ile ısınma olur, gece ise bunun tersi olduğundan soğuma meydana gelir. Güneş radsaysonu: Güneşten uzaya yayılan enerjidir. Bu enerji, dünya yüzeyine çarptığında sıcaklığa dönüşür.
Rafineri: Petrol arıtma tesisi
Rafting: Genellikle akış hızı yüksek akarsularda şişme botlarla veya konu, gibi araçlarla yapılan seyahat (Akarsu sporu).
Regresyon: Denizin çekilip su aıtındaki alanların karaya katılması.
Rejim: Sıcaklık, yağış, akarsu debisi gibi elemanların yıl içindeki dağılışı.
Rendzina: Killi kireçli araziler üzerinde bulunan çoğunlukla koyu renkli ve taşlı toprak.
Rezerv: Yatağında veya havzasında bulunduğu hesaplanan henüz işletilmemiş madenier. 
Coğrafi Terimler Deyimler OÖPR yazısı toplam 4306 defa okundu
Coğrafi Terimler Deyimler OÖPR | Sözlükler Sayfayı Yazdır    Coğrafi Terimler Deyimler OÖPR | Sözlükler Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Coğrafi Terimler Deyimler OÖPR | Sözlükler
Coğrafi Terimler Deyimler OÖPR | SözlüklerCoğrafi Terimler Deyimler OÖPR | SözlüklerCoğrafi Terimler Deyimler OÖPR | Sözlükler