Peçevi Ibrahim Efendi | şairler Yazarlar

Peçevi Ibrahim Efendi | şairler YazarlarPeçevi Ibrahim Efendi | şairler YazarlarPeçevi Ibrahim Efendi | şairler Yazarlar
Peçevi Ibrahim Efendi | şairler Yazarlar Peçevi Ibrahim Efendi | şairler Yazarlar
Peçevi Ibrahim Efendi | şairler YazarlarPeçevi Ibrahim Efendi | şairler YazarlarPeçevi Ibrahim Efendi | şairler Yazarlar
Peçevi Ibrahim Efendi | şairler YazarlarPeçevi Ibrahim Efendi | şairler YazarlarPeçevi Ibrahim Efendi | şairler Yazarlar
Peçevi Ibrahim Efendi | şairler YazarlarPeçevi Ibrahim Efendi | şairler Yazarlar
Peçevi Ibrahim Efendi | şairler YazarlarPeçevi Ibrahim Efendi | şairler YazarlarPeçevi Ibrahim Efendi | şairler Yazarlar
Peçevi Ibrahim Efendi | şairler YazarlarPeçevi Ibrahim Efendi | şairler YazarlarPeçevi Ibrahim Efendi | şairler Yazarlar
Peçevi Ibrahim Efendi | şairler Yazarlar Peçevi Ibrahim Efendi | şairler Yazarlar
Peçevi Ibrahim Efendi | şairler YazarlarPeçevi Ibrahim Efendi | şairler YazarlarPeçevi Ibrahim Efendi | şairler Yazarlar
 
Peçevi Ibrahim Efendi
Kategori : şairler Yazarlar

PEÇEVÎ İBRAHİM EFENDİ (1574-1649) HAYATI VE ESERLERİ 

(17. yy. Osmanlı edebiyatında nesir)
Onyedinci yüzyılın en büyük tarihçilerinden biri olan Peçevî İbrahim Efendi, Macaristan'ın Peç şehrinde doğmuştur. Babası ve dedeleri Bosna alaybeyleri idiler. Babasını 14 yaşında iken kaybedince Budin Beylerbeyi olan Ferhat Ağa'nın yanına gitmiş, onun ölümünden sonra Bosna'ya geçmiştir. Avusturya ile savaş başlayınca orduya katılmış, akrabası olan Anadolu Beylerbeyi Mehmed Paşa'nın yanında 15 yıl kadar kalmıştır.

Peçevî, Estergon kuşatmasında kalede bir ay mahsur kalmış, Kırım Hanı Gazi Giray ve Tiryaki Hasan Paşa gibi büyüklerin yanında bulunmuş, görgü, bilgi ve tecrübelerini arttırmıştır. Bundan sonra Anadolu'da ve Rumeli'de defterdarlık görevlerinde bulun-mtışı 16.41'de memuriyetten çekilerek tarih kitabını yazmaya başlamıştır.

Peçevî'nin tek ama çok değerli eseri "Pe-çevîTarihi" adıyla anılır. Bu eserinde, Kanuni Sultan Süleyman'ın tahta çıkışından 1640 yılına kadar geçen önemli olayları anlatır. İyi bir araştırmacıdır. Olayları tarafsız ve tam olarak anlatmaya gayret eder.

Peçevî'nin dili yapmacıksız ve sadedir. Tarihi olayları anlatırken sebeplerine inmekte, yanlışları göstermektedir. İnanmış bir Müslüman olarak din büyüklerinin kerametlerine de önemli bir yer verir.

ESTERGON KALESİ'NİN FETHİNDEN
"'...Ve bi'l-cümle Estergon muhasara olındı. Tepedelen'de bir azim tabya yapmışlar ve üç tabya dahi Tuna'ya varınca ihdas itmişler ve bunları azim hendekler kesmekle birbirine ulaşdırmışlar.

"...Ol seher dahi bir pus yani duman vech-i arzı bürüdü. Heman guzat-ı islâm ol mahalde Tepedelen'e doğru yürüdü. Faraza Tepe-delen'e çıkdılar, belki içerüsine duhul itdiler. Henüz kâfir gaflet uykusundan gözin açmadan ve duhul iden asker-i İslâm idügin seçmeden heman gaziler şemşîr-bâzlığa başladılar. Ve anda bulunan cümle küf farı kılıçtan geçürdiler..."

---
Peçevi Ibrahim Efendi yazısı toplam 4952 defa okundu
Peçevi Ibrahim Efendi | şairler Yazarlar Sayfayı Yazdır    Peçevi Ibrahim Efendi | şairler Yazarlar Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Peçevi Ibrahim Efendi | şairler Yazarlar
Peçevi Ibrahim Efendi | şairler YazarlarPeçevi Ibrahim Efendi | şairler YazarlarPeçevi Ibrahim Efendi | şairler Yazarlar