Silahdar Fındıklı Mehmedağa | şairler Yazarlar

Silahdar Fındıklı Mehmedağa | şairler YazarlarSilahdar Fındıklı Mehmedağa | şairler YazarlarSilahdar Fındıklı Mehmedağa | şairler Yazarlar
Silahdar Fındıklı Mehmedağa | şairler Yazarlar Silahdar Fındıklı Mehmedağa | şairler Yazarlar
Silahdar Fındıklı Mehmedağa | şairler YazarlarSilahdar Fındıklı Mehmedağa | şairler YazarlarSilahdar Fındıklı Mehmedağa | şairler Yazarlar
Silahdar Fındıklı Mehmedağa | şairler YazarlarSilahdar Fındıklı Mehmedağa | şairler YazarlarSilahdar Fındıklı Mehmedağa | şairler Yazarlar
Silahdar Fındıklı Mehmedağa | şairler YazarlarSilahdar Fındıklı Mehmedağa | şairler Yazarlar
Silahdar Fındıklı Mehmedağa | şairler YazarlarSilahdar Fındıklı Mehmedağa | şairler YazarlarSilahdar Fındıklı Mehmedağa | şairler Yazarlar
Silahdar Fındıklı Mehmedağa | şairler YazarlarSilahdar Fındıklı Mehmedağa | şairler YazarlarSilahdar Fındıklı Mehmedağa | şairler Yazarlar
Silahdar Fındıklı Mehmedağa | şairler Yazarlar Silahdar Fındıklı Mehmedağa | şairler Yazarlar
Silahdar Fındıklı Mehmedağa | şairler YazarlarSilahdar Fındıklı Mehmedağa | şairler YazarlarSilahdar Fındıklı Mehmedağa | şairler Yazarlar
 
Silahdar Fındıklı Mehmedağa
Kategori : şairler Yazarlar

Silahdar Fındıklılı Mehmedağa (1658-1724) 

(18. yy Edebiyatında Nesir)
Onsekizinci yüzyılın Nâimâ ile birlikte en değerli tarih yazarı Silâhdar Fındıklılı Mehmed Ağa'dır. İstanbul'un Fındıklı semtinde doğmuş ve iyi öğrenim görmüşür. Sultan IV. Mehmed zamanında Lehistan seferine, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın Viyana seferine katılmıştı.

Sultan III. Ahmed zamanında silâhdarlığa yükselmiş, bundan sonra emekliye ayrılmış, 1724 yılında vefat etmiştir.

Eserinin adı Zeyl-î Fezleke'dir, ama daha çok "Silâhdar Tarihi" olarak anılır. Mehmed Ağa yaşadığı devrin görgü tanığıdır. IV. Mehmed, lll. Süleyman, II. Mustafa zamanlarında yaşamış, Damad İbrahim Paşa devrini de kısmen görmüştür. 1654'den 1695'e kadar olan Osmanlı tarihi için en güvenilir kaynak niteliğindedir. Sade, açık bir dille yazılmıştır.

Silâhdar Mehmed Ağa'dan;
"...Gerek âsitânede ve gerek devlet-i âliyye iskelelerinde olan cümle balyosları keenlem yekûn mesabesinde olub iltifat olunmazdı. Sûretâ anlarda dostluk yüzünden muamele edib fırsat buldukça ihanetten hâlî değiller idi. Nitekim Sakız için Venedik bozuşup devlet-i âliyye züreni asker çekmekle fırsat demidir diye min ba'd nakz-ı ahd etmemek ve devlet-i âliyye düş-menlerine imdâd u lanet eylememek şartıyla itizârnâmesiyle muteber elçisi ge-lüb..."

---
Silahdar Fındıklı Mehmedağa yazısı toplam 2913 defa okundu
Silahdar Fındıklı Mehmedağa | şairler Yazarlar Sayfayı Yazdır    Silahdar Fındıklı Mehmedağa | şairler Yazarlar Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Silahdar Fındıklı Mehmedağa | şairler Yazarlar
Silahdar Fındıklı Mehmedağa | şairler YazarlarSilahdar Fındıklı Mehmedağa | şairler YazarlarSilahdar Fındıklı Mehmedağa | şairler Yazarlar