Vasıf Efendi | şairler Yazarlar

Vasıf Efendi | şairler YazarlarVasıf Efendi | şairler YazarlarVasıf Efendi | şairler Yazarlar
Vasıf Efendi | şairler Yazarlar Vasıf Efendi | şairler Yazarlar
Vasıf Efendi | şairler YazarlarVasıf Efendi | şairler YazarlarVasıf Efendi | şairler Yazarlar
Vasıf Efendi | şairler YazarlarVasıf Efendi | şairler YazarlarVasıf Efendi | şairler Yazarlar
Vasıf Efendi | şairler YazarlarVasıf Efendi | şairler Yazarlar
Vasıf Efendi | şairler YazarlarVasıf Efendi | şairler YazarlarVasıf Efendi | şairler Yazarlar
Vasıf Efendi | şairler YazarlarVasıf Efendi | şairler YazarlarVasıf Efendi | şairler Yazarlar
Vasıf Efendi | şairler Yazarlar Vasıf Efendi | şairler Yazarlar
Vasıf Efendi | şairler YazarlarVasıf Efendi | şairler YazarlarVasıf Efendi | şairler Yazarlar
 
Vasıf Efendi
Kategori : şairler Yazarlar

Vasıf Efendi (? -1806) Hayatı Eserleri

(18. yy Edebiyatında Nesir)
Onsekizinci yüzyılın değerli tarihçilerinden biri de Ahmed Vasıf Efendi'dir. Bağdat'ta doğmuştur. Doğum tarihini bilemiyoruz. Halep ve Van'da okumuş, bir süre özel kütüphanelerde çalışmıştır. 1771 yılında Ruslar Ye-nikale'yi işgal ettikleri zaman Vasıf Efendi de esir olmuş ve esareti 9 ay sürmüştür. Dokuz ay sonra Ruslar onu, barış teklif eden mektuplarını sadrazama götürmesi için serbest bırakmışlardı. Ruslarla yapılan barış görüş-meterine o da kattkit.

1783'te Enverî'nin yerine vakanüvis tayin edilen Vasıf Efendi 1786'da İspanya'ya elçi olarak gönderildi. İspanya dönüşünde bir ara başmusahiplik yaptı, sonra tekrar vakanüvis oldu. 1806'da öldüğü zaman ise reisülküttap (dışişleri bakanı) idi.

Tarihinin adı "Mehasinü'l-Asâr ve Hakaikü'l-Ahbar" olan Vasıf Efendi 1752'den 1774'e kadar geçen olayları anlatır. İspanya hakkındaki sefaretnâmesinde ise o devrin İspanya'sı tanıtılır.

Vasıf Efendi'den
"... Gerek Maraş ve gerek Diyarbekir eyâletleri bi-eyy-i hal memur oldukları mahalle azimetleriyçün emri âlf irsal ve İşboz ve Podgoriçe karalarını haer u tazyik ve sekenesinin esbâb-ı saman u rahatlarını tefrîk eden İskenderiye mutasarrıfı Mahmud Paşa'ya..."

Vasıf Efendi yazısı toplam 3926 defa okundu
Vasıf Efendi | şairler Yazarlar Sayfayı Yazdır    Vasıf Efendi | şairler Yazarlar Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Vasıf Efendi | şairler Yazarlar
Vasıf Efendi | şairler YazarlarVasıf Efendi | şairler YazarlarVasıf Efendi | şairler Yazarlar