Resmi Ahmed Efendi | şairler Yazarlar

Resmi Ahmed Efendi | şairler YazarlarResmi Ahmed Efendi | şairler YazarlarResmi Ahmed Efendi | şairler Yazarlar
Resmi Ahmed Efendi | şairler Yazarlar Resmi Ahmed Efendi | şairler Yazarlar
Resmi Ahmed Efendi | şairler YazarlarResmi Ahmed Efendi | şairler YazarlarResmi Ahmed Efendi | şairler Yazarlar
Resmi Ahmed Efendi | şairler YazarlarResmi Ahmed Efendi | şairler YazarlarResmi Ahmed Efendi | şairler Yazarlar
Resmi Ahmed Efendi | şairler YazarlarResmi Ahmed Efendi | şairler Yazarlar
Resmi Ahmed Efendi | şairler YazarlarResmi Ahmed Efendi | şairler YazarlarResmi Ahmed Efendi | şairler Yazarlar
Resmi Ahmed Efendi | şairler YazarlarResmi Ahmed Efendi | şairler YazarlarResmi Ahmed Efendi | şairler Yazarlar
Resmi Ahmed Efendi | şairler Yazarlar Resmi Ahmed Efendi | şairler Yazarlar
Resmi Ahmed Efendi | şairler YazarlarResmi Ahmed Efendi | şairler YazarlarResmi Ahmed Efendi | şairler Yazarlar
 
Resmi Ahmed Efendi
Kategori : şairler Yazarlar

Resmi Ahmed Efendi (1700-1783) Hayatı eserleri

(18. yy Edebiyatında Nesir)
Onsekinci yüzyılın ikinci önemli sefaretnâ-me yazarı Resmî Ahmed Efendi'dir. 1700'de Girit'in Resmo kasabasında dünyaya geldi.

1783'te İstanbul'da öldü. Resmf mahlasını "Resmolu" anlamında kullanmıştır. Babasının adı İbrahim idi. 1733'te İstanbul'a gelerek öğrenimini tamamladı ve Reisülküttap Mustafa Efendi'nin kızı ile evlendi. Bir süre Bursa ve Selanik'te memuriyetlerde bulunduktan sonra 1757'de Sultan III.Mustafa'nın cülusunu bildirmek üzere elçi olarak Viyana-ya gönderildi. Buradan dönüşünde çeşitli görevlerde bulundu. 1763'te yine elçi olarak Prusya'ya (Berlin'e) gönderildi. 1774'de Kaynarca Barış Antlaşması'nı imzaya giden heyete başmurahhas oldu.

Resmî Ahmed Efendi ilk sefaretnâmesini Viyana elçiliği sırasında yazmıştı. Fakat asıl önemli sefaretnâmesî "Prusya Sefaretnâ-mesi"dir. Bu eserinde İstanbul'dan Berlin'e, gidinceye kadar gördüklerini (coğrafyası, mi-: marisi, insanları) anlatır. Berlin ve Potsdamda gördüklerine daha geniş yer verir. Prusya ordusunu talim ve terbiyesiyle ilgili incelemesi önemlidir.

Viyana ve Berlin Sefaretnâmeleri İstanbul'da birkaç defa basılmış Almanca'ya da tercüme edilmiştir. Son defa, Tercüman 1001 Temel Eser' dizisinin 151. kitabı olarak 1980'de yayınlanmıştır.
Resmî Ahmed Efendi'nin sefaretnâmeleri sade, zevkli bir üslûpla yazılmıştır.

Viyana Sefaretnâmesi'nden:
"... Bunlar her ne kadar ashâb-ı tena'um ü tereffüh görünürler ise de devletlerinin ahvâli gayetde mazbut u merbut olub irad tahsilinde hile ve hud'a icrasına fikirlerin imâl ve mesarif ve ihracât babından israftan mücânebet ile imsak ve tasarruf-ı de-kâyukına riayette ihmal etmezler..."

---
Resmi Ahmed Efendi yazısı toplam 2499 defa okundu
Resmi Ahmed Efendi | şairler Yazarlar Sayfayı Yazdır    Resmi Ahmed Efendi | şairler Yazarlar Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Resmi Ahmed Efendi | şairler Yazarlar
Resmi Ahmed Efendi | şairler YazarlarResmi Ahmed Efendi | şairler YazarlarResmi Ahmed Efendi | şairler Yazarlar