Sultan I Ahmed Bahti | şairler Yazarlar

Sultan I Ahmed Bahti | şairler YazarlarSultan I Ahmed Bahti | şairler YazarlarSultan I Ahmed Bahti | şairler Yazarlar
Sultan I Ahmed Bahti | şairler Yazarlar Sultan I Ahmed Bahti | şairler Yazarlar
Sultan I Ahmed Bahti | şairler YazarlarSultan I Ahmed Bahti | şairler YazarlarSultan I Ahmed Bahti | şairler Yazarlar
Sultan I Ahmed Bahti | şairler YazarlarSultan I Ahmed Bahti | şairler YazarlarSultan I Ahmed Bahti | şairler Yazarlar
Sultan I Ahmed Bahti | şairler YazarlarSultan I Ahmed Bahti | şairler Yazarlar
Sultan I Ahmed Bahti | şairler YazarlarSultan I Ahmed Bahti | şairler YazarlarSultan I Ahmed Bahti | şairler Yazarlar
Sultan I Ahmed Bahti | şairler YazarlarSultan I Ahmed Bahti | şairler YazarlarSultan I Ahmed Bahti | şairler Yazarlar
Sultan I Ahmed Bahti | şairler Yazarlar Sultan I Ahmed Bahti | şairler Yazarlar
Sultan I Ahmed Bahti | şairler YazarlarSultan I Ahmed Bahti | şairler YazarlarSultan I Ahmed Bahti | şairler Yazarlar
 
Sultan I Ahmed Bahti
Kategori : şairler Yazarlar

BAHTÎ (Sultan I.Ahmed) HAYATI VE ESERLERİ

(17. yy. hükümdar şâirleri)
Ondördüncü Osmanlı padişahı (1603-1617) olan Sultan I. Ahmed "Bahtî" mahlası ile Sûrlar yazdı. Bazen doğrudan doğruya "Ahmed" adını kullandı. Şiirleri bir Divan'da toplanmıştır. Bu Divan'ında 5 münâcât, 1 naat, 1 terci bend, 17 gazel, 36 kıta, 3 şarkı, 4 beyit, 2 tarih manzumesi, 9 küçük manzume vardır.

BAHTÎ'DEN ŞİİRLER

GAZEL
Gel kemal-i marifet öğren dilersen izz ü baht
Muteber olur ne denlü meyvedar olsa dıraht.

Kim ki tahsil itmedi dünyada ilm ü marifet
Şol hünersiz esbe benzer kim urulmaz zeyn ü rant.

Alim ol kim âlemün ahvali malûmun ola
Olmayınca kuvvet-i bâzû çekilmez kavs-i saht.

Padişah oldur kim tacın ilm ile tahtın kemâl
Şeh değildür itmeyen ilm ü kemali tac u taht.

Tac u tahta lâyık a'mal ola kârın her zaman
Bahtiyâ çün k im nasîb oldu sana bu izz ü baht.


Açıklama

Kıymet ve baht sahibi olmak istersen, gel, ilim ve irfan öğren
Ağacın meyvası ne kadar çoksa, değeri o kadar artar.

Dünyada kim ilim ve irfan tahsil etmediyse,
O hünersiz bir ata benzer ki ona eyer vurulmaz (binilmez).

Alim ona derler ki âlemin hallerini bile,
Kolda kuvvet olmayınca katı yay çekilemez (Çünkü dünyanın halini bilmek, kolu kuvvetli demektir.)

Padişah ancak tacı ilim, tahtı olgunluk olana derler,
ilmi tac, olgunluğu taht eylemeyen, padişah değildir.

Madem ki sana bahtın saltanat nasib etti,
Ey Bahtî, öyleyse her işini bu taht ve taca lâyık şekilde yap. (Her işini ilim ve irfanla yap).


ASKERE HİTAP

Ey uranlar kılıcı heybet ile küffare
Can ü dilden sizi ısmarlamışım Settar'e.

Eyledim size dua ile selâmın irsal
Siz selâmetde olun düşman ola bîçâre.

Ahmedâ hayr dua eyle guzate her dem
Diler isen ki mu'in ola Huda anlare.


Açıklama

Ey küffara heybet ile kılıç vuranlar.
"Sizi, can ve gönülden Allah'a ısmarladım.

Size dua ile selâmet diledim.
Siz selâmette olun, düşman olsun biçare.

Ey Ahmed, Allah'ın gazilere yardımcı olmasını dilersen,
Her zaman onlara hayır dua eyle.

Sultan I Ahmed Bahti yazısı toplam 6235 defa okundu
Sultan I Ahmed Bahti | şairler Yazarlar Sayfayı Yazdır    Sultan I Ahmed Bahti | şairler Yazarlar Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Sultan I Ahmed Bahti | şairler Yazarlar
Sultan I Ahmed Bahti | şairler YazarlarSultan I Ahmed Bahti | şairler YazarlarSultan I Ahmed Bahti | şairler Yazarlar