Ahmed Sultan II Ahmed | şairler Yazarlar

Ahmed Sultan II Ahmed | şairler YazarlarAhmed Sultan II Ahmed | şairler YazarlarAhmed Sultan II Ahmed | şairler Yazarlar
Ahmed Sultan II Ahmed | şairler Yazarlar Ahmed Sultan II Ahmed | şairler Yazarlar
Ahmed Sultan II Ahmed | şairler YazarlarAhmed Sultan II Ahmed | şairler YazarlarAhmed Sultan II Ahmed | şairler Yazarlar
Ahmed Sultan II Ahmed | şairler YazarlarAhmed Sultan II Ahmed | şairler YazarlarAhmed Sultan II Ahmed | şairler Yazarlar
Ahmed Sultan II Ahmed | şairler YazarlarAhmed Sultan II Ahmed | şairler Yazarlar
Ahmed Sultan II Ahmed | şairler YazarlarAhmed Sultan II Ahmed | şairler YazarlarAhmed Sultan II Ahmed | şairler Yazarlar
Ahmed Sultan II Ahmed | şairler YazarlarAhmed Sultan II Ahmed | şairler YazarlarAhmed Sultan II Ahmed | şairler Yazarlar
Ahmed Sultan II Ahmed | şairler Yazarlar Ahmed Sultan II Ahmed | şairler Yazarlar
Ahmed Sultan II Ahmed | şairler YazarlarAhmed Sultan II Ahmed | şairler YazarlarAhmed Sultan II Ahmed | şairler Yazarlar
 
Ahmed Sultan II Ahmed
Kategori : şairler Yazarlar

AHMED (Sultan II. Ahmed) HAYATI VE ESERLERİ

(17. yy. hükümdar şâirler)
Yirmibirinci Osmanlı padişahı olan Sultan II. Ahmed (1691-1695), şiirlerinde Ahmed adını kullanmış, takma ada gerek görmemiştir. Şiirden çok musikî ve avla meşgul olurdu. Zamanımıza ulaşan şiirleri azdır.

GAZEL

Kaşların ya'sınadidim olayın kurban ana,
Hışm ile dilber didi lâyık mı ol kurban ana.

Sîne sahrasında ektim çün muhabbet tohmını,
Dembedem yağdursa ta'n mı gözlerim bârân ana.

Hey kıyamet gönlüme sorma hisâbın zülfünün
Elli bin yıldan uzundur bu şeb-i hicran ana.

Zülf-I nakkaşı suya bir rtakş ider ki reşk ider
Mânî-i Çin yazduğu nakş-ı nigâristan ana.

Canlar oda atmasun yazuktur ol seyyada deyin
Yüzin acun kim ola can ü gönül hayran ana.

Ahmed içtin çevrini çekmez dir imiş müddeî,
Ol  seni candan sever yaraşmaz ol bühtan ana.


Açıklama

Dedim: Kaşlarının yayına kurban olayım
O dilber hışm ile dedi ki: Lâyık mı o kurban ona.

Sîne sahrasına muhabbet tohumu ektim
Gözlerim (onu sulamak için) durmadan yağmur yağdırsa buna şaşmayın.

Ey kıyamet (günü) onun saçlarının hesabını gönlüme sorma
Bu ayrılık gecesi elli bin yıldan uzun gelir.

Saçları suya öyle nakışlar işler ki,
Çinli ressam Manî bile onu kıskançlıkla seyreder.

O zalim avcıya deyin ki, yazıktır, canları ateşe atmasın,
Onun yüzünü açın ki can ve gönül ona hayran olsun.

Ahmed için rakib "sevgilinin çevrini çekemez" diyormuş.
Bu iftira yersizdir. O seni candan seviyor.

Ahmed Sultan II Ahmed yazısı toplam 4958 defa okundu
Ahmed Sultan II Ahmed | şairler Yazarlar Sayfayı Yazdır    Ahmed Sultan II Ahmed | şairler Yazarlar Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Ahmed Sultan II Ahmed | şairler Yazarlar
Ahmed Sultan II Ahmed | şairler YazarlarAhmed Sultan II Ahmed | şairler YazarlarAhmed Sultan II Ahmed | şairler Yazarlar