Yirmisekiz çelebi Mehmed Efendi | şairler Yazarlar

Yirmisekiz çelebi Mehmed Efendi | şairler YazarlarYirmisekiz çelebi Mehmed Efendi | şairler YazarlarYirmisekiz çelebi Mehmed Efendi | şairler Yazarlar
Yirmisekiz çelebi Mehmed Efendi | şairler Yazarlar Yirmisekiz çelebi Mehmed Efendi | şairler Yazarlar
Yirmisekiz çelebi Mehmed Efendi | şairler YazarlarYirmisekiz çelebi Mehmed Efendi | şairler YazarlarYirmisekiz çelebi Mehmed Efendi | şairler Yazarlar
Yirmisekiz çelebi Mehmed Efendi | şairler YazarlarYirmisekiz çelebi Mehmed Efendi | şairler YazarlarYirmisekiz çelebi Mehmed Efendi | şairler Yazarlar
Yirmisekiz çelebi Mehmed Efendi | şairler YazarlarYirmisekiz çelebi Mehmed Efendi | şairler Yazarlar
Yirmisekiz çelebi Mehmed Efendi | şairler YazarlarYirmisekiz çelebi Mehmed Efendi | şairler YazarlarYirmisekiz çelebi Mehmed Efendi | şairler Yazarlar
Yirmisekiz çelebi Mehmed Efendi | şairler YazarlarYirmisekiz çelebi Mehmed Efendi | şairler YazarlarYirmisekiz çelebi Mehmed Efendi | şairler Yazarlar
Yirmisekiz çelebi Mehmed Efendi | şairler Yazarlar Yirmisekiz çelebi Mehmed Efendi | şairler Yazarlar
Yirmisekiz çelebi Mehmed Efendi | şairler YazarlarYirmisekiz çelebi Mehmed Efendi | şairler YazarlarYirmisekiz çelebi Mehmed Efendi | şairler Yazarlar
 
Yirmisekiz çelebi Mehmed Efendi
Kategori : şairler Yazarlar

Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi (?-1732) Hayatı Eserleri

(18. yy Edebiyatında Nesir)
Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi, Edirne yakınında bir kasabada doğmuştur. Babası yeniçeri saksoncubaşısı Süleyman Ağa idi. Mehmed Çelebi de yeniçeri ocağına girmiş ve 28. Orta'ya kaydolmuştu. Yirmisekiz Çelebi adıyla anılmasının sebebi budur.

İyi bir öğrenim görmüş, süratle yükselerek Yeniçeri Efendisi, Darbhane Nazırı, Üçüncü Defterdar olmuştur. 1718'de Pasarofça görüşmelerine katılmış ve ikinci murahhas olarak bulunmuştur.

Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi 1720 yılında Sultan III. Ahmed tarafından Paris'e büyükelçi olarak gönderildi. Osmanlı Devletinin Fransa'ya gönderdiği ilk elçi odur. 1721 Temmuz'una kadar Fransa'da kalan Çelebi Mehmed Efendi ve kalabalık maiyeti burada çok iyi karşılandılar. Zarif kıyafetleri, kibar hareketleri, heybetli görünüşleri ile sempati toplayarak ve saygı uyandırarak Osmanlı Dev-leti'ni en iyi şekilde temsil ettiler. Çelebi'nin ve maiyetinin zarif kıyafetleri yüksek sosyeteye mensup Fransız kadınları arasında "Türk modası"nın doğmasına sebep oldu.

Çelebi Fransa'nın rpuhtelif şehirlerini görmüş, Paris'te, operadan hayvanât bahçesine, botanik bahçelerinden labîikaiaTa. üniversitelerden askerî ve sınaî müesseselere kadar her yef i gezmiş, inceleme yapmıştır.

Çelebi Mehprted Efendi'nin 1721'de yazdığı "Sefaretnâtae-i Fransa" adlı eseri, şaheser bir seyahatnamedir. Sade, akıcı bir üslûpla yazılmıştır ve ayrıntılı bilgiler vermektedir. Bu eser, o günkü Osmanlı'nın Avrupa'ya ve Av-rupah'ya bakışını göstermesi bakımından da önemlidir. Bu eser İstanbul'da birkaç defa (son olarak Tercüman 1001 Temel Eser' dizisinin 82. kitabı olarak) basılmıştır. 1757'de Fransızca'ya da tercüme edilmiştir.

Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi, 1730 ihtilâlinde Lefkoşe'ye sürüldü ve 1732'de burada sürgün hayatı yaşarken öldü.

Fransa Sefaretnâmesi'nden:
"... Paris şehrine mahsus bir lob varmış ki opera derlermiş. Acaib sanatlar gösterirlermiş. Azim cemiyet olurmuş, Kibâr-ı şehir varurlar, ve Vâsf dahi ekseriya varup, kıral dahi gehice gelirmiş. Anı seyre biz dahi gidecek olduk. Bir gün entrodüktör (introducteur) kıral canibinden bir hintu getirüb, etbâ'ımızda bizi alub gitdik...".

Yirmisekiz çelebi Mehmed Efendi yazısı toplam 6316 defa okundu
Yirmisekiz çelebi Mehmed Efendi | şairler Yazarlar Sayfayı Yazdır    Yirmisekiz çelebi Mehmed Efendi | şairler Yazarlar Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Yirmisekiz çelebi Mehmed Efendi | şairler Yazarlar
Yirmisekiz çelebi Mehmed Efendi | şairler YazarlarYirmisekiz çelebi Mehmed Efendi | şairler YazarlarYirmisekiz çelebi Mehmed Efendi | şairler Yazarlar