Coğrafi Terimler Deyimler HIİJ | Sözlükler

Coğrafi Terimler Deyimler HIİJ | SözlüklerCoğrafi Terimler Deyimler HIİJ | SözlüklerCoğrafi Terimler Deyimler HIİJ | Sözlükler
Coğrafi Terimler Deyimler HIİJ | Sözlükler Coğrafi Terimler Deyimler HIİJ | Sözlükler
Coğrafi Terimler Deyimler HIİJ | SözlüklerCoğrafi Terimler Deyimler HIİJ | SözlüklerCoğrafi Terimler Deyimler HIİJ | Sözlükler
Coğrafi Terimler Deyimler HIİJ | SözlüklerCoğrafi Terimler Deyimler HIİJ | SözlüklerCoğrafi Terimler Deyimler HIİJ | Sözlükler
Coğrafi Terimler Deyimler HIİJ | SözlüklerCoğrafi Terimler Deyimler HIİJ | Sözlükler
Coğrafi Terimler Deyimler HIİJ | SözlüklerCoğrafi Terimler Deyimler HIİJ | SözlüklerCoğrafi Terimler Deyimler HIİJ | Sözlükler
Coğrafi Terimler Deyimler HIİJ | SözlüklerCoğrafi Terimler Deyimler HIİJ | SözlüklerCoğrafi Terimler Deyimler HIİJ | Sözlükler
Coğrafi Terimler Deyimler HIİJ | Sözlükler Coğrafi Terimler Deyimler HIİJ | Sözlükler
Coğrafi Terimler Deyimler HIİJ | SözlüklerCoğrafi Terimler Deyimler HIİJ | SözlüklerCoğrafi Terimler Deyimler HIİJ | Sözlükler
 
Coğrafi Terimler Deyimler HIİJ
Kategori : Sözlükler

Coğrafi Terimler Deyimler

                        -H-

Haliç :
Denize ulaşan akarsulardan bazılarının ağzında gel - git etkisiyle oluşan huni biçimindeki girinti.
Hammadde : Bir eşyanın ya da malın yapımı için gerekli temel madde. Örnek pamuk, dokuma endüstrisinin; demir cevheri, demir - çelik endüstrisinin hammaddeleridir.
Hara: At beslenen çiftlik.
Hava küre : Dünyamızı kuşatan ve gazlardan oluşan küre. Atmosfer.
Havza : 1) Akarsuların su toplama alanı (akarsu havzası), 2) Bir deniz veya göle dökülen akarsuların toplam alanı (Karadeniz havzası), 3) Etrafı yüksek alanlarla çevrili olan çanak şeklindeki saha (Gediz çökütü havzası) 4) Tortulanma olayının çukurluk, birikme havzas.
Heyelin : Bir dağı, tepinin ya da yamacın bir kısmının yer değiştirmesi. Yamaçların çok dik olması, bol yağışlar, hızlı kar erimesi ve su alınca kaygınlaşan kayatürleri heyelanların meydana gelmesine yol açan başlıca sebeplerdir. Eğer kayan kısım yalnız topraktan oluşursa, buna toprak kayması denir.
Heyelin gölü : Toprak kayması sonucu oluşan çukurlarda suların birikmesi ile meydana gelen göl.
Hidroelektrik : Akarsulardan ve çağlayanlardan elde edilen elektrik enerjisi. Buralarda kurulan santrallerde yüksekten düşen suyun gücü türbinler vasitesiyle elektrik enerjisine dönüşür.
Hidrosfer : Yer kabuğunun çukur yerlerini dolduran suların (denizlerin, göllerin, okyasunsalır) tümüne verilen ad. Su küre.
Higrometre : Nem ölçer.
Hinterland (ard bölgesi) : Bir limanın, işlek bir pazarın gerisinde kalan alanlar. Bir limanın gerisi ne kadar geniş ve gelişmiş olursa o liman o kadar canlı olur.
Horst : Iki yanındaki faylar boyunca yükselmiş yer kabu~u parçası.                                      

                        -I-

Işık yılı:
Saniyede yaklaşık 300.000 km hızla ilerliyen lşlğın 1 yılda aştlğı mesafe. Kabaca 9,4 x 10,12 kilometre eşittir. 
                                   
                        -İ-

İç göç:
Ülke içinde insanların yer değiştirme hareketi.
İçmece: lçildiğinde çeşitli hastalıklara iyi gelen madeni kaynak suları.
İç kuvvetler: Yer yuvarlağının içindeki enerjiden kaynaklanarak yeryüzü şekillerini oluşturan yer kabuğu hareketleri, deprem, volkanizma gibi etkenler.
İç turizm: Bir ülkenin kendi sınırları içinde yapılan geziler.
İğne yapraklı orman: Yaprakları iğne biçimindeki ağaç türlerinden (çam, gökner, ladin) meydana         gelen orman.
İhracat: Yabancı ülkelere mal satımı. Dış satım.
İpek böçekçiliği: Ipek ipliği veya ipek böceği kozası elde etmek amacıyla ipek böceği yetiştirme işi.
İstihdam: Insana iş veya görev verilmesi.
İthalat: Yabancı ülkelerde mal satım alamı. Dış alım. basınç eğrisi.
İzobar: Aynı basınç değerine sahip noktalarını birleştiren eğri. Eş basınç eğrisi.
İzobat: Deniz ve göl haritalarında eşit derinlikteki yerlerden geçiren eğri. Eş derinlik eğrisi.
İzohips: Yer şekillerini göstermek için kullanııan, aynı yükseklikteki yerlerden geçen eğri.
             Eş yükselti eğrisi.
İzoterm: Aynı sıcaklıktaki yerleri birleştiren eğri. Eş sıcaklık eğrisi.
İzoyet: Aynı miktar yağış alan yerleri birleştiren eğri. Eş yağış eğrisi. 
                                 
                       -J-

Jeontiklinal: Epirojenik hareketlerle uzun zamandır yürkselen ve buna bağlı olarak sürekli aşınan, yeryüzünün büyük ve yayvan yükseklikteki alanlarıdır.
Jeopolitik: Coğrafi şartların, özellikle coğrafi konumun uluslararası siyasette oynadrğı rolü inceleyen ve bundan sonuçlar çıkarın bilim dalı.
Jeosenklinal: Kalın tortuların biriktiği ve zamanla kıvrımlı dağların oluştuğu büyük ve tabanıarı oynak okyanus çanakları.
Jeotermal enerji: Yerin derinliklerinden gelen sıcak buhar, gaz ve sudan elde edilen enerjidir. Fışkıran gaz ve su buharı yoluyla Jenaröterleri çalıştırarak elektrik enerjisi elde edilir.
Jeoterm basamağı: Yerin derinliğine indikçe sıcaklığın 1°C artması için gerekli olan derinlik. Ortalama 33 m olarak kabul edilmiştir.
Coğrafi Terimler Deyimler HIİJ yazısı toplam 4850 defa okundu
Coğrafi Terimler Deyimler HIİJ | Sözlükler Sayfayı Yazdır    Coğrafi Terimler Deyimler HIİJ | Sözlükler Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Coğrafi Terimler Deyimler HIİJ | Sözlükler
Coğrafi Terimler Deyimler HIİJ | SözlüklerCoğrafi Terimler Deyimler HIİJ | SözlüklerCoğrafi Terimler Deyimler HIİJ | Sözlükler