Nevizade Atai | şairler Yazarlar

Nevizade Atai | şairler YazarlarNevizade Atai | şairler YazarlarNevizade Atai | şairler Yazarlar
Nevizade Atai | şairler Yazarlar Nevizade Atai | şairler Yazarlar
Nevizade Atai | şairler YazarlarNevizade Atai | şairler YazarlarNevizade Atai | şairler Yazarlar
Nevizade Atai | şairler YazarlarNevizade Atai | şairler YazarlarNevizade Atai | şairler Yazarlar
Nevizade Atai | şairler YazarlarNevizade Atai | şairler Yazarlar
Nevizade Atai | şairler YazarlarNevizade Atai | şairler YazarlarNevizade Atai | şairler Yazarlar
Nevizade Atai | şairler YazarlarNevizade Atai | şairler YazarlarNevizade Atai | şairler Yazarlar
Nevizade Atai | şairler Yazarlar Nevizade Atai | şairler Yazarlar
Nevizade Atai | şairler YazarlarNevizade Atai | şairler YazarlarNevizade Atai | şairler Yazarlar
 
Nevizade Atai
Kategori : şairler Yazarlar

NEV'İZADE ATAÎ (1538-1635) HAYATI VE ESERLERİ

(17. yüzyılda Divân şâirleri)
Onyedinci yüzyılın önemli divan şairlerinden olan Atai, şair Nev-i'nin oğludur. 1538'de İstanbul'da doğdu. İstanbul'da müderrislik, Rumeli şehirlerinde kadılık yaptı. Mesnevi tarzında çok başarılı olmakla beraber, dili ağırdır.  Bir Divan'ı ve beş manzum eserden meydana gelen bir 'Hamse'si vardır.


ATAÎ'DEN BİR GAZEL

Kaçup gamdan diyar-ı aşk sergerdanıyuz cânâ,
Anınçün her gice bir tekyenin mihmanıyuz cana.

Dem olmaz kim dil-i nâlânımız kalmaya azürde,
Gam-ı aşkın egerçi eskiden yârânıyuz cânâ.

Gelenler bizden evvel bunda bulmuş alemi, biz de, .
Geda-yı kûy-ı aşkız âlemin sultanıyuz cânâ.

Kul eylersin zarurî Ademi lûtf-ı hitabınla
Anınçün sen şehin hep bende-i fermanı- yuz cana.

Ne ararsın kapımda diyii cevr itme Atai'ye
Muhabbet derdinin cûyende-i dermanıyuz cânâ.


Açıklama

Gamdan kaçıp aşk diyarının serserisi olmuşuz ey can,
Onun için her gece bir tekkenin misafiriyiz ey can.

Gönlümüzün kırılmadığı bir an yok,
Gerçi eskiden beri aşk gamının dostuyuz ey can

Bizden evvel gelenler âlemi, (mutluluğu) bunda bulmuş,
Biz de aşk köyünün dilencisi ama âlemin sultanıyız ey can.

Güzel bir hitabınla insanı kul eylersin
Onun için biz, sen sultanın fermanına uymuşuz ey can.

"Ne ararsın kapım da" diye Ataî'ye eziyet etme,
Biz muhabbet derdinin dermanını arıyoruz ey can.

---
Nevizade Atai yazısı toplam 5680 defa okundu
Nevizade Atai | şairler Yazarlar Sayfayı Yazdır    Nevizade Atai | şairler Yazarlar Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Nevizade Atai | şairler Yazarlar
Nevizade Atai | şairler YazarlarNevizade Atai | şairler YazarlarNevizade Atai | şairler Yazarlar