Muzaffer Ilkar | ünlü Bestekarlar

Muzaffer Ilkar | ünlü BestekarlarMuzaffer Ilkar | ünlü BestekarlarMuzaffer Ilkar | ünlü Bestekarlar
Muzaffer Ilkar | ünlü Bestekarlar Muzaffer Ilkar | ünlü Bestekarlar
Muzaffer Ilkar | ünlü BestekarlarMuzaffer Ilkar | ünlü BestekarlarMuzaffer Ilkar | ünlü Bestekarlar
Muzaffer Ilkar | ünlü BestekarlarMuzaffer Ilkar | ünlü BestekarlarMuzaffer Ilkar | ünlü Bestekarlar
Muzaffer Ilkar | ünlü BestekarlarMuzaffer Ilkar | ünlü Bestekarlar
Muzaffer Ilkar | ünlü BestekarlarMuzaffer Ilkar | ünlü BestekarlarMuzaffer Ilkar | ünlü Bestekarlar
Muzaffer Ilkar | ünlü BestekarlarMuzaffer Ilkar | ünlü BestekarlarMuzaffer Ilkar | ünlü Bestekarlar
Muzaffer Ilkar | ünlü Bestekarlar Muzaffer Ilkar | ünlü Bestekarlar
Muzaffer Ilkar | ünlü BestekarlarMuzaffer Ilkar | ünlü BestekarlarMuzaffer Ilkar | ünlü Bestekarlar
 
Muzaffer Ilkar
Kategori : ünlü Bestekarlar

Muzaffer  İlkar (1910-1987)
 
Muzaffer İlkar 1910 yılında İstanbul 'da doğdu. Beykoz Rüştiyesi 'nde, daha sonra Kadıköy İdadisi'nde tahsilini tamamladı. Hayatını ticaret yaparak idame ettiren İlkar, 1938de Zeynep Dizen'le evlendi. Hafif Batı Müziği Sanatkarı Sibel Egemen, Muzaffer İlkar 'ın torunudur. 23 Şubat 1987 yılında İstanbulda vefat etti.    
   
Muzaffer İlkarın ilk musiki hevesi 1916 yılında (altı yaşında) Kemani Cevdet Çağla ve Vamik Beyin Çubuklu Gazinosundan Beykozdaki evine dönerken, sandalda okudukları gazelin etkisi altında kalarak başlamış. İlkokul sıralarında müzik öğretmenin ilgisini çeken İlkar, müzik öğretmenin olmadığı zamanlarda müzik derslerini sınıfa tekrarlatmak için mümessil tayin edilmişti.   
    
Kadıköy İdadisinde okula devam ederken Şark Musiki Cemiyetine girmiş. Leon Hancıyan, Bogos Efendi ve 
Dr. Hamit Beyden ilk musiki bilgisini almaya başlamış. Yakın aile dostları olan Fulya Hanımın ilgisini çekerek fasıllara katılmaya başlamış. Sonraları bir gazetenin yaptığı yarışmada başarılı görülen İlkar, Radyo İdaresinin dikkatini çekmiş ve Kemani Raşit Erer, Mesut Cemil Bey ve Kanuni Vecihe Deryaldan oluşan hocalardan dersler almaya başlamış.    
    
1938 yılında Ankara Radyosunun açılması ile Ankaraya geldi. Nuri Halil Poyraz, Refik Fersan ve Mesut Cemil gibi titiz üstatların eğitimine tabii tutuldu. Burada makam, üslup ve nazariyat bilgilerini ilerlettikten sonra Ankara Devlet Konservatuarına başladı. Üç yıl süre ile Cevat Memduh Atlar, Nurullah Şevket Taşkıran, Ulvi Cemal Erkin ve Saadet İkesustan Batı Müziğinin her alanında dersler aldı.  
    
1955 yılında Ankara Radyosu Türk Müziği Şefliği görevine getirilen Muzaffer İlkar, gerek idarecilik gerekse kişilik olarak herkesin beğenisini kazandı. Ankara Radyosu'nun Türk Müziği müdürlüğünden 1975 yılında yaş sınırından emekli olan Muzaffer İlkar,  eserleri bir zamanlar radyolarda ve plaklarda en fazla çalınan bestecilerin başında gelirdi. 

ESERLERİNDEN ÖRNEKLER:
Şarkılar seni söyler, dillerde nağme adın.
Mademki gidiyorsun bırakıp burada beni.
Beni canımdan ayırdı, gönlümü yıktı temelden.
Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin.
Tadı yok sensiz geçen ne baharın ne yazın.
Gözlerimden yüzün, kulaklarımdan sesin silinmedi senelerdir.  
Bu son şarkımda sen varsın  Muzaffer İlkar Mâhûr                     
Bugün bayram eğlenelim gülelim zevk edelim. ( Muhayyer )           
Bugün bayram mendil aldım sevgilime hediye. (  Hicazkâr )           
Bugün bayram sevinelim. ( Karcığar )                                    
Bu yara başka yara. Zeki Uluruh  (Hicaz)                    
Çamlar arasından süzülürken mehtâb. Muzaffer İlkar Kürdîli ( Hicazkâr ) .....gibi eserleri zamanında çok meşhur olan eserleri Türk Müziğinin popüler sanatçılarının gözde şarkıları olmuş ve günümüze kadar tazeliğini  sürdürmektedir.     

İlk eserini 1929 yılında yaptı. Nihavent makamındaki Bu aşkın namesiyle coşmuştu gönül şarkısı ile  
bestecilik hayatına başladı. TRT kayıtlarına göre elimizde 100 kadar bestesi vardır.
Muzaffer Ilkar yazısı toplam 5193 defa okundu
Muzaffer Ilkar | ünlü Bestekarlar Sayfayı Yazdır    Muzaffer Ilkar | ünlü Bestekarlar Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Muzaffer Ilkar | ünlü Bestekarlar
Muzaffer Ilkar | ünlü BestekarlarMuzaffer Ilkar | ünlü BestekarlarMuzaffer Ilkar | ünlü Bestekarlar