Bulmaca Sözlüğü UÜ | Sözlükler

Bulmaca Sözlüğü UÜ | SözlüklerBulmaca Sözlüğü UÜ | SözlüklerBulmaca Sözlüğü UÜ | Sözlükler
Bulmaca Sözlüğü UÜ | Sözlükler Bulmaca Sözlüğü UÜ | Sözlükler
Bulmaca Sözlüğü UÜ | SözlüklerBulmaca Sözlüğü UÜ | SözlüklerBulmaca Sözlüğü UÜ | Sözlükler
Bulmaca Sözlüğü UÜ | SözlüklerBulmaca Sözlüğü UÜ | SözlüklerBulmaca Sözlüğü UÜ | Sözlükler
Bulmaca Sözlüğü UÜ | SözlüklerBulmaca Sözlüğü UÜ | Sözlükler
Bulmaca Sözlüğü UÜ | SözlüklerBulmaca Sözlüğü UÜ | SözlüklerBulmaca Sözlüğü UÜ | Sözlükler
Bulmaca Sözlüğü UÜ | SözlüklerBulmaca Sözlüğü UÜ | SözlüklerBulmaca Sözlüğü UÜ | Sözlükler
Bulmaca Sözlüğü UÜ | Sözlükler Bulmaca Sözlüğü UÜ | Sözlükler
Bulmaca Sözlüğü UÜ | SözlüklerBulmaca Sözlüğü UÜ | SözlüklerBulmaca Sözlüğü UÜ | Sözlükler
 
Bulmaca Sözlüğü UÜ
Kategori : Sözlükler

Bulmaca Sözlüğü
 
                        - U -              
 
Ucu  yanık odun. :  EKSİ: ESE
Ucu bucağı olmayan.:NAMÜTENAHİ
Ucu dövülüp fırça durumuna getirilen ve diş temizliğinde kullanılan ağaç. :  MİSVAK
Ucu halkalı cıvata.:MAPA
Ucuz,özenmeden ve bayağı cins ayakkabı yapan veya satan esnaf.:KAVAF
Uçabildikleri halde genellikle yürümeyi ve koşmayı yeğleyen 46 kuş türünün ortak adı.:TİNAMU
Uçaklarda pilot kabini .  : KOKPİT
Uçakların yanaştığı yer.  :APRON
Uçan avı bir noktaya çekmek için kullanılan içi doldurulmuş kuş.:PADALYA
Uçma korkusu.: AEROFOBİ
Uçuk sarı renkte,yağ kıvamında,güçlü patlayıcı özelliği olan bir madde.:NİTROGLİSERİN
Uçurum.  :   KALAR
Uçuş korkusu.:AVİOFOBİ
Uda benzeyen bir müzik aleti..  :   LAVTA
Ufak ateş tanesi.:CENGE
Ufuk. :ÇEVREN
Ufuklar.:AFAK
Uğur   Mumcu'nun  Politika   ve   Çivi   gazetelerinde   yazdığı   yazılarda   kullandığı   takma  ad. :MEHMET FERDA
Uğurlama.:TEŞYİ
Uğursuz. :   ŞOM  : MERET
Uğursuzluk. : FATALİTE
Uğursuzluk.: ŞEAMET
Ukrayna'nın başkenti. : KİEV
Ukrayna'nın plakası. :  UA
Ulaşım.:KORELASYON
Ulaştırma. :  İSAL
Ulusal yada yöresel konulardan esinlenerek oluşturulmuş müzik yapıtı.:RAPSODİ
Uluslar arası af örgütü. : Aİ
Uluslar arası Basın Enstitüsünü simgeleyen harfler. :  İPİ
Uluslar arası Gazeteciler Federasyonu'nun kısaltması.:FİJ
Uluslar arası hukukta vatandaşlık hakkını kaybeden ve bir yenisini kazanamayan kimse,vatansız.: HAYMATLOS
Uluslar arası Meteoroloji Birliği. :   WMO
Umutsuz,karamsar. : MEYUS
Un elerken dökülmemesi için yere serilen örtü.  :   İTEĞİ
Un,süt ve balla yapılan bir tatlı.:MEMUNİYE
Un,süt,yumurta ile yapılan,ufak ve yuvarlak taneler biçiminde kurutulan hamur.:KUSKUS
Un,süt,yumurta,şeker veya pekmezle yapılan bir tatlı.:AKITMA
Un,yağ ve su ile elde edilen karışım,çorba sosu.(Süt ile yapıldığında ise beşamel adını alır).:MEYANE
Unutkan. : NESİ
Unutma. :  NİSYAN
Ur Keklik'de denilen ve Doğu Anadolu'da yaşayan keklik cinsi. :   KEVDERE
Ur.: NEOPLAZMA
Uranüs'ün bir uydusu.:ARİEL
Urları inceleyen bilim dalı. : ONKOLOJİ
Uruguay'ın başkenti.:MONTEVİDEO
Usanç,can sıkıntısı. : MELAL
Uskumru balığının kurutulmuşu. : ÇİROZ
Uskumru,sardalye,kolyoz gibi balıkların ufağı. :   VONOZ
Uskumru'nun 8-10 cm boyunda olanı.:VONOZ
Uskumrugillerden bir balık.: ORKİNOS
Uskumrugillerden,eti esmer,kılçıksız ve pulsuz bir balık.: PALAMUT
Uskumrugillerden,genellikle Akdeniz'de yaşayan ufak pullu bir balık.:AKYA
Uşak halısı ismi. :   SARPKİLİT
Uşak iline özgü,nişasta ve pekmezle yapılan bir tatlı.:PELVAZE
Ut,kanun,keman gibi çalgıların tellerini geren düğme.: MANDAL
Utanma duygusu. :   UT : AR
Uyak,kafiye. : REDİF
Uyanık,gözü açık. : SAK
Uyanık,uyumayan.:BİDAR
Uyanıklık. :   TEYAKKUZ
Uyarlama.: ADAPTASYON
Uydurma,gerçek olmayan,gerçekmiş gibi gösteren haber.: ASPARAGAS
Uygulanabilirlik.Yapılabilirlik. : FİZİBİLİTE
Uygun,yerinde,denk.:MEHEL
Uygur  Türklerince  11. asra  kadar  Çin'de  dokunan  çok  ince  kalite  ipek  duvar  halılarına verilen  ad. : KESİ
Uygur hükümdarlarına verilen san.  :  İDİKUT
Uyku hastalığı. : NARKOLEPSİ
Uyku ile uyanıklık arası bir durumda bulunmak,uyuklamak.: IMIZGANMAK
Uyku. :  HAB:  MENAM
Uyluk kemiğinin bilimsel adı.:FEMUR
Uyruk. :   TEBAA
Uyuklayan.  : IMIZGAN
Uyuşma,görüşme. : İTİLAF
Uyuşuk,miskin.:UYUNTU
Uz yazım. :  TELEKS
Uzaduyum. :   TELEPATİ
Uzak yerlere yolcu ve ticaret eşyası taşıyan yük hayvanı katarı. :  KERVAN
Uzakdoğu'da yetişen amerikan elmasından çıkarılan bir tür zamk./Vernik. :  LAK
Uzakta olan. :   ÜCRA
Uzaya giden ilk canlı köpek cinsi. :  LAYKA
Uzun  ve  tumturaklı  konuşma .: TİRAT
Uzun ağızlı balık. :   SARGANA
Uzun boylu,zayıf,ince kimse.:KİKİRİK
Uzun boyunlu,kulpsuz,küçük rakı sürahisi.: KARAFA
Uzun kavkılı deniz yumuşakçası.: OTİNA
Uzun kemiklerin iki ucundaki şişkin kısım.  :   EPİFİZ
Uzun süre kadınsız kalan erkek,cinsel açlık çeken. : ABAZAN
Uzun süre saklanabilen yiyeceklerin genel adı.: ERZAK
Uzun süreli.:MEDİD
Uzun taneli bir pirinç türü.  :   BERSANİ
Uzun tecrübeler sonunda özel olarak ifade edilmiş ve halka mal olmuş söz,darbımesel.:ATASÖZÜ
Uzun tütün çubukların kullanıldığı çağlarda odanın ortasına yerleştirilen kül çanağı.:TAKATUKA
Uzun tüylü bir köpek cinsi. :   EPANYÖL
Uzun tüylü bir süs köpeği. : LULU
Uzun tüylü İngiliz köpeği.:SETER
Uzun tüylü kalpak. :   PAPAK
Uzun ve beyaz taneli bir üzüm cinsi.:DİRMİT
Uzun yapraklı palmiye. :   RAFYA
Uzun,çok ince,beyaz ve bol tüylü yapağısından dokumacılıkta yararlanılan bir koyun cinsi.:MERİNOS
Uzun,kıvırcık tüylü bir cins köpek.:KANİŞ
Uzun,sarı ve yumuşak saç. :  LEPİSKA
Uzunca kadın ceketi. :   TRUVAKAR
Uzunluğuna açılan yazma kitaplar : BEYAZİ
Uzunluğuna,boyun.:TULANİ

                       -Ü-

Ücretle çalışan kimse.:ECİR
Ücretli Osmanlı askeri.:KAPIKULU
Üç ayaklı çember veya üçgen biçiminde demir destek.: SACAYAK
Üç Bergama Kralının ortak adı. : ATTALOS
Üç boyutlu sinema tekniği.:SİNERAMA
Üç direkli yelkenlilerde mizana direğinin en altta bulunan sereni.  :  FOA
Üç katlı bir balık ağı. : DİFANA
Üç telli bağlama.:YONGAR
Üç telli bir Rus sazı.:BALALAYKA
Üç telli ve perdesiz Japon lavtası. : SAMİSEN
Üç veya daha çok direği bulunan gemilerde  arka direk. :  MİZANA
Üç veya daha çok sayıda halat telinden elle örülerek yapılmış kısa ip. :   TİRNELE
Üç veya dört yaşına kadar olan dişi manda.:EVERE
Üçüncü jeolojik çağın,memelilerin oluştuğu dönemi.:EOSEN
Üçüncü Selim'in şiirlerinde kullandığı mahlas.:İLHAMİ
Üflemeli bakır çalgılardan oluşan orkestra.:FANFAR
Üflemeli bir çalgı. :   KEN  : KENA
Üflemeli bir çalgı.:KORNO.:ZURNA
Üflenerek çalınan perdesiz çalgı.:BORAZAN
Ülkeler. :MEMALİK
Ülser hastalığına verilen bir başka ad.:KARHA
Üniversite diplomasıyla doktora arasındaki akademik derece.:LİSANS
Üniversitelerde öğrencilerin ders seçme veya bırakma işlemi.:EKLESİL
Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eden,yönetiminden,öğretimin düzenli yürütülmesinden sorumlu kimse. :   REKTÖR
Ünlü Meksikalı ressam.( 1907-1954  yılları  arasında  yaşamış, ilkel   görünümlü,keskin  hatlı ve  parlak  renkli  kendi  portreleriyle  tanınmış, yaşam  öyküsü  sinemaya da aktarılmıştır).:FRİDA KAHLO
Ünlü,soylu. : ANGIN
Üreteç.  :  JENERATÖR
Ürkme.,insandaki etkisi açısından tanımlanan ışınım dozu birimi. : REM
Ürkü. :  PANİK
Ürünün üzerindeki fiyat etiketi.  :  BARKOT
Üst bitken.  : EPİFİT
Üst derinin en dış tabakası.:KORUN
Üstü galeta unu veya rendelenmiş peynirle kaplanarak fırına verilen yemekler için kullanılan sözcük.:OGRATEN
Üstü toprakla örtülü saman yığını. : NODA
Üstün nitelikte kadın sanatçı. :  DİVA
Üstünde hamur açılan,yemek yenilen tahta.:YASTAĞAN
Üstünde oturulan,yatılan,içi yünle,pamukla doldurulmuş döşek.:ŞİLTE
Üstüne kıyma,kıyılmış soğan ve baharat konularak fırında pişirilen pide.: LAHMACUN
Üstünkörü bir biçimde,geçici olarak onarma.:MERAMET
Üstünlük taslayan.:FODUL
Üstünlük. : FAİKİYET
Üşengeç. : ERİNCİK
Üzeri ekmek kırıntısıyla kaplanmış yiyecekler için kullanılan sözcük. :  PANE
Üzeri kırmızı parafinle  kaplanan bir tür peynir.:EDAM
Üzeri kırmızı,parafinle kaplı  bir tür peynir. :  EDAR
Üzeri meşin,halı gibi şeylerle kaplanmamış olan eyerin bölümü.:KALTAK
Üzerinde atlayarak ve sıçrayarak çeşitli hareketler  yapılan,çelik yaylar üzerine gerilmiş bez ve bu bez üzerinde yapılan spor. :   TROMBOLİN
Üzerinde bir çok fındık dalı bulunan dal.:ÇOTANAK
Üzerinde değişik renkler bulunan. : EBRULİ
Üzerinde döndüğü milden bağımsız olarak çalışan mekanizma. :  AVARA
Üzerinde film çevrilen stüdyo düzlüğü.:SET
Üzerinde gür ot biten,toprağı nemli düzlük.:ÇAYIR
Üzerinde kitap okunan,yazı yazılan,bazıları açılıp kapanabilen alçak,küçük masa.:RAHLE
Üzerinde kümbet biçiminde bir kapağı bulunan,oldukça büyük bir tür cep saati.:PİRYOL
Üzerinde maden dövülen,çelik yüzeyli,demir araç.:ÖRS
Üzerinde ölü yıkanan kerevet,salacak. :   TENEŞİR
Üzerinde yazı yazmaya,arasında evrak saklamaya yarayan deri kaplı altlık.:SÜMEN
Üzerinde yazıt veya kabartmalar bulunan dikilitaş. : STEL
Üzerine  rayların  yerleştirildiği , yere  enine  konulmuş  demir  veya  ağaç  parçaların  her  biri. :  TRAVERS
Üzerine besmele veya maşallah yazılı altın nazarlık.:ARMUDİYE
Üzerine kumaş gerilerek nakış işlemeye yarar,çoğu dikdörtgen biçiminde olan çerçeve.:GERGEF
Üzerine rayların yerleştirildiği,yere enine konulmuş demir veya ağaç parçaların her biri.:TRAVERS
Üzerine resim yapılan bez. :   TUAL
Üzerine saydam bir cila tabakası çekilmiş olan eşya.: GLASE
Üzerine şilte serilerek yatmaya veya oturmaya yarayan sedir.:KEREVET
Üzerine yazı yazılan tabaklanmış  ceylan derisi. : RAK
Üzerleri  noktalarla  işaretli, dikdörtgen  biçiminde, 28  taşla  masa  üzerinde  oynanan  bir oyun.:DOMİNO
Üzerleri noktalı 28 dikdörtgen taşla oynanan bir oyun.:DOMİNO
Üzülme,üzüntü.:TEESSÜR
Üzüm bahçesi.  :   BAĞ
Üzüm kütüğü.: TAK
Üzüm suyunun damıtılmasından elde edilen rakı,pirinç rakısı: ARAK
Üzüm taşımaya yarayan tahta kap.. :  MAHRA
Üzüm yetiştiren.:BAĞCI
Üzüntü dert anlamında yerel sözcük. : GADA
Ücretle çalışan kimse.:ECİR
Ücretli Osmanlı askeri.:KAPIKULU
Üç ayaklı çember veya üçgen biçiminde demir destek.: SACAYAK
Üç Bergama Kralının ortak adı. : ATTALOS
Üç boyutlu sinema tekniği.:SİNERAMA
Üç direkli yelkenlilerde mizana direğinin en altta bulunan sereni.  :  FOA
Üç katlı bir balık ağı. : DİFANA
Üç telli bağlama.:YONGAR
Üç telli bir Rus sazı.:BALALAYKA
Üç telli ve perdesiz Japon lavtası. : SAMİSEN
Üç veya daha çok direği bulunan gemilerde  arka direk. :  MİZANA
Üç veya daha çok sayıda halat telinden elle örülerek yapılmış kısa ip. :   TİRNELE
Üç veya dört yaşına kadar olan dişi manda.:EVERE
Üçüncü jeolojik çağın,memelilerin oluştuğu dönemi.:EOSEN
Üçüncü Selim'in şiirlerinde kullandığı mahlas.:İLHAMİ
Üflemeli bakır çalgılardan oluşan orkestra.:FANFAR
Üflemeli bir çalgı. :   KEN  : KENA
Üflemeli bir çalgı.:KORNO.:ZURNA
Üflenerek çalınan perdesiz çalgı.:BORAZAN
Ülkeler. :MEMALİK
Ülser hastalığına verilen bir başka ad.:KARHA
Üniversite diplomasıyla doktora arasındaki akademik derece.:LİSANS
Üniversitelerde öğrencilerin ders seçme veya bırakma işlemi.:EKLESİL
Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eden,yönetiminden,öğretimin düzenli yürütülmesinden sorumlu kimse. :   REKTÖR
Ünlü Meksikalı ressam.( 1907-1954  yılları  arasında  yaşamış, ilkel   görünümlü,keskin  hatlı ve  parlak  renkli  kendi  portreleriyle  tanınmış, yaşam  öyküsü  sinemaya da aktarılmıştır).:FRİDA KAHLO
Ünlü,soylu. : ANGIN
Üreteç.  :  JENERATÖR
Ürkme.,insandaki etkisi açısından tanımlanan ışınım dozu birimi. : REM
Ürkü. :  PANİK
Ürünün üzerindeki fiyat etiketi.  :  BARKOT
Üst bitken.  : EPİFİT
Üst derinin en dış tabakası.:KORUN
Üstü galeta unu veya rendelenmiş peynirle kaplanarak fırına verilen yemekler için kullanılan sözcük.:OGRATEN
Üstü toprakla örtülü saman yığını. : NODA
Üstün nitelikte kadın sanatçı. :  DİVA
Üstünde hamur açılan,yemek yenilen tahta.:YASTAĞAN
Üstünde oturulan,yatılan,içi yünle,pamukla doldurulmuş döşek.:ŞİLTE
Üstüne kıyma,kıyılmış soğan ve baharat konularak fırında pişirilen pide.: LAHMACUN Üstünkörü bir biçimde,geçici olarak onarma.:MERAMET
Üstünlük taslayan.:FODUL
Üstünlük. : FAİKİYET
Üşengeç. : ERİNCİK
Üzeri ekmek kırıntısıyla kaplanmış yiyecekler için kullanılan sözcük. :  PANE
Üzeri kırmızı parafinle  kaplanan bir tür peynir.:EDAM
Üzeri kırmızı,parafinle kaplı  bir tür peynir. :  EDAR
Üzeri meşin,halı gibi şeylerle kaplanmamış olan eyerin bölümü.:KALTAK
Üzerinde atlayarak ve sıçrayarak çeşitli hareketler  yapılan,çelik yaylar üzerine gerilmiş bez ve bu bez üzerinde yapılan spor. :   TROMBOLİN
Üzerinde bir çok fındık dalı bulunan dal.:ÇOTANAK
Üzerinde değişik renkler bulunan. : EBRULİ
Üzerinde döndüğü milden bağımsız olarak çalışan mekanizma. :  AVARA
Üzerinde film çevrilen stüdyo düzlüğü.:SET
Üzerinde gür ot biten,toprağı nemli düzlük.:ÇAYIR
Üzerinde kitap okunan,yazı yazılan,bazıları açılıp kapanabilen alçak,küçük masa.:RAHLE
Üzerinde kümbet biçiminde bir kapağı bulunan,oldukça büyük bir tür cep saati.:PİRYOL
Üzerinde maden dövülen,çelik yüzeyli,demir araç.:ÖRS
Üzerinde ölü yıkanan kerevet,salacak. :   TENEŞİR
Üzerinde yazı yazmaya,arasında evrak saklamaya yarayan deri kaplı altlık.:SÜMEN
Üzerinde yazıt veya kabartmalar bulunan dikilitaş. : STEL
Üzerine  rayların  yerleştirildiği , yere  enine  konulmuş  demir  veya  ağaç  parçaların  her  biri. :  TRAVERS
Üzerine besmele veya maşallah yazılı altın nazarlık.:ARMUDİYE
Üzerine kumaş gerilerek nakış işlemeye yarar,çoğu dikdörtgen biçiminde olan çerçeve.:GERGEF
Üzerine rayların yerleştirildiği,yere enine konulmuş demir veya ağaç parçaların her biri.:TRAVERS
Üzerine resim yapılan bez. :   TUAL
Üzerine saydam bir cila tabakası çekilmiş olan eşya.: GLASE
Üzerine şilte serilerek yatmaya veya oturmaya yarayan sedir.:KEREVET
Üzerine yazı yazılan tabaklanmış  ceylan derisi. : RAK
Üzerleri  noktalarla  işaretli, dikdörtgen  biçiminde, 28  taşla  masa  üzerinde  oynanan  bir oyun.:DOMİNO
Üzerleri noktalı 28 dikdörtgen taşla oynanan bir oyun.:DOMİNO
Üzülme,üzüntü.:TEESSÜR
Üzüm bahçesi.  :   BAĞ
Üzüm kütüğü.: TAK
Üzüm suyunun damıtılmasından elde edilen rakı,pirinç rakısı: ARAK
Üzüm taşımaya yarayan tahta kap.. :  MAHRA
Üzüm yetiştiren.:BAĞCI
Üzüntü dert anlamında yerel sözcük. : GADA
Bulmaca Sözlüğü UÜ yazısı toplam 10667 defa okundu
Bulmaca Sözlüğü UÜ | Sözlükler Sayfayı Yazdır    Bulmaca Sözlüğü UÜ | Sözlükler Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Bulmaca Sözlüğü UÜ | Sözlükler
Bulmaca Sözlüğü UÜ | SözlüklerBulmaca Sözlüğü UÜ | SözlüklerBulmaca Sözlüğü UÜ | Sözlükler