Sultan II Osman Farisi | şairler Yazarlar

Sultan II Osman Farisi | şairler YazarlarSultan II Osman Farisi | şairler YazarlarSultan II Osman Farisi | şairler Yazarlar
Sultan II Osman Farisi | şairler Yazarlar Sultan II Osman Farisi | şairler Yazarlar
Sultan II Osman Farisi | şairler YazarlarSultan II Osman Farisi | şairler YazarlarSultan II Osman Farisi | şairler Yazarlar
Sultan II Osman Farisi | şairler YazarlarSultan II Osman Farisi | şairler YazarlarSultan II Osman Farisi | şairler Yazarlar
Sultan II Osman Farisi | şairler YazarlarSultan II Osman Farisi | şairler Yazarlar
Sultan II Osman Farisi | şairler YazarlarSultan II Osman Farisi | şairler YazarlarSultan II Osman Farisi | şairler Yazarlar
Sultan II Osman Farisi | şairler YazarlarSultan II Osman Farisi | şairler YazarlarSultan II Osman Farisi | şairler Yazarlar
Sultan II Osman Farisi | şairler Yazarlar Sultan II Osman Farisi | şairler Yazarlar
Sultan II Osman Farisi | şairler YazarlarSultan II Osman Farisi | şairler YazarlarSultan II Osman Farisi | şairler Yazarlar
 
Sultan II Osman Farisi
Kategori : şairler Yazarlar

FARİSÎ (Sultan II. Osman) HAYATI VE ESERLERİ

(17. yy. hükümdar şâirleri)
Onaltıncı Osmanlı padişahı olan Sultan II. Osman (1618-1622),
"Farîs" ve "Farisî" mahlaslarıyla şiirler yazdı. Divan'ı yoktur.


GAZEL

Gördüğü m gibi seni oldu gönül avare
Nice arz eyleyeyim aşkumı sen hünkâre.

Yoluma doğrı giderken nideyin ol fettan
Sinleme urdu anun kirpiği mühlik yâre.

Yüzi gül gönce dehen kameti bir taze nihâi :
Nice kul olmayayın ol şehe ben biçâre.

Görmedüm ancılayın dilber-i nazükteni ben
Canum bezi ideyin ol kaşı râ dildâre.

Farasî değme güzel sevmez iken neyleyeyim
Aşıkı itdi beni devr-i kühen ol yâre.


Açıklama

Seni görür görmez gönlüm avare oldu
Sen  hünkârıma aşkımı nasıl arzedeyim?

Ben doğru yoluma giderken nideyim ki o fettan,
Kirpiği ile sineme tehlikeli bir yara açtı,

Bu gül yüzlü, gonca ağızlı, taze fidan boyluya,
Bu sultana, ben biçare nasıl kul olmayayım?
 
Onun gibi nazik tenli bir dilberi görmedim
O kaşları (R) harfine benzeyen ve gönüle hükmeden sevgiliye canımı feda edeyim (etsem yeridir).

Farasî, yanağından bir öpücük alabilecek mi ey sevgili,
Rab'dan dilerim ki bu heves bir efsane olmasın.

Sultan II Osman Farisi yazısı toplam 7007 defa okundu
Sultan II Osman Farisi | şairler Yazarlar Sayfayı Yazdır    Sultan II Osman Farisi | şairler Yazarlar Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Sultan II Osman Farisi | şairler Yazarlar
Sultan II Osman Farisi | şairler YazarlarSultan II Osman Farisi | şairler YazarlarSultan II Osman Farisi | şairler Yazarlar