Koçi Bey | şairler Yazarlar

Koçi Bey | şairler YazarlarKoçi Bey | şairler YazarlarKoçi Bey | şairler Yazarlar
Koçi Bey | şairler Yazarlar Koçi Bey | şairler Yazarlar
Koçi Bey | şairler YazarlarKoçi Bey | şairler YazarlarKoçi Bey | şairler Yazarlar
Koçi Bey | şairler YazarlarKoçi Bey | şairler YazarlarKoçi Bey | şairler Yazarlar
Koçi Bey | şairler YazarlarKoçi Bey | şairler Yazarlar
Koçi Bey | şairler YazarlarKoçi Bey | şairler YazarlarKoçi Bey | şairler Yazarlar
Koçi Bey | şairler YazarlarKoçi Bey | şairler YazarlarKoçi Bey | şairler Yazarlar
Koçi Bey | şairler Yazarlar Koçi Bey | şairler Yazarlar
Koçi Bey | şairler YazarlarKoçi Bey | şairler YazarlarKoçi Bey | şairler Yazarlar
 
Koçi Bey
Kategori : şairler Yazarlar

KOÇİ BEY (17. yy.) HAYATI VE ESERLERİ

(17. yy. Osmanlı edebiyatında nesir)
Asıl adı Mustafa olan Koçi Bey'in doğum ve ölüm tarihlerini bilmiyoruz. Enderun'da yetişmiş, sarayda uzun süre vazife görmüştür.

Koçi Bey Sultan IV.Murad'a ve Sultan İbrahim'e birer kitapçık halinde "arz"larını bildirrmiştir. IV. Murad'a verdiği 'arzlardan oluşan risalesinde (kitapçığında) Osmanlı Devleti'nin gerileme ve zayıflama sebeplerini anlatmaktadır. Bunu yaparken geçmişteki başarıları ve yaşadığı devrin zaafını iyice incelemiş, sebep ve çareleri cesaretle göstermiştir. Bu yüzden o, bir âlim ve tarihçi olmaktan çok, devletteki sakatlığı güzel ye makul bir şekilde rapor eden bir aydındır. Önemi de buradadır.

KOÇİ BEY RİSALESİ'nden
"...Hattâ 1003 setıesinde vaki Yanık Kalası muhasarasında Kırım Hanı olan Gazi Giray Han ki âl-i Cengiz silsilesinden akl u idrak ve iz'an ve ilm ü irfan ile meşhur-ı cihan tevarihşinas sâhib-i iz'an nâmdar bir hân idi, ol tarihde ferman-ı âlî-şan ile sefere gelüp ordu-yı hümâyuna karîb geldükde vezir-i âzam Sinan Paşa umumen begler begleri askerleri ile istikbâle gönderüp asker dahi mükemmel alayları ile karşu varduklarında sahra ve vadiler askerden mal-â-mal olup müşarün ileyh Gazi Giray Han askeri kul kul gözden geçirüp Rum ili askerini müşahede eyledük-de..."

---
Koçi Bey yazısı toplam 3812 defa okundu
Koçi Bey | şairler Yazarlar Sayfayı Yazdır    Koçi Bey | şairler Yazarlar Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Koçi Bey | şairler Yazarlar
Koçi Bey | şairler YazarlarKoçi Bey | şairler YazarlarKoçi Bey | şairler Yazarlar